АНКЕТУВАННЯ "ВОЛОДІННЯ ЗНАНЬ З ПРАВ ЛЮДИНИ"

вкл. .

image 0 02 04 ae22fa23a9c7ddd8af96bb833a1a1f035eaea355ef76080435b9cacbcebe2f9d V1

У рамка Тижня права учні 5-6 класів пройшли анкетування з метою визначення рівня володіння школярами знань з прав людини. 

ФОТОЗВІТ

РЕЗУЛЬТАТИ

 

АНКЕТА: «Твои права и обязанности» 5-А

1. Перечисли, пожалуйста, права, которыми ты обладаешь:
На образование, на медицинскую помощь, на любовь, на развитие, на свободу слова, на семью, на жизнь, на отдых, на уважение, на учебу, на имя, на гражданство, на защиту

2. Перечисли, пожалуйста, свои обязанности:
Приходить во время в школу, слушаться учителей и родителей, помощь, учиться, уважать права, соблюдать правила поведения и учебную дисциплину, охранять природу,

3. Как ты считаешь, что важнее – исполнять свои обязанности или требовать соблюдения своих прав?
а) исполнять свои обязанности-6
в) и то и другое одинаково важно-23

4. Как ты думаешь, кто придумал обязанности?
а) взрослые-3
б) государство-18
г) затрудняюсь ответить-8

5. От кого ты узнаешь о своих правах и обязанностях?
а) от родителей-21
б) от учителей-5
г) другое-от всех окружающих, должен сам знать, от всех

6. Как ты считаешь, на что имеет право каждый ребёнок?
Семью, медицину, любовь, заботу, взаимопонимание, отдых и досуг, питание, спорт, образование, объединение, общение, имя и гражданство,

7. Как ты думаешь, какие основные обязанности у детей и подростков?_
Учиться, слушаться родителей, делать уроки, помощь родителям, помощь, соблюдать права других, не нарушать законы

8. В семье, в школе, во дворе тебе часто напоминают о твоих правах и обязанностях?
а) часто-15
б) редко-11
в) совсем не напоминают-3

9. Знаешь ли ты какие-либо законы, в которых упоминаются твои права и обязанности?
а) да, знаю-21
б) нет, не знаю-8

10. Знаешь ли ты, чем занимается Уполномоченный по правам ребёнка?
а) да, знаю-22
б) нет, не знаю-7

11. Хотел бы ты получить более подробную информацию о своих правах и обязанностях?
а) да -17
б) нет-12

12. С какого возраста, по твоему мнению, ребёнок должен иметь такие же права и обязанности, что и взрослые?
б) 10 лет-7
в) 14 лет-12
г) 18 лет-10

13. Уважают ли твои права как ребенка и человека дома, в семье?
а) да-29

14. Запрещают ли тебе родители общаться, дружить, встречаться с кем-либо из ребят?
а) да-1
б) нет-28

15. Признают ли родители, что бывают неправы в спорах с тобой?
а) да, всегда-10
б) только иногда-19

16. Есть ли взрослые, которые стараются раскрыть твои тайны и поэтому читают твои записки, подслушивают твои разговоры и делают что-то похожее?
а) да, есть такие-18
б) нет, в моём окружении нет таких людей-11

17. Знаешь ли ты права и обязанности школьника?
а) да -19
в) не уверен, что знаю все-10

18. Как ты считаешь, исполняют ли школьники свои обязанности?
а) исполняют всегда или почти всегда-15
б) не исполняют никогда или почти никогда-14

19. Почему школьники не выполняют свои обязанности?
а) не знают своих обязанностей-9
б) не боятся наказания-14
г) затрудняюсь ответить-6

20 Соблюдаются ли твои права в твоей школе?
а) соблюдаются всегда или почти всегда-19
в) затрудняюсь ответить-10

21. Есть ли у тебя в школе учебный предмет, где говорят о твоих правах и обязанностях?
б) специального предмета нет – мы проходим это на классном часе-29

Анкета « Правова культура школяра». 6-Б клас
Серед учнів 6 – Б класу було проведено анкетування «Наскільки я володію знаннями з прав людини». В анкетуванні взяло участь 30 школярів, які відповіли на 21 питання.
80 % учнів знають документи, в яких зафіксовані права дітей, вірно називають шкільний документ, в якому зафіксовані права учня.
70 % школярів проявляють інтерес до правових знань та вважають, що право – це необхідний інститут для нормальної життєдіяльності суспільства.
95% учнів вважають, що школа дає необхідні правові знання та вказують, що крім учителів вони одержують ці знання ще від батьків та з Інтернету.
Результати анкетування засвідчили низький рівень знань прав та обов'язків громадянина та правових інститутів суспільства . Причиною цього слід вважати вікові особливості учнів. Це є резервом для подальшого навчання та виховання підлітків гідними членами правового суспільства.

Анкетування «Чи  знаєш  ти  свої права?» 6-В класу 

Питання анкети Обізнані Необізнані

1.Укажіть документи

в яких зафіксовані права дітей.

А)свідоцтво  про  народження

Б)Конституція України

В)Конвенція  про  права дитини.

15 учнів -75%

Конвенція  про  права дитини.

5учнів-15%

Конституція України

2.У чому  головна функція  права?

А)карати

Б)регулювати  взаємини  між людьми

В)захистити інтереси  держави

17 учнів – 85% б)регулювати  взаємини  між людьми

3 учні-15%

А)карати

в)захистити інтереси  держави

3.Звідки ви одержуєте

знання  про свої права?

А)від  батьків

Б)від вчителів

В)від  однолітків

Г)з ЗМІ

15 учнів-75%

А)від батьків

Б)від вчителів

5 учнів-25%

Г)з ЗМІ

4.Чи  вважаєте ви,що школа дає необхідні правові знання?

А)так      Б)ні

20 учнів-100%

А)так

-

5.Якщо хто-небудь із ваших товаришів задумає що-небудь протиправне, як ви вчинете?

А)спробую переконати його не  робити це

Б)сповіщу  про це батьків

В)повідомлю вчителів

Г)звернуся  в  правоохоронні  органи.

19 учнів-95%

А)спробую переконати його не  робити це

60%

Б)сповіщу про це  батьків 20%

 В)повідомлю вчителів

5%

1 учень-5%

Г)звернуся  в  правоохоронні  органи.

6.Як ви  вважаєте, чи  треба дотримуватись правил поведінки у  школі?

А)Так 

Б)Немає необхідності

20 учнів – 100%

А)Так

7.Чи  відносите ви  себе до  правослухняних людей?

А)Так     Б)Ні

20 учнів-100%

А)Так