Умови доступності для навчання осіб з особливими освітніми потребами

вкл. .

У дошкільному підрозділі ЗЗШ № 65 для дітей з особливими освітніми потребами функціонують 2 спеціальні групи для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.

Для учнів з особливостями психофізичного розвитку (із затримкою психічного розвитку) комплектуються спеціальні класи - класи інтенсивної педагогічної корекції. В 2019 - 2020 н.р. в ЗЗШ № 65 працюють 5 класів ІПК, в яких навчається 51 учень.

Перевагою в організації освітнього процесу в таких класах є те, що в них навчаються від 8 до 14 учнів.

В класних кімнатах є спеціальне обладнання (дидактичне, ігрове, розвивальне) для дітей з особливими освітніми потребами. Робочим навчальним планом класів інтенсивної педагогічної корекції передбачено 10 годин корекційно-розвивальної роботи щотижнево. Цю роботу проводять спеціалісти: практичний психолог, логопед, вчитель-дефектолог та вчитель ритміки. 

Корекційно-розвивальні заняття проводяться в спеціально обладнаних кабінетах практичного психолога, логопеда та спортзалі. Для проведення занять з дітьми з особливими освітніми потребами є сучасна ресурсна кімната, яка обладнана згідно вимог.

Переглянути фото