Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за вересень

вкл. .

Показники КЕКВ та/або ККК Залишок на початок звітного періоду (ВЕРЕСЕНЬ) Надійшло коштів за звітний період (ВЕРЕСЕНЬ) Використано за звітний період (ВЕРЕСЕНЬ) Залишок на кінець звітного періоду (ВЕРЕСЕНЬ)
1 2 3 4 5 2
Видатки та надання кредитів - усього Х 794184,39 0 0 794184,39
У тому числі:
Поточні видатки
2000 693774,52     693774,52
Використання товарів і послуг 2200 0     0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0     0
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 3852,75 4243,87 2073,66 6022,96
Коригування схеми балансової принадлежності мереж водопостачання і водовідведення 2240   1235,00 1231,2 3,8
Тривожна кнопка 2240 0     0
Оренда контейненрів 2240 1000,01   280,08 719,93
Вивіз сміття 2240 0,37 3008,87 111,21 2898,03
Послуги зв'язку 2240 1336,87   451,17 885,7
Дератизація/дезинфекція 2240 0   0 0
Перезарядка вогнегасників 2240 0   0 0
Курс "Школа" 2240 0   0 0
Кронування дерев 2240 1810,5   0 1810,5
Перевезення підручників 2240 0   0 0
Поточний ремонт 2240 0     0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 689921,77   35452,89 654468,88
Оплата теплопостачання 2271 620492,23     620492,23
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 13578,09   1772,59 11805,5
Оплата електроенергії 2273 52006,6   33680,3 18326,3
Оплата природного газу 2274 0     0
Соціальне забезпечення 2700 0     0
Інші виплати населенню (стипендія Поляка) 2730 0     0
Капітальні видатки 3000 0     0
Придбання основного капіталу 3100 0     0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0     0
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0     0
Капітальний ремонт 3130 0     0