Організація освітнього процесу з 01.09.2022 року на час дії воєнного стану на території України

вкл. .

Порядок організації роботи під час дистанційного навчання.

З урахуванням п.1.3 наказу Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 27.07.2022 №213р «Про організацію 2022/2023 навчального року в комунальних закладах освіти міста Запоріжжя в умовах воєнного стану», п.1.4 наказу територіального відділу освіти Шевченківського району від 04.08.2022 №50р «Про організацію 2022/2023 навчального року в комунальних закладах освіти району в умовах воєнного стану», з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо особливостей організації нового навчального року та першочергових кроків підготовки до нього (лист від 30.06.2022 № 1/7322-22)

рішенням педагогічної ради ЗЗШ № 65 від 26.08.2022 року (протокол № 1)

з01.09.2022 року в закладі встановлюється здійснення освітнього процесу

для всіх класів – за дистанційною формою.

Заняття будуть проходити за розкладом, затвердженим на початку навчального року та  за оновленим  розкладом дзвінків.

Заняття будуть організовані з використанням платформи GSuite for Education, (сервісів Classroom), Zoom.

 Освітній процес здійснюється в онлайн режимі, відповідно до розкладу занять та оновленого розкладу дзвінків. Для учнів 1-4 класів початок окремих занять може змінюватись за погодженням з адміністрацією та батьками учнів.

Уроки проводяться в синхронному режимі. В синхронному режимі має бути проведено 100% уроків від загальної кількості уроків з предмету.

           Перелік платформ для організації дистанційного навчання:

-         Основною платформою – є GSuite for Education.

Для всіх класів з кожного предмета створюються окремі Google – класс (Classroom), в яких створюються завдання до кожного уроку відповідно до розкладів.

-         Платформою для проведення уроків онлайн – є сервіс проведення онлайн конференцій ZOOM.

-         Для розміщення записів авторських відеоуроків використовуються корпоративний YouTube - канал або власні учительські YouTube - канали.

-         Записи авторських відео уроків можна додавати до матеріалів уроку.

-         Для створення різних видів інтерактивних завдань, розміщення завдань до виконання, контролю за навчальними досягненнями учнів використовуються платформи "На урок", "Всеосвіта", сервіс LearningApps, тощо.

-         Для оперативної комунікації між учасниками освітнього процесу використовується мессенджер Viber.

Інші платформи можуть бути використані виключно за погодженням з батьками учнів (через посередництво класного керівника) та з заступником директора, який відповідає за відповідну паралель класів.

                

В синхронному режимі організації дистанційного навчання передбачено проведення уроків онлайн в два етапи:

І (перший) – проведення онлайн частини (ZOOM– конференція).

В 1- 9 класах під час проведення всіх уроків, вважати І етапом синхронного навчання:

 ZOOM– конференцій ( з додаванням до матеріалів уроку запису ZOOM– конференцій) або трансляція власних відеоуроків

ІІ (другий етап) – виконання завдань, записаних в Classroomsта завдань за рекомендаціями вчителя.

Встановити такі обмеження щодо тривалості першого етапу уроку - онлайн частини (ZOOM– конференція), з безпосередньою безперервною тривалістю навчальної діяльності з ТЗН: не більше 10 хвилин – для 1 класів; не більше 15 хвилин – 2- 4 класи; не більше 20 хвилин – 5 – 7 класи, 20 – 25 хвилин – 8-9 класи.

Вчителі оперативно готують та доводять до відома учнів та батьків в Classroomsінформацію щодо проведення уроку, оформлюючи її за наступним шаблоном:

Дата( 23 вересня 2022 року або 23.09.2022р.), тема

Робота на уроці:

  1. Приєднатися до онлайн уроку за посиланням (Посилання на ZOOM– конференцію)

Або 1. Переглянути відео урок за посиланням ( посилання на авторський урок на YouTube - каналі), або переглянути запис уроку в матеріалах до нього.


  1. Прочитати…
  2. Виконати усно….
  3. Виконати письмово…
  4. Повторити…..

Інші завдання

окладно записані завдання до виконання (номери завдань, сторінки підручників та т.п.) із обов'язковим зазначенням способу їх виконання).


Домашнє завдання або Д/з:

Докладно записано.

Або вчитель робить запис: домашнє завдання відсутнє.

Якщо учень не мав можливості приєднатися до онлайн уроку в ZOOM, він виконує завдання до уроку згідно плану, який прописаний для всіх в Інструкції Classrooms, використовуючи матеріали, надані до уроку ( записи ZOOM, презентації, відео уроки ….)

  1. Реєстрація навчальних занять, оцінювання учнів, інформування учнів щодо змісту домашніх завдань здійснюється через електронний журнал на платформі «Нові знання».

Якщо в електронному журналі немає запису про домашнє завдання, це означає, що воно не задано. Але в такому випадку, вчитель обов’язково робить запис в Classrooms: «домашнє завдання відсутнє».

  1. Письмові роботи учнів надсилаються та перевіряються за допомогою G Suite for Education, у разі необхідності - у

         Оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання учнів, оцінки виставляються в електронний журнал. Учень та батьки можуть побачити оцінку за відповідь на уроці та домашнє завдання в день проведення уроку. Оцінки за діагностувальні, діагностичні, контрольні, практичні, письмові роботи виставляються в електронний журнал не пізніше дати проведення наступного уроку.

           Освітній процес в умовах дистанційного навчання організований на основі планування кількості та обсягу завдань, контрольних заходів з урахуванням принципу здоров’язбереження, запобігаючи емоційному, ментальному та фізичному перевантаженню учнів, забезпечуючи для цього співвідношення онлайн - етапу та виконання завдання та дотримання обмежень на обсяг домашнього завдання.

Допустимий обсяг домашнього завдання з 1 предмету за 1 навчальний день (розрахунковий час на виконання):

-          2 клас не більше 10 хвилин з предмету;

-          3 клас не більше 15 хвилин з предмету;

-          4 клас не більше 20 хвилин з предмету;

-          5–7 клас не більше 30 хвилин з предмету;

-          8-9 клас не більше 40 хвилин з предмету.