Підсумки гурткової роботи ДП за 2021-2022 н.р.

вкл. .

Підсумки гурткової роботи з дітьми ДП ЗГ №65 у 2021-2022н.р.

Впродовж 2021/2022 навчального року робота гуртка з вивчення іноземної (англійської) мови в дошкільному підрозділі ЗЗШ№ здійснювалась відповідно до реалізації Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти(нова редакція), варіативної частини Освітньої програми від 2 до 7 років «Дитина» розділ «Подорожуємо у світ англійської мови 4(5), 6(7) рік життя» науковий керівник Огнев'юк О.В. (Лист ІМЗО від 14.07.2020 №22.1/12-Г-572, Лист МОН від 23.07.2020 №1/11-4960), освітньої програми ЗЗШ№65, річного плану роботи ДП ЗЗШ№65, Положення про гурткову роботу в дошкільному підрозділі ЗЗШ№65 та враховуючи запити батьків.

 

Протягом року діти мали змогу додатково отримати пізнавальні навички, які не є обов’язковою умовою знань, умінь та навичок дитини дошкільного віку. Гурток з навчання англійської мови працює згідно програми та методичним рекомендаціям «Дитина. Освітня програма від 2 до 7 років», розділ «Подорожуємо у світ англійської мови 4(5), 6 (7) рік життя» науковий керівник Огнев'юк О.В. Гуртки є додатковою організаційною формою освітнього процесу в дошкільному підрозділі.      

Особливості гурткової роботи – цілеспрямоване використання вільного часу для повноцінного розвитку потенційних можливостей дитини, свобода вибору профільного спрямування, напрямів діяльності та освітньої програми, творчий характер освітнього процесу, який здійснюють на основі додаткових освітніх програм, співпраця, співтворчість, індивідуальний підхід у взаєминах дитини, педагога та батьків.

Керівники гуртків Надія БРУСЕНСЬКА та Олена САМОЙЛОВА – це творчі, креативні та сучасні педагоги, які надають змогу дітям проявити свій творчий потенціал, здобути певні навички в ігровій невимушеній обстановці.

На заняттях гуртка англійської мови діти в ігровій формі засвоюють правильну артикуляцію і вимову звуків, лексику, граматичні структури, вчаться розуміти на слух англійське мовлення, вести діалог та складати розповіді.

Легкому засвоєнню матеріалів сприяють дидактичні, рухливі та сюжетно-рольові ігри, розучування авторських та літературних віршів, римовок, лічилок, скоромовок, а також прослуховування аудиозаписів пісень, римовок, розповідей, зроблених носіями англійської мови. У кожній грі звертається увага на використання дітьми ввічливих слів (англійською мовою): дякую, вибачте, будь ласка.

Для забезпечення умов успішного засвоєння англійської мови дітьми в дошкільному підрозділі ЗЗШ№65 створено відповідне предметно-іграшкове середовище, обладнано кабінети англійської мови, в яких є вся необхідна наочність, книжки, технічні засоби навчання, а також достатньо місця для проведення рухливих ігор. Заняття проводяться з урахуванням вікових особливостей фізичного, психічного та соціального розвитку дітей, а також з урахуванням їхніх інтересів і вподобань. Тому використовуються фронтальна, підгрупова, індивідуально-підгрупова (міні-заняття) та індивідуальна форми навчання. Різні форми навчання дають змогу реалізувати потенційні здібності та сприяють розвитку особистості кожної дитини.

Атмосфера на заняттях доброзичлива, кожне маленьке досягнення дітей не залишається без уваги. Можна спостерігати перші результати вивчення іноземної мови - гуртківці називають тварин, фрукти, улюблені іграшки та кольори.

Свої знання англійської моди діти демонструють на всіх музичних святах та тематичних розвагах. Загалом гуртковою роботою в 2021-2022 навчальному році було охоплено 65 дітей в ДП№1 та 103 дитини в ДП№2.

Під час впровадження дистанційної форми освітнього процесу з 01.04.2022 по 31.05.22, проводилася робота з дітьми та батьками в режимі он-лайн відповідно до перспективного плану. Ознайомитись з індивідуальним планом дистанційної роботи гуртка з вивчення іноземної(англійської) мови можна на сторінках Блогу дошкільного підрозділу https://dp65zp.blogspot.com/p/blog-page_15.html