ПОЛОЖЕННЯ ДЦ "Соколята"

вкл. .

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
05 липня 2021 року N 377

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку вищої категорії, які розташовані в гірських районах (районах, в яких розташовані населені пункти, віднесені до категорії гірських), за рахунок бюджетних коштів
I. Загальні положення


1. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку вищої категорії, які розташовані в гірських районах (районах, в яких розташовані населені пункти, віднесені до категорії гірських) (далі - Заклади), є дитячими закладами оздоровлення та відпочинку, в яких діти, направлені на оздоровлення та відпочинок, беруть участь у виховних, патріотичних, оздоровчих, розважально-ігрових програмах, спортивних змаганнях, всеукраїнських фестивалях, набувають досвіду громадської діяльності та спілкування з однолітками з різних адміністративно-територіальних одиниць України.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про оздоровлення та відпочинок дітей".

3. У Закладах організовуються оздоровчі зміни.

4. До Закладів направляються діти віком від 7 до 18 років.

5. За бюджетні кошти Мінсоцполітики закуповуються послуги з оздоровлення та відпочинку шляхом придбання путівок до Закладів для оздоровлення та відпочинку дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей з інвалідністю; дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи; дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дітей із багатодітних сімей; дітей із малозабезпечених сімей; дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків, у тому числі дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обов'язків; дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадського протесту; дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи; дітей, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення; рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім'ї; дітей, взятих на облік службами у справах дітей як таких, що перебувають у складних життєвих обставинах; дітей, які перебувають на диспансерному обліку; талановитих та обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій; дітей - учасників дитячих творчих колективів і спортивних команд; дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села (далі - діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки).

6. Путівки до Закладів, придбані за рахунок бюджетних коштів, надаються Мінсоцполітики безоплатно або із частковою оплатою в розмірі 20, 30 чи 50 відсотків вартості путівки, яка вноситься батьками (особами, які їх замінюють) або проводиться з інших джерел, не заборонених законодавством, відповідно до пункту 1 розділу III цього Положення.

7. Закупівля путівок до Закладів здійснюється відповідно до укладених між Мінсоцполітики та Закладами договорів за результатами торгів.

Після підписання договорів Мінсоцполітики у триденний строк надає копії додатків до договорів Нацсоцслужбі для підготовки наказів про розподіл путівок.

II. Розподіл путівок до Закладів
1. Нацсоцслужба проводить розподіл путівок до Закладів відповідно до специфікації путівок для оздоровлення дітей у Закладі, передбаченої договором про закупівлю послуг за державні кошти між Мінсоцполітики та Закладом, у розрізі адміністративно-територіальних одиниць пропорційно відношенню чисельності дітей віком від 7 до 18 років у регіоні до загальної чисельності таких дітей в Україні, за даними органів державної статистики, з урахуванням кількості дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

За результатами розподілу путівок Нацсоцслужбою видається відповідний наказ, копія якого надсилається Мінсоцполітики.

Нацсоцслужба укладає договори про направлення дітей на оздоровлення та відпочинок зі структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської державних адміністрацій (далі - структурні підрозділи).

Путівки до Закладів передаються Нацсоцслужбою структурним підрозділам, які розподіляють їх у розрізі районів пропорційно відношенню чисельності в них дітей віком від 7 до 18 років до загальної чисельності таких дітей у відповідній області та м. Києві з урахуванням кількості дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

2. Структурні підрозділи направляють дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, до Закладів відповідно до цього Положення з урахуванням того, що за рахунок бюджетних коштів дитина може бути забезпечена путівкою до Закладів один раз на рік за умови, що пільгова путівка до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (в тому числі до державних підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек" і "Український дитячий центр "Молода гвардія") не надавалась їй у поточному році уповноваженими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевого бюджету будь-якого рівня.

3. Керівники структурних підрозділів, виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі - виконавчі органи) та районних у м. Києві державних адміністрацій, до компетенції яких належать питання організації оздоровлення та відпочинку дітей, своїм розпорядчим документом призначають працівника на якого покладаються обов'язки щодо відбору та направлення дітей до Закладів відповідно до вимог цього Положення.

4. Керівники виконавчих органів та районних у м. Києві державних адміністрацій, до компетенції яких належать питання організації оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечують формування списків дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, і керуються цими даними при розподілі виділених путівок. Робота щодо формування списків таких дітей триває цілорічно.

Підбір та направлення дітей на оздоровлення та відпочинок проводиться на підставі заяв, отриманих від батьків дітей (осіб, які їх замінюють). Заяви подаються до виконавчих органів та районних у м. Києві державних адміністрацій, до компетенції яких належать питання організації оздоровлення та відпочинку дітей.

5. Структурні підрозділи здійснюють контроль цільового використання путівок в установленому законодавством порядку.

III. Порядок надання путівок для оздоровлення та відпочинку в Закладах
1. Мінсоцполітики згідно із укладеними договорами передають Нацсоцслужбі путівки на відповідну оздоровчу зміну за довіреністю.

Уповноважені працівники структурних підрозділів отримують у Нацсоцслужби путівки до Закладів за довіреністю відповідно до пункту 1 розділу II цього Положення.

2. Структурні підрозділи надають путівки безоплатно або з частковою оплатою вартості путівки, яка сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або інших джерел.

3. Структурні підрозділи здійснюють розподіл безоплатних путівок у такому порядку:

70 відсотків - дітям-сиротам; дітям, позбавленим батьківського піклування; дітям з інвалідністю, здатним до самообслуговування (за відсутності медичних протипоказань); дітям, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи; дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; дітям, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадського протесту; дітям, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення; рідним дітям батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім'ї; дітям, взятим на облік службами у справах дітей як таким, що перебувають у складних життєвих обставинах; дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дітям, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків, у тому числі дітям журналістів, які загинули під час виконання службових обов'язків; дітям із малозабезпечених сімей, які відповідно до законодавства одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям; дітям із багатодітних сімей;

25 відсотків - дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; дітям, які перебувають на диспансерному обліку; дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи; дітям - учасникам дитячих творчих колективів і спортивних команд - переможцям міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад; талановитим та обдарованим дітям - переможцям міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад; дітям працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села;

5 відсотків - дітям - відмінникам навчання; дітям - лідерам дитячих громадських організацій; дітям - учасникам дитячих творчих колективів і спортивних команд - переможцям міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад; талановитим та обдарованим дітям - переможцям міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад.

4. Діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки та мають право на отримання безоплатної путівки, за відсутності відповідної путівки можуть отримати путівку з частковою оплатою вартості, яку може запропонувати структурний підрозділ, за бажанням батьків (осіб, які їх замінюють).

Структурні підрозділи надають путівки:

1) із частковою оплатою в розмірі 20 відсотків вартості (сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або з інших джерел, не заборонених законодавством):

дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи;

дітям, які перебувають на диспансерному обліку;

дітям - учасникам дитячих творчих колективів і спортивних команд - переможцям міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

талановитим та обдарованим дітям - переможцям міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

2) із частковою оплатою в розмірі 30 відсотків вартості (сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або з інших джерел, не заборонених законодавством):

дітям працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села;

дітям - учасникам дитячих творчих колективів і спортивних команд - переможцям обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

талановитим та обдарованим дітям - переможцям обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

3) із частковою оплатою в розмірі 50 відсотків вартості (сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або з інших джерел, не заборонених законодавством):

відмінникам навчання;

лідерам дитячих громадських організацій;

дітям - учасникам дитячих творчих колективів і спортивних команд - переможцям міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

талановитим та обдарованим дітям - переможцям міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад.

У разі належності дитини до двох або більше пільгових категорій структурний підрозділ пропонує отримати путівку з найменшою частковою оплатою вартості.

5. Структурні підрозділи у першочерговому порядку направляють на оздоровлення дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадського протесту; дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків, у тому числі дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обов'язків; дітей з інвалідністю; дітей, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення; дітей, взятих на облік службами у справах дітей як таких, що перебувають у складних життєвих обставинах.

6. У разі відмови від запропонованої дитині путівки батьками (особами, які їх замінюють) до виконавчих органів та районних у м. Києві державних адміністрацій, до компетенції яких належать питання організації оздоровлення та відпочинку дітей, подається заява.

7. Діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, мають право на отримання путівки за зареєстрованим місцем проживання. Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, можуть отримати путівку за місцем фактичного проживання.

8. Виконавчі органи та районні у м. Києві державні адміністрації проводять відбір дітей з урахуванням першочерговості категорій дітей, яких направлятимуть до Закладів, та черговості взяття їх на облік для отримання путівки в межах належності до однієї з пільгових категорій, за 5 днів до заїзду на оздоровчу зміну складають списки таких дітей за формою згідно з додатком 1 до цього Положення, формують на кожну дитину пакет документів, зазначених у пунктах 2, 3 розділу IV цього Положення (далі - документи), та вносять до структурних підрозділів, яким вони підзвітні, пропозиції щодо безоплатних путівок або путівок із частковою оплатою вартості для їх затвердження.

9. Структурні підрозділи розглядають пропозиції щодо направлення дітей до Закладів, формують і відповідним розпорядчим документом затверджують на кожну оздоровчу зміну списки дітей, яких направляють до Закладів від відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Інформація про надання пільгових путівок оприлюднюється протягом 3 днів після затвердження списків дітей, які направляються до Закладів, на офіційних вебсайтах обласних державних адміністрацій.

10. Бланки путівок заповнюються уповноваженими працівниками структурних підрозділів та засвідчуються підписом керівника структурного підрозділу і печаткою (за наявності).

11. Оформлені належним чином путівки передаються особі, визначеній відповідальною за супровід групи дітей (далі - старший супроводжувач) розпорядчим документом структурного підрозділу.

12. Безпосередньо батькам дітей (особам, які їх замінюють) путівки видаються у разі перевезення дітей окремо у їхньому супроводі згідно з пунктом 1 розділу V цього Положення.

13. У разі неможливості використання путівки на оздоровчу зміну з поважних причин (хвороба дитини, обставини непереборної сили тощо) структурні підрозділи в 5-денний строк у письмовій формі інформують про це Нацсоцслужбу із зазначенням причин і номера путівки та повертають невикористану путівку (разом із накладними). Нацсоцслужба після кожної оздоровчої зміни повертає Мінсоцполітики невикористані путівки (у разі наявності) за довіреністю.

Питання щодо подальшого використання таких путівок вирішується Мінсоцполітики.

14. Путівка, оформлена з порушенням вимог цього Положення, вважається виданою не за призначенням.

15. Передавати путівки з однієї адміністративно-територіальної одиниці до іншої без видання відповідного наказу Нацсоцслужби забороняється. Перерозподіл не використаних структурним підрозділом путівок проводиться Нацсоцслужбою з урахуванням потреб регіонів та згідно з пунктом 1 розділу II цього Положення.

16. Різниця вартості путівок із частковою оплатою за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або з інших джерел, не заборонених законодавством, сплачується не пізніше ніж за 5 днів до початку оздоровчої зміни шляхом перерахування коштів на небюджетний рахунок структурних підрозділів, які перераховують отримані кошти протягом 3 робочих днів на рахунок Мінсоцполітики, відкритий в органах Державної казначейської служби України, для подальшого проведення розрахунків із Закладами.

Мінсоцполітики перераховує вищезазначені кошти на рахунок Закладів на підставі укладеного договору про закупівлю послуг за державні кошти згідно з актом приймання-передачі наданих послуг (далі - Акт) та відповідно до пункту 1 розділу VI цього Положення.

IV. Документи, необхідні для отримання путівки до Закладів
1. Необхідні для отримання путівки документи батьки (особи, які їх замінюють) подають до виконавчих органів та районних у м. Києві державних адміністрацій, до компетенції яких належать питання організації оздоровлення та відпочинку дітей, відповідно до пункту 7 розділу III цього Положення.

Копії документів подаються за необхідності із пред'явленням оригіналів.

2. Для отримання путівок подаються такі документи:

1) для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування:

копія документа, що посвідчує особу дитини;

копії документів, що підтверджують статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

2) для дітей з інвалідністю, здатних до самообслуговування (за відсутності медичних протипоказань); дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи; дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків, у тому числі дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обов'язків; дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; дітей, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення; дітей, взятих на облік службами у справах дітей як таких, що перебувають у складних життєвих обставинах:

копія документа, що посвідчує особу дитини;

копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

3) для дітей, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадського протесту:

копія свідоцтва про народження дитини, батька / матір якої внесено до списку осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 08 травня 2014 року N 278 "Про затвердження списків осіб, члени сімей яких мають право на одержання одноразової грошової допомоги та доплати до пенсії у зв'язку з втратою годувальника";

4) для дітей із малозабезпечених сімей, які відповідно до законодавства одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям:

копія документа, що посвідчує особу дитини;

копія довідки про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, яка дійсна на період заїзду дитини до Закладів;

5) для дітей із багатодітних сімей:

копія документа, що посвідчує особу дитини;

копія посвідчення дитини з багатодітної сім'ї;

6) для рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім'ї:

копія документа, що посвідчує особу дитини;

копія розпорядчого документу про створення дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім'ї.

7) для дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту":

копія документа, що посвідчує особу дитини;

копія посвідчення учасника бойових дій батька/матері;

8) для дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи:

копія документа, що посвідчує особу дитини;

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

9) для дітей, які перебувають на диспансерному обліку:

копія документа, що посвідчує особу дитини;

медична довідка на дитину, яка від'їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку за формою N 079/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 травня 2013 року N 435, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за N 990/23522;

10) для дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села:

копія документа, що посвідчує особу дитини;

копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

11) для дітей - учасників дитячих творчих колективів і спортивних команд - переможців міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копії документів, що посвідчують особу дітей;

список учасників дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, у якому створено дитячий творчий колектив, спортивну команду;

копії посвідчень, дипломів, грамот або інших документів, що підтверджують відповідні досягнення дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади міжнародного, всеукраїнського рівнів (1 - 3 особисте або командне місце), отриманих у поточному або попередньому році;

12) для талановитих та обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія документа, що посвідчує особу дитини;

копії посвідчень, дипломів, грамот або інших документів, що підтверджують відповідні досягнення дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади міжнародного, всеукраїнського рівнів (1 - 3 особисте або командне місце), отриманих у поточному або попередньому році.

13) для відмінників навчання:

копія документа, що посвідчує особу дитини;

копія табеля за останній навчальний рік;

14) для лідерів дитячих громадських організацій:

копія документа, що посвідчує особу дитини;

клопотання керівного органу громадської організації;

15) для дітей - учасників дитячих творчих колективів і спортивних команд - переможців обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копії документів, що посвідчують особу дітей;

список учасників дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, у якому створено дитячий творчий колектив, спортивну команду;

копії посвідчень, дипломів, грамот або інших документів, що підтверджують відповідні досягнення дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади обласного, міського, районного рівнів (1 - 3 особисте або командне місце), отриманих у поточному або попередньому році;

16) для талановитих та обдарованих дітей - переможців обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія документа, що посвідчує особу дитини;

копії посвідчень, дипломів, грамот або інших документів, що підтверджують відповідні досягнення дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади обласного, міського, районного рівнів (1 - 3 особисте або командне місце), отриманих у поточному або попередньому році.

3. Документи зазначені у пунктах 2, 3 розділу IV цього Положення зберігатися у структурних підрозділах протягом 3 років.

4. Перед відправленням діти, яким надається путівка, повинні пройти медичний огляд в установленому законодавством порядку, отримати медичну довідку на дитину, яка від'їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, за формою N 079/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 травня 2013 року N 435, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за N 990/23522.

Для проведення в Закладах необхідних діагностичних та лікувальних процедур у разі захворювання дитини подається письмова заява батьків дитини (осіб, які їх замінюють).

5. За наявності електронної інформаційної взаємодії виконавчих органів та районних у м. Києві державних адміністрацій, до компетенції яких належать питання організації оздоровлення та відпочинку дітей, з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями, у володінні яких перебуває інформація, необхідна для надання послуги, така інформація заявником не подається.

V. Формування, перевезення та приймання груп дітей, направлених до Закладів
1. Перевезення дітей до/із Закладів проводиться організованими групами. Можливим є також перевезення дітей окремо у супроводі їхніх батьків (осіб, які їх замінюють).

З метою забезпечення формування і відправлення груп дітей керівники структурних підрозділів своїми розпорядчими документами про відправлення дітей до Закладів призначають відповідальних осіб, які забезпечують організацію перевезення дітей до Закладів та у зворотному напрямку, із розрахунку один дорослий на 15 дітей. Особи, які супроводжують дітей, повинні мати досвід роботи з дітьми.

Особи, які супроводжують дітей, є відповідальними за їхнє життя і здоров'я з моменту передання їм дітей протягом усього періоду перебування в дорозі (туди і назад) до моменту оформлення їх працівниками Закладів у день заїзду, а також при від'їзді з моменту передання їм дітей працівниками Закладів до моменту передання дітей батькам (особам, які їх замінюють).

2. Після затвердження керівниками структурних підрозділів списків дітей, які направляються на оздоровлення до Закладів, виконавчі органи та районні у м. Києві державні адміністрації проводять збори батьків (осіб, які їх замінюють) і дітей з питань організації перевезення та перебування дітей у Закладах.

Структурні підрозділи та (або) старший супроводжувач проводять інструктаж із дітьми та особами, які їх супроводжують, перед від'їздом.

3. Діти, направлені до Закладів, повинні мати із собою теплі речі, кімнатне взуття, дві пари сезонного взуття (із жовтня по квітень - тепле взуття, що не пропускає вологу), спортивне взуття, купальні та спортивні костюми, білизну, головний убір, шкарпетки (не менше ніж три пари), предмети особистої гігієни (зубну щітку, зубну пасту, мило, гребінець).

4. Заклади приймають дітей у строки, зазначені в путівці.

5. Структурні підрозділи за 3 дні до приїзду дітей у письмовій формі повідомляють адміністрацію Закладів про кількість дітей, дату і час прибуття, транспорт, яким вони прибувають, та подають аналогічну інформацію за 3 дні до від'їзду дітей із Закладів.

Заклади забезпечують зустріч і перевезення груп дітей від залізничного вокзалу, аеропорту, автовокзалу до Закладів під час прибуття та від'їзду дітей. Приймання дітей проводиться безпосередньо в Закладах.

6. Після прибуття до Закладів старший супроводжувач повинен надати особам, призначеним відповідно до наказів Закладів, відповідальними за приймання та відправлення дітей, три примірники затверджених списків дітей і належним чином оформлені путівки, копії документів, що посвідчують особу дітей, медичні довідки і письмові згоди батьків (осіб, які їх замінюють) згідно з пунктом 3 розділу IV цього Положення.

7. Заклади забезпечують проживання супроводжувачів на базі Закладів. Супроводжувачі груп дітей повинні прибути до Закладів не пізніше ніж за добу до від'їзду дітей і зареєструватись у відповідальних за приймання та відправлення дітей осіб.

8. Заклади після заїзду дітей у 5-денний строк повідомляють Нацсоцслужбу про відповідність кількості фактично прибулих дітей кількості виділених путівок.

9. У разі встановлення під час приймання у дитини на відпочинок факту видачі путівки не за призначенням (дитина направлена до Закладів без відповідного медичного обстеження або з медичними протипоказаннями, з неналежним чином оформленою медичною довідкою, є молодшою або старшою від зазначеного в цьому Положенні віку) така дитина до Закладів не приймається і відбуває до місця проживання із супроводжувачем. Строки використання путівки в такому разі не переносяться, а путівка вилучається, про що особою, відповідальною за приймання та відправлення дітей до Закладів, та старшим супроводжувачем складається акт у довільній формі в трьох примірниках. Один примірник такого акта направляється до Нацсоцслужби.

Рішення про подальше використання такої путівки приймає Мінсоцполітики згідно з пунктом 13 розділу III цього Положення.

10. У разі захворювання дитини Заклади обов'язково забезпечують її медичним обслуговуванням і харчуванням до одужання незалежно від строку дії путівки. Умови від'їзду дитини до місця проживання узгоджуються з батьками (особами, які їх замінюють) та структурними підрозділами.

VI. Звітність про використання путівок і контроль дотримання вимог цього Положення
1. Заклад не пізніше ніж через 5 днів після закінчення кожної оздоровчої зміни направляє Нацсоцслужбі Акт.

Нацсоцслужба здійснює перевірку Акта і у триденний строк передає його Мінсоцполітики для підписання та здійснення розрахунків із Закладами за надані послуги.

2. Керівники структурних підрозділів протягом 10 днів після закінчення кожної оздоровчої зміни подають Нацсоцслужбі звіт про використання путівок до Закладів за формою згідно з додатком 2 до цього Положення.

3. За результатами бюджетного року структурні підрозділи у строк до 15 січня наступного за звітним року подають Нацсоцслужбі річний звіт про використання путівок до Закладів за формою згідно з додатком 3 до цього Положення.

4. У разі встановлення факту видачі путівки з порушенням чинного законодавства структурні підрозділи у місячний строк із дня виявлення такого факту вживають заходів щодо повернення коштів у розмірі повної вартості путівки та перераховують зазначені кошти на рахунок Мінсоцполітики.

5. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, передбачених Мінсоцполітики на придбання путівок до Закладів, та за використанням путівок здійснюється в установленому законодавством порядку.

Генеральний директор
Директорату розвитку соціальних
послуг та захисту прав дітей

Руслан КОЛБАСА