ПРОЦЕДУРА САМООЦІНЮВАННЯ 2021-2022

вкл. .

Відповідно до Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості загальної середньої освіти Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №65 Запорізької міської ради Запорізької області у 2021-2022 навчальному році самооцінювання якості освітньої діяльності відбувається за напрямом "Освітнє середовище закладу освіти". 

Переглянути організаційний наказ з питання

 ↓

Scanсамооцінювання 0001

Концепція Внутрішньої системи забезпечення якості освіти закладу

вкл. .

«Освіта - найбільше із земних благ, якщо вона найвищої якості. В іншому разі вона абсолютно марна»

Р. Кіплінг

     Головною метою освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства. Досягти даної мети можна, забезпечивши високий рівень якості освіти. Як забезпечити високу якість у закладі освіти, діяльність якого багатокомпонентна і побудована на різних механізмах взаємодії? Формування системи, яка дає відповідь на це питання, у ЗЗШ №65 розпочато з 2018 року після введення в дію Закону України "Про освіту", стаття 41(п.3) якого регламентує створення у закладі внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Роботу було розпочато з розробки   Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості загальної середньої освіти Запорізької загальноосвітньої школи №65 І-ІІІ ступенів Запорізької міської ради Запорізької області та      Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №65 Запорізької міської ради Запорізької області

      Відповідно до розроблених документів у закладі було здійснено аналіз існуючих інструментів забезпечення якості освіти та зроблено висновки щодо необхідності їх зміни та переформатування з метою об'єднання й інтеграції організаційних, методичних, кадрових зусиль і ресурсів закладу з урахуванням різноманітних факторів та умов для досягнення високої якості освітнього процесу та його результатів, що відповідають кращим зразкам і відповідним стандартам, постійного, послідовного підвищення якості освітнього процесу, формування довіри суспільства до закладу освіти. Результатом роботи в цьому напрямку стала нова редакція Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості загальної середньої освіти Запорізької загальноосвітньої школи №65 І-ІІІ ступенів Запорізької міської ради Запорізької області.

    Відповідно до моделі самооцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти, визначеної Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості загальної середньої освіти Запорізької загальноосвітньої школи №65 І-ІІІ ступенів Запорізької міської ради Запорізької області у 2020-2021 навчальному році у закладі проведено самооцінювання якості освіти за напрямами "Освітнє середовище закладу освіти", "Управлінські процеси", "Педагогічна діяльність", "Система оцінювання здобувачів освіти". Результати проведеного самооцінювання викладено у наступних документах:

   1. Узагальнена інформація про проведення самооцінювання освітніх і управлінських процесів закладу за критеріями, індикаторами та інструментарієм внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Переглянути узагальнену таблицю рівнів за критеріями

     2. Узагальнена інформація про проведення самооцінювання освітніх і управлінських процесів закладу за результатами анкетування учасників освітнього процесу (батьки, учні, педагогічні працівники).

Переглянути узагальнені результати анкетування учасників освітнього процесу (учні, батьки, педагоги школи)

Переглянути узагальнені результати анкетування педагогів ДП

Переглянути узагальнені результати анкетування батьків ДП

    Результати проведеного самооцінювання якості освіти за напрямами "Освітнє середовище закладу освіти", "Управлінські процеси", "Педагогічна діяльність", "Система оцінювання здобувачів освіти" дозволили на обґрунтованому рівні сформувати Концепцію та стратегію розвитку Запорізької загальноосвітньої школи №65 І-ІІІ ступенів Запорізької міської ради Запорізької області, як школи партнерства, фасилітації та забезпечення якості освіти, яка також враховує результати громадського обговорення проекту моделі розвитку закладу, представленої керівником ЗЗШ №65 під час проходження процедури конкурсного відбору на посаду директора.

Переглянути Стратегію розвитку закладу

Переглянути презентацію моделі проєкту стратегії розвитку