Організація освітнього процесу під час «тотального карантину» при умові навчання всіх класів в дистанційному режимі

вкл. .

             Освітній процес здійснюється в онлайн режимі, відповідно до розкладу занять та режиму роботи закладу. Для 1-4 класів розклади занять та режим роботи можуть змінюватися за погодженням з адміністрацією та батьками учнів.

Уроки проводяться в синхронному режимі. В синхронному режимі має бути проведено 100% уроків від загальної кількості уроків з предмету.

           Перелік платформ для організації дистанційного навчання (ZOOM - для синхронного режиму, Google – клас, LearningApps, платформи "На урок", "Всеосвіта - для розміщення завдань до виконання, контролю за навчальними досягненнями учнів; Viber - для оперативної комунікації між учасниками освітнього процесу) є вичерпним. Інші платформи можуть бути використані виключно за погодженням з батьками учнів (через посередництво класного керівника) та з заступником директора, який відповідає за відповідну паралель класів.

                 В синхронному режимі організації дистанційного навчання передбачено проведення уроків онлайн в два етапи: перший – проведення онлайн частини (ZOOM– конференція); другий етап – виконання завдань, записаних в Classroomsта завдань за рекомендаціями вчителя. Встановити такі обмеження щодо тривалості першого етапу уроку - онлайн частини (ZOOM– конференція), з безпосередньою безперервною тривалістю навчальної діяльності з ТЗН: не більше 10 хвилин – для 1 класів; не більше 15 хвилин – 2- 4 класи; не більше 20 хвилин – 5 – 7 класи, 20 – 25 хвилин – 8-9 класи, до 30 хвилин - 11 клас.

                 В 1- 4 класах під час проведення всіх уроків, а також під час проведення уроків фізичної культури в 5-11 класах вважати І етапом синхронного навчання: проведення ZOOM– конференцій або трансляцію власних відео уроків.

  1. Класні керівники оперативно готують та доводять до відома учнів та батьків своїх класів в Classroomsнаступну інформацію:

Дата, тема уроку.

Робота на уроці:

1.Посилання на ZOOM– конференцію.

2.Завдання до виконання (докладно записані завдання до виконання).

Домашнє завдання:

Докладно записано.

Або вчитель робить запис: домашнє завдання відсутнє.

  1. Реєстрація навчальних занять, оцінювання учнів, інформування учнів щодо змісту домашніх завдань здійснюється через електронний журнал на платформі «Нові знання».

Якщо в електронному журналі немає запису про домашнє завдання, це означає, що воно не задано. Але в такому випадку, вчитель обов’язково робить запис в Classrooms: «домашнє завдання відсутнє».

  1. Письмові роботи учнів надсилаються та перевіряються за допомогою G Suite for Education, на поштові скриньки вчителів та у Viber.

         Оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання учнів, оцінки виставляються в електронний журнал. Інформація про домашнє завдання заноситься також до електронного журналу в день проведення уроку. Учень та батьки можуть побачити оцінку за відповідь на уроці та домашнє завдання в день проведення уроку. Оцінки за контрольні, практичні, письмові роботи виставляються в електронний журнал не пізніше дати проведення наступного уроку.

           Освітній процес в умовах дистанційного навчання організований на основі планування кількості та обсягу завдань, контрольних заходів з урахуванням принципу здоров’язбереження, запобігаючи емоційному, ментальному та фізичному перевантаженню учнів, забезпечуючи для цього співвідношення онлайн - етапу та виконання завдання та дотримання обмежень на обсяг домашнього завдання.

Допустимий обсяг домашнього завдання з 1 предмету за 1 навчальний день (розрахунковий час на виконання):

-          2 клас не більше 10 хвилин з предмету;

-          3 клас не більше 15 хвилин з предмету;

-          4 клас не більше 20 хвилин з предмету;

-          5–7 клас не більше 30 хвилин з предмету;

-          8-9 клас не більше 40 хвилин з предмету;

-          11 клас не більше 50 хвилин з предмету.