Умови доступності для навчання дітей з особливими освітніми потребами в дошкільному підрозділі ЗГ№ 65

вкл. .

З метою забезпечення рівного доступу до освітніх послуг всіх учасників освітнього процесу в Дошкільному підрозділі Запорізької гімназії Запорізької міської ради Запорізької області створюються відповідні умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами з урахуванням особливостей їхнього розвитку:

 • забезпечення педагогічними кадрами, які володіють методиками роботи з дітьми з особливими освітніми потребамиз порушенням опорно – рухового апарату (практичний психолог, лікар, інструктор з ЛФК, сестра медична з масажу, сестра медична з фізіотерапії);
 • створення сучасного, безпечного та комфортного освітнього середовища;
 • здійснення психолого-педагогічного супроводу;
 • надання корекційно-розвиткових послуг;
 • створення умов для розвитку – обладнано залу для проведення занять з ЛФК;
 • налагодження співпраці з батьками. ФОТО

В Дошкільному підрозділі Запорізької гімназії № 65 Запорізької міської ради Запорізької області забезпечено безперешкодний доступ до будівель, групових приміщень, в яких заплановано провадження освітньої діяльності для дітей з інвалідністю, а саме робота спеціальних груп для дітей із порушенням опорно – рухового апарату за такими ознаками:

 • безпроблемне пересування по території закладу.

Діти спеціальних груп мають можливість отримувати комплекс оздоровчих заходів в дитячому лікувальному-оздоровчому комплексі.ФОТО

Відповідно до п.п.2.4-2.7 «Статуту Запорізької гімназії № 65 Запорізької міської ради Запорізької області» затвердженого наказом департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 30серпня 2022р.272р.:

 • Комплектування спеціальних групдля дітей з вадами ОРА (з особливими освітніми потребами) – від трьох до семи (восьми) років;
  • спеціальні групи для дітей з порушенням ОРА (8-10 дітей) формуються в межах граничної чисельності вихованців, що встановлена відповідно до визначених законодавством нормативів наповнюваності груп дітьми у закладі дошкільної освіти, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладах дошкільної освіти;
  • за потреби в дошкільному підрозділі Запорізької гімназії №65 можуть утворюваться інклюзивні групи, для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
  • для зарахування дитини до спеціальної групи (для дітей з порушенням опорно-рухового апарату) до заяви про зарахування додається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини щодо виявлених особливостей розвитку.

Однак в Дошкільному підрозділі Запорізької гімназії №65 відсутні умови доступності для навчання дітейз особливими потребами (опорно – руховий апарат):

 • Відсутні пандуси, поручні для пересування між поверхами,туалетні кімнати не пристосовані для дітей, які пересуваються на візочках.

Звернень від батьків (або осіб, які їх замінюють) дітей з особливими потребами не зареєстровано.