САМОАНАЛІЗ ЩОДО РОБОТИ З ПРОТИДІЇ БУЛІНГУ ТА ЖОРСТОКОМУ ПОВОДЖЕННЮ

вкл. .

Напрямки оцінювання Напрямки реалізації, документи для аналізу Наявність Примітка
так ні
Аналіз діяльності закладу освіти
1. Забезпечення діяльності на виконання нормативних документ-тів МОН України, ДОН ЗОДА, ДОН ЗМР з питань попередження жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення, запобігання та протидію булінгу. накази ЗЗСО +

№39 від 06.02.2019 «Про заходи щодо протидії булінгу»;

№ 95-о/д від 17.04.2020 «Про деякі випадки реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в ЗЗШ №65»

№255-л/д від 31.08.21 «Про створення комісії з розгляду випадків булінгу у ЗЗШ №65»

№256-о/д від 31.08.21 «Про організацію роботи щодо протидії булінгу»

№257-о/д від 31.08.21 «Про порядок дій персоналу при зіткненні з випадками булінгу (цькування), домашнього насильства, насильства за ознаками статі у ЗЗШ №65

№316-о\д від 13.09.21 «Про упередження жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення»

призначення відповідальних осіб +

Наказ № 95-о/д від 17.04.2020

ЗЗСО №65: ЗД з НВР Маковська В.В., 0996445864

ДП: ЗД з НВР Борисенко Р.С., 0966110193

визначення алгоритму дій у разі виявлення фактів жорстокого поводження з дітьми, вчинення булінгу + №257-о/д від 31.08.21 «Про порядок дій персоналу при зіткненні з випадками булінгу (цькування), домашнього насильства, насильства за ознаками статі у ЗЗШ №65

створення комісії

з розгляду фактів

+

№255-л/д від 31.08.21 «Про створення комісії з розгляду випадків булінгу у ЗЗШ №65»

ознайомлення працівників

з алгоритмом дій у разі повідомлення про випадок булінгу / виявлення булінгу, отримання інформації про факти жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення

+

Прописані у наказах №39 від 06.02.2019 «Про заходи щодо протидії бцлінгу»;

№ 95-о/д від 17.04.2020 «Про деякі випадки реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в ЗЗШ №65»;

23.04.20 – публікація на сайті посилання

21.12.20 – Пам’ятка щодо дій (під підпис)

31.08.21 - наказ «Про порядок дій персоналу при зіткненні з випадками булінгу (цькування), домашнього насильства, насильства за ознаками статі у ЗЗШ №65

10.09-17.09.21 – окремий аркуш ознайомлення під підпис (вкладено в особову справу працівників)

управлінські заходи по усуненню можливих ризиків + Щорічно у закладі проводяться засідання МО, на яких розглядаються питання, практично моделюються ситуації та шляхи їх вирішення. Один раз на рік питанню протидії булінгу присвячено засідання педагогічної ради. Для популяризації негативного ставлення до цькування придбано і розміщено тематичний стенд. З 2 семестру 2021 у закладі працює «Школа медіації». Для вивчення питання протягом навчального року проводимо цикл опитувань
2. Забезпечення створення у закладах освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства. здійснення вивчення стану освітнього середовища в закладі освіти + Безпечне освітнє середовище перевірялося під час опитування учасників освітнього процесу за допомогою опитувальникаGoogle
розробка, затвердження Плану заходів, спрямованих на попередження жорстокого поводження з дітьми,   запобігання та протидію булінгу   у закладі освіти +

Затверджено наказом №256-о/д від 31.08.21 «Про організацію роботи щодо протидії булінгу».

оприлюднення Плану заходів у закладі освіти +

Оприлюднено на сайті

http://school65.zp.ua/index.php/stop-buling/plan-zakhodiv/180-stop-buling/plan-zakhodiv-buling/2432-plan-zakhodiv-na-2021-2022-n-r

проведення заходів з формування в учасників освітнього процесу нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки, усвідомлення жорстокого поводження з дітьми, булінгу як порушення прав людини +

http://school65.zp.ua/index.php/stop-buling/prosvitnitski-zakhodi-ta-metodichna-robota

організація роботи з виявлення фактів жорстокого поводження з дітьми, булінгу та (або) потенційних ризиків їх виникнення + ведення журналу обліку звернень та повідомлень про жорстоке поводження з дітьми або загрозу його вчинення, організація роботи комісії (булінг)
розгляд заяв (звернень) або повідомлень про факти жорстокого поводження з дітьми, випадки булінгу у закладі освіти * * Заяв не надходило
повідомлення поліції про факти жорстокого поводження з дітьми, випадки булінгу у ЗО               (за фактом звернення) * * Заяв не надходило
повідомлення службі у справах дітей про факти жорстокого поводження з дітьми, випадки булінгу у ЗО (за фактом звернення) * * Не виявлено
дотримання Порядку застосування заходів виховного впливу + наказ МОН від 28.12.2019 № 1646
дотримання Порядку
забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження
+

постанова КМУ від 01.06.2020 № 585

(в межах повноважень)

забезпечення виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу, жорстокого поводження (у разі наявності випадку булінгу, встановлення факту насильства) * * Не виявлено
міжвідомча координація дій між суб’єктами реагування на випадки жорстокого поводження з дітьми, булінгу в закладі освіти + Укладено План сумісних дій
здійснення моніторингу ефективності виконання Плану заходів, спрямованих на попередження жорстокого поводження з дітьми, запобігання та протидію булінгу у закладі освіти + Заплановано на грудень та червень
3. Сприяння запобіганню та протидії булінгу в ЗО. Організація роботи щодо попередження жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення, запобігання та протидії булінгу (цькування) в закладах освіти району з усіма учасниками освітнього процесу (здобувачами освіти, педагогічними працівниками та батьківською громадськістю). ознайомлення учасників освітнього процесу з Порядком реагування на випадки жорстокого поводження з дітьми, булінгу, порядок інформування + Оприлюднено на сайті та під час класних годин
системність інформаційно-просвітницької діяльності серед учасників освітнього процесу щодо булінгу (цькування) та нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки у міжособистісних стосунках, протидії негативним наслідкам жорстокого поводження з дітьми.

+

-

Вимагає більш сумлінного підходу з боку невеликого відсотка класних керівників
профілактична діяльність, спрямована на запобігання вчиненню дитиною та стосовно дитини булінгу (цькування)
серед здобувачів освіти

+

_

Вимагає покращення частота проведення з боку педагогів, психолога, соціального педагога

серед працівників ЗО

(в т.ч. педагогічних)

+ У системі. Оприлюднено на сайті в розділі «СТОП.БУЛІНГ»
серед батьківської спільноти

+

-

Потрібно продовжувати наснажувати інформацією батьків. Не дуже охоче сповідують педагогіку партнерства. В опитуваннях зазначають, що з ними недостатньо працюємо.
соціально-педагогічний патронаж

+

_

ст. 76 п.2 ЗУ

«Про освіту»

Вимагає покращення. Соціального педагога на повній ставці немає. З боку психолога спостерігаємо прогалини у етапах діагностики учнів

залучення громадських, батьківських, молодіжних організацій під час проведення роботи з попередження жорстокого поводження з дітьми, булінгу

+

_

Поки що важко. Через відсутність сертифікатів щодо повного курсу вакцинації

4. Професійний розвиток та

підвищення кваліфікації

педагогічних працівників

Проведення методичних заходів із озброєння працівників закладів освіти інструментарієм щодо попередження та визначення проявів (фактів) фактів жорстокого поводження з дітьми, булінгу + Висвітлено на офіційному сайті
залучення спеціалістів профільних служб для роботи з працівниками +_
5. Взаємодія із відділами по району служби (управління) у справах дітей Запорізької міської ради, Запорізького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районним відділенням ювенальної превенції ГУНП у Запорізькій області. наявність даних контактних осіб + Оприлюднено на стенді та сайті
проведення спільних заходів (участь у заходах) +_
облік звернень з питань реагування на випадки булінгу (за наявності факту булінгу) * Не надходило
6. Висвітлення інформації щодо протидії жорстокому поводженню з дітьми, булінгу на вебсайтах закладів освіти. розміщення інформації на вебсайті; + інфографіка, пам’ятки, буклети, алгоритми тощо
інформація із зазначених в інформаційних куточках у закладах освіти + Окремий стенд
оприлюднення телефонів «гарячої лінії», соціального захисту дітей, поліції тощо +

http://school65.zp.ua/index.php/stop-buling/garyacha-liniya-ta-liniya-doviri

7. Проведення моніторингу ефективності виконання плану заходів, спрямованих на попередження жорстокого поводження з дітьми, запобігання та протидію булінгу у закладі освіти, виявлення проблем у сфері запобігання та протидії жорстокому поводженню з дітьми, булінгу (цькуванню), вжиття заходів для їх вирішення. системність здійснення вивчення (моніторингу) стану реалізації завдань протидії жорстокому поводженню з дітьми в учнівських колективах + Двічі на рік
наявність матеріалів здійснення контролю + Оприлюднюється на кінець навчального року
наявність управлінських дій, видання роз порядчих документів тощо + Перелічено вище
формат оприлюднення / обговорення результатів моніторингу + Сайт, звіт директора

Висновок

(керівника закладу освіти)

щодо стану реалізації в закладі освіти з упередження жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення

Оцінюмо свою діяльність за традиційною шкалою : «Н-ВП-Д-В» на достатньому рівні. Вбачаємо резерви у своїх роботі з даного питання. Громадськість потребує подальшої роз’яснювальної роботи. Булінг – це не разове явище. Прояви агресії вирішуємо повсякчас. У закладі для діагностики використовуємо авторську концепцію «33 малюнки» для виявлення асертивною поведінки добувачів освіти. Плануємо впровадити у закладі проект «Безпечна і дружня до дитини школа», розвивати нашу шкільну службу медіації. Серед резервів виділяємо також роботу психологічної та соціальної служби закладу, які не демонструють на даному етапі високий рівень роботи. Особливо важко виконувати завдання соціальної служби при відсутності відповідного працівника, тому ставимо собі в завдання поліпшення кадрового забезпечення.

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2021-2022 Н.Р.

вкл. .

№ з/п Назва заходу Терміни проведення Відповідальні Підсумок Оціночний індикатор
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ БЛОК
1

Підготовка наказу «Про організацію роботи щодо   протидії

булінгу (цькуванню) в ЗЗШ №65»

До 31.08.2021 ЗД з НВР Маковська В.В. Наказ  
2

Підготовка наказу «Про створення комісії

з розгляду випадків булінгу

у   ЗЗШ №65»

До 31.08.2021 ЗД з НВР Маковська В.В. Наказ  
3

Підготовка наказу «Про порядок дій персоналу при зіткненні

з випадками булінгу (цькування), домашнього

насильства, насильства за ознаками статі у ЗЗШ №65»

До 31.08.2021 ЗД з НВР Маковська В.В. Наказ  
4

Наради з різними категоріями

працівників з питань

профілактики булінгу

(цькування)

До 15.09.2021 ЗД з НВР Маковська В.В. Протокол  
5

Обговорення та прийняття

правил поведінки в класних колективах ЗЗШ №65

До 17.09.2021 Класні керівники Подання пропозицій  
6 Укладання Кодексу поведінки учня ЗЗШ №65 До 30.09.2021 Члени УС Кодекс поведінки  
ПРОСВІТНИЦЬКИЙ БЛОК
7 Наповнення сторінки «Стоп. Булінг» на сайті закладу Протягом року ЗД з НВР Маковська В.В. Контент сайту  
8 Інфотайм з питання: «Запобігання проявам девіантної поведінки, агресії, булінгу, кібербулінгу, грумінгу» за участю інспекторів ювенальної превенції Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Жовтень 2021 ЗД з НВР Маковська В.В. Зустріч з інспектором ювенальної превенції  
9 Ознайомлення учнівської спільноти з проектом «Stopbullying» Протягом року Соціальний педагог Інтернет-спільнота  
10 Участь у Мандрiвному міжнародному фестивалі документального кіно про права людини "Docudays" (дистанційно) Жовтень 2021 ЗД з НВР Маковська В.В. Перегляд соціальних роликів  
11 Участь у акції «16 днів проти насильства» Листопад 2021 Соціальний педагог Інфотайм з елементами тренінгу  
12 Анкетування на знання законодавчої бази у рамках Тижня права Грудень 2021 Класні керівники Аналітика  
13 Проведення тренінгів з подолання агресії в учнівському середовищі Січень 2022 Практичний психолог Онлайн-тренінги  
14 Засідання педагогічної ради «Запобігання булінгу. Пропагування здорових стосунків і створення безпечної і приязної атмосфери у школі» Січень 2022 ЗД з НВР Маковська В.В. Педрада  
15 Круглий стіл «Небезпека кібербулінгу та грумінгу: як захистити учнів від їх впливу» Березень 2022 ЗД з НВР Маковська В.В. Засідання МО класних керівників  
16 Години спілкування «Психологічні аспекти цькування: рольова інтерпретація» Квітень 2022 Класні керівники Фотозвіти  
17 Розгляд питання на батьківських зборах Протягом року Класні керівники Батьківські збори  
18 Впровадження проекту «Не смійся з мене» Протягом навчального року ЗД з НВР Маковська В.В., практичний психолог, класні керівники Інформаційно-практична кампанія  
19 Робота «Кошику образ» (психологічна розгрузка) Протягом навчального року Практичний психолог Індивідуальні консультації  
20 Просвітницька робота з класними керівниками щодо психологічних аспектів виявлення небезпеки булінгу Протягом навчального року Практичний психолог Індивідуальні консультації  
МОНІТОРИНГ
21 Моніторинг сформованості учнівських колективів До 30.09.2021 Класні керівники Аналітика  
22 Анкетування учнів щодо безпечного середовища Листопад 2021 Адміністрація Розробка анкет  
23 Аналітичні матеріали, отримані внаслідок анкетування учнів з питання безпечного середовища Грудень 2021 Адміністрація Оцінка безпечності  
24 Проміжний моніторинг виконання плану заходів з попередження булінгу До 30.12.2021 ЗД з НВР Маковська В.В. Оприлюднений звіт  
25 Анкетування батьків щодо безпечного середовища Січень 2022 Адміністрація Розробка анкет  
26 Аналітичні матеріали, отримані внаслідок анкетування батьків з питання безпечного середовища Лютий 2022 Адміністрація Оцінка безпечності  
27 Анкетування педагогів щодо безпечного середовища Березень 2022 Адміністрація Розробка анкет  
28 Аналітичні матеріали, отримані внаслідок анкетування педагогів з питання безпечного середовища Квітень 2022 Адміністрація Оцінка безпечності  
29 Підсумковий моніторинг виконання плану заходів з попередження булінгу До 30.06.2021 ЗД з НВР Маковська В.В. Оприлюднений звіт  

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКОВОГО МОНІТОРИНГУ ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПЛАНУ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРОЯВІВ БУЛІНГУ

вкл. .

№ з/п Назва заходу Терміни проведення Відповідальні Підсумок Оціночний індикатор
1 Наповнення сторінки «Стоп. Булінг» на сайті закладу Протягом року ЗД з НВР Маковська В.В. Контент сайту Виконано
2 Інфотайм з питання: «Профілактика злочинності, подолання агресії, наркоманії, булінгу, кібербулінгу, грумінгу» за участю інспекторів ювенальної превенції Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Вересень 2020 ЗД з НВР Маковська В.В. Зустріч з інспектором ювенальної превенції

Виконано

http://school65.zp.ua/index.php/stop-buling/prosvitnitski-zakhodi-ta-metodichna-robota/193-stop-buling/prosvitnitski-zakhodi-ta-metodichna-robota/2078-spilna-robota-shkoli-i-yuvenalnoji-preventsiji

3 Ознайомлення учнівської спільноти з проектом «Stopbullying» Протягом року Соціальний педагог Інтернет-спільнота

Виконано https://www.stopbullying.com.ua

4 Участь у Мандрiвному міжнародному фестивалі документального кіно про права людини "Docudays" (дистанційно) Жовтень 2020 ЗД з НВР Маковська В.В. Перегляд соціальних роликів Виконано
5 Участь у акції «16 днів проти насильства» Листопад 2020 Соціальний педагог Інфотайм з елементами тренінгу Виконано частково. Відсутній фотозвіт
6 Анкетування на знання законодавчої бази у рамках Тижня права Грудень 2020 Класні керівники Аналітика

Виконано

http://school65.zp.ua/index.php/vikhovna-robota/vikhovni-zakhodi/tizhden-prava

7 Проведення тренінгів з подолання агресії в учнівському середовищі Січень 2021 Практичний психолог Онлайн-тренінги

Виконано

http://school65.zp.ua/index.php/stop-buling/prosvitnitski-zakhodi-ta-metodichna-robota/193-stop-buling/prosvitnitski-zakhodi-ta-metodichna-robota/2220-tizhden-podolannya-agresiji

8 Засідання педагогічної ради «Антибулінг: застосування медіації в ході розв’язання конфліктів у шкільному середовищі» Січень 2021 ЗД з НВР Маковська В.В. Педрада

Виконано

http://school65.zp.ua/index.php/stop-buling/prosvitnitski-zakhodi-ta-metodichna-robota/193-stop-buling/prosvitnitski-zakhodi-ta-metodichna-robota/2218-antibuling-mediatsiya

9 Анкетування батьків, учнів, вчителів щодо безпечного середовища Лютий 2021 Адміністрація Розробка анкет Розроблено. Анкетування проведено.
10 Круглий стіл «Грумінг серед тінейджерів» Березень 2021 ЗД з НВР Маковська В.В. Засідання МО класних керівників Виконано
11 Аналітичні матеріали, отримані внаслідок анкетування з питання безпечного середовища Березень 2021 Адміністрація Оцінка безпечності Виконано
12 Проміжний моніторинг виконання плану заходів з попередження булінгу До 30.03.2021 ЗД з НВР Маковська В.В. Оприлюднений звіт

Виконано

http://school65.zp.ua/index.php/stop-buling/plan-zakhodiv/180-stop-buling/plan-zakhodiv-buling/2362-monitoring-bezpechnosti-osvitnogo-seredovishcha

13 Години спілкування «Цькування у соціальних мережах: псевдо камінг-аут» Квітень 2021 Класні керівники Фотозвіти Перенесено на травень для очного проведення
14 Розгляд питання на батьківських зборах Протягом року Класні керівники Батьківські збори Виконано, проте анкетування батьків показало не 100% задоволення форматом. РЕЗЕРВ
15 Впровадження проекту «Не смійся з мене» Протягом навчального року ЗД з НВР Маковська В.В., практичний психолог, класні керівники Інформаційно-практична кампанія Виконано на 90 %. У резерві ланки 7-8 класів.
16 Робота «Кошику образ» (психологічна розгрузка) Протягом навчального року Практичний психолог Індивідуальні консультації Виконано
17 Підсумковий моніторинг виконання плану заходів з попередження булінгу До 30.06.2021 ЗД з НВР Маковська В.В. Оприлюднений звіт Розміщено у підрозділі «План» розділу «СТОП.БУЛІНГ»

Моніторинг безпечності освітнього середовища

вкл. .

 

булінг батьки

Шановні учасники освітнього процесу!

Впродовж вересня-січня поточного навчального року було виконано 85% запланованих заходів щодо профілактики булінгу та проявам агресії: проведено інфотайм з питання: «Профілактика злочинності, подолання агресії, наркоманії, булінгу, кібербулінгу, грумінгу» за участю інспекторів ювенальної превенції;  розміщено практичні поради для учнів та батьків; взято участь у Мандрiвному міжнародному фестивалі документального кіно про права людини "Docudays" (дистанційно); впроваджено акцію проти насильства; перевірено знання законодавчої бази з питання; проведено тренінги у рамках Тижня подолання агресії; відбулося засідання педагогічної ради «Антибулінг: застосування медіації в ході розв’язання конфліктів у шкільному середовищі». Не у повній мірі виконано завдання ознайомлення учнівської спільноти з проектом «Stopbullying». У лютому-березні 2020-2021 н.р. ви брали участь у комплексному опитуванні для укладання планів роботи на наступний рік. Доводимо до вашого відома результати моніторингу освітнього середовища, вільного від проявів булінгу та агресії. 73% батьків не мали приводу для звернень з означеного питання; 10,7 % стверджують, що конфлікти вирішені конструктивно і проблема вирішена назавжди; 9,7% зазначили, що питання розв’язано конструктивно, проте конфліктні ситуації мають місце; 5,1% зазначили, що реакція на звернення була формальною. Це цікаво, оскільки письмових, усних чи анонімних звернень щодо випадків булінгу до адміністрації ЗЗСО №65 взагалі не надходило. Учні прохолодніше оцінили безпечне освітнє середовище. Повністю комфортно у закладі 69,5% респондентів. 67,8% здобувачів освіти стверджують, що не відчувають у школі булінгу/цькування. А ось 27,1 % відчували на собі поодинокі випадки агресії.  Вище перерахована статистика свідчить про те, що зупинятися ми не можемо. Резерви у роботі є. Ставимо перед собою наступні задачі:

- продовжити просвітницьку діяльність з питання, оскільки респонденти не у повній мірі володіють понятійним апаратом з питання, плутають підвищення голосу через погану поведінку з фактом булінгу;

- розробити систему заходів для обізнаності батьків у питанні протидії булінгу в умовах карантину;

- впроваджувати у закладі проект «Безпечна і дружня до дитини школа»;

- розвивати нашу шкільну службу медіації.