М Е Р Е Ж А К Л А С І В ЗГ № 65 на 2022-2023 н.р.

вкл. .

  К Л А С И учнів в   них середня наповнюваність

Мова

навчання

  1-а 28   українська
  1-б 27   українська
  1-в 27   українська
  1-г(СПЕЦ) 9   українська
РАЗОМ 1-х класів 4 91 23/27 українська
  2-а 34   українська
  2-б 33   українська
  2-в 36   українська
  2-г (ІПК) 9   українська
ВСЬОГО 2-х класів 4 112 28/34 українська
  3-а 29   українська
  3-б ІНКЛ (1 дитина) 26   українська
  3-в 28   українська
  3-г (ІПК) 9   українська
ВСЬОГО 3-х класів 4 92 23/28 українська
  4-а 29   українська
  4-б 30   українська
  4-в 32   українська
  4-г (ІПК) 14   українська
ВСЬОГО 4-х   класів 4 105 26/30 українська
Р А З О М 1-4-х класів 16 400 25/30

українська

ІІ.   Ш к о л а       ІІ   с т у п е н я       н а в ч а н н я

  К Л А С И учнів в   них середня наповнюваність

Мова

навчання

  5-а 29   українська
  5-б 28   українська
  5-в(ІНКЛ 2 дитини) 28   українська
  5-г(ІНКЛ 3 дитини) 15   українська
ВСЬОГО 5-х класів 4 100 25 українська
  6-а 32   українська
  6-б 33   українська
  6-в 32   українська
  6-г (ІПК) 7   українська
ВСЬОГО 6-х   класів 4 104 26/32 українська
  7-а 31   українська
  7-б 29   українська
  7-в 29   українська
ВСЬОГО 7-х   класів 3 89 30 українська
  8-а 33   українська
  8-б 31   українська
  8-в 28   українська
  8-г(ІПК) 10    
ВСЬОГО 8-х   класів 4 102 26/31 українська
  9-а 32   українська
  9-б 31   українська
  9-в 28   українська
ВСЬОГО 9-х   класів 3 91 30 українська
Р А З О М 5-9-х класів 18 486 27/29 українська
В С Ь О Г О по школі 34 886 26/30 українська

          

Кількість груп ГПД до скорочення - 5 (у тому числі - група для дітей класів інтенсивної педагогічної корекції).

В них учнів - 150

Кількість ГПД після скорочення ставок - 3 (у тому числі група для дітей класів інтенсивної педагогічної корекції), в них учнів: 150.

Мережа класів ЗЗСО № 65 на 2021 - 2022 н.р.

вкл. .

ПОПЕРЕДНЯ М Е Р Е Ж А       К Л А С І В

ЗЗСО № 65

на 2021-2022 н.р. станом на 19.08.2021

І. П о ч а т к о в а         ш к о л а

  К Л А С И учнів в   них середня наповнюваність

Мова

навчання

  1-а 31   українська
  1-б 30   українська
  1-в 30   українська
  1-г (ІПК) 8   українська
ВСЬОГО 1-х класів 4 99 30/25 українська
  2-а 28   українська
  2-б ІНКЛ 28   українська
  2-в 27   українська
  2-г (ІПК) 8   українська
ВСЬОГО 2-х класів 4 91 28/23 українська
  3-а 31   українська
  3-б 32   українська
  3-в 28   українська
  3-г (ІПК) 14   українська
ВСЬОГО 3-х   класів 4 105 30/26 українська
  4-а 28   українська
  4-б 30   українська
  4-в 28   українська
  4-г (ІПК) 9   російська
  4-д(ІПК) 8   українська
ВСЬОГО 4-х   класів 5 103 29/21

Українська/

російська

Р А З О М 1-4-х класів 17 398 29/23

українська/

російська

ІІ.   Ш к о л а       ІІ   с т у п е н я       н а в ч а н н я

  К Л А С И учнів в   них середня наповнюваність

Мова

навчання

  5-а 32   українська
  5-б 33   українська
  5-в 32   українська
  5-г(ІПК) 9   українська
ВСЬОГО 5-х   класів 4 106 32/27 українська
  6-а 31   українська
  6-б 30   українська
  6-в 29   українська
ВСЬОГО 6-х   класів 3 90 30 українська
  7-а 28   українська
  7-б 29   українська
  7-в 29   українська
  7-г(ІПК) 10   українська
ВСЬОГО 7-х   класів 4 96 29/24 українська
  8-а 31   українська
  8-б 32   українська
  8-в 29   українська
ВСЬОГО 8-х   класів 3 92 31 українська
  9-а 28   українська
  9-б 28   українська
  9-в 20   українська
  9-г 20   українська
ВСЬОГО 9-х   класів 4 96 24 українська
Р А З О М 5-9-х класів 18 480 29/27 українська

ІІІ.   Ш к о л а     ІІІ   с т у п е н я       н а в ч а н н я

  К Л А С И учнів в   них середня наповнюваність

Мова

навчання

  11-а 29 математичний  
ВСЬОГО 11-х   класів 1 28 28 українська
В С Ь О Г О по школі 36 906 25/28 українська

          

Кількість груп ГПД - 5 (у тому числі - група для дітей класів інтенсивної педагогічної корекції).

В них учнів - 150