НАЯВНІСТЬ ВІЛЬНИХ МІСЦЬ У ЗЗСО № 65 на 2021-2022 н.р. станом на 05.05.2022

вкл. .

І. П о ч а т к о в а         ш к о л а

К Л А С И Кількість місць відповідно до спроможності закладу та наповнюваності класів Фактична кількість учнів

Мова

навчання

Наявність вільних місць
1-а 30 32 українська відсутні
1-б 30 31 українська відсутні
1-в 30 34 українська відсутні
1-г(ІПК) 8 8 українська відсутні
2-а 30 29 українська 1
2-б 30 27 українська 3
2-в 27 27 українська 3
2-г (ІПК) 8 9 українська відсутні
3-а 30 31 українська відсутні
3-б 30 31 українська відсутні
3-в 30 31 українська відсутні
3-г(ІПК) 8 14 українська відсутні
4-а 30 29 українська 1
4-б 30 29 українська 1
4-в 30 28 українська 2
4-д(ІПК) - І 8 7 українська 1
4-г(ІПК) – ІІ 8 9 російська відсутні

 

ІІ.   Ш к о л а       ІІ   с т у п е н я       н а в ч а н н я

К Л А С И Кількість місць відповідно до спроможності закладу та наповнюваності класів Фактична кількість учнів

Мова

навчання

Наявність вільних місць
5-а 30 32 українська відсутні
5-б 30 33 українська відсутні
5-в 30 30 українська відсутні
5-г(ІПК) 8 7 українська 1
6-а 30 30 українська відсутні
6-б 30 27 українська 3
6-в 30 29 українська 1
7-а 30 33 українська відсутні
7-б 30 33 українська відсутні
7-в 30 22 українська 8
7-г(ІПК) 8 10 українська відсутні
8-а 30 30 українська відсутні
8-б 30 30 українська відсутні
8-в 30 29 українська 1
9-а 30 28 українська 2
9-б 30 29 українська 1
9-в 27 19 українська 8
9-г 27 17 українська 10

 

ІІІ.   Ш к о л а     ІІІ   с т у п е н я       н а в ч а н н я

К Л А С И Кількість місць відповідно до спроможності закладу та наповнюваності класів Фактична кількість учнів

Мова

навчання

Наявність вільних місць
11-а 30 30 українська відсутні