САМОАНАЛІЗ ЩОДО РОБОТИ З ПРОТИДІЇ БУЛІНГУ ТА ЖОРСТОКОМУ ПОВОДЖЕННЮ

вкл. .

Напрямки оцінювання Напрямки реалізації, документи для аналізу Наявність Примітка
так ні
Аналіз діяльності закладу освіти
1. Забезпечення діяльності на виконання нормативних документ-тів МОН України, ДОН ЗОДА, ДОН ЗМР з питань попередження жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення, запобігання та протидію булінгу. накази ЗЗСО +

№39 від 06.02.2019 «Про заходи щодо протидії булінгу»;

№ 95-о/д від 17.04.2020 «Про деякі випадки реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в ЗЗШ №65»

№255-л/д від 31.08.21 «Про створення комісії з розгляду випадків булінгу у ЗЗШ №65»

№256-о/д від 31.08.21 «Про організацію роботи щодо протидії булінгу»

№257-о/д від 31.08.21 «Про порядок дій персоналу при зіткненні з випадками булінгу (цькування), домашнього насильства, насильства за ознаками статі у ЗЗШ №65

№316-о\д від 13.09.21 «Про упередження жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення»

призначення відповідальних осіб +

Наказ № 95-о/д від 17.04.2020

ЗЗСО №65: ЗД з НВР Маковська В.В., 0996445864

ДП: ЗД з НВР Борисенко Р.С., 0966110193

визначення алгоритму дій у разі виявлення фактів жорстокого поводження з дітьми, вчинення булінгу + №257-о/д від 31.08.21 «Про порядок дій персоналу при зіткненні з випадками булінгу (цькування), домашнього насильства, насильства за ознаками статі у ЗЗШ №65

створення комісії

з розгляду фактів

+

№255-л/д від 31.08.21 «Про створення комісії з розгляду випадків булінгу у ЗЗШ №65»

ознайомлення працівників

з алгоритмом дій у разі повідомлення про випадок булінгу / виявлення булінгу, отримання інформації про факти жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення

+

Прописані у наказах №39 від 06.02.2019 «Про заходи щодо протидії бцлінгу»;

№ 95-о/д від 17.04.2020 «Про деякі випадки реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в ЗЗШ №65»;

23.04.20 – публікація на сайті посилання

21.12.20 – Пам’ятка щодо дій (під підпис)

31.08.21 - наказ «Про порядок дій персоналу при зіткненні з випадками булінгу (цькування), домашнього насильства, насильства за ознаками статі у ЗЗШ №65

10.09-17.09.21 – окремий аркуш ознайомлення під підпис (вкладено в особову справу працівників)

управлінські заходи по усуненню можливих ризиків + Щорічно у закладі проводяться засідання МО, на яких розглядаються питання, практично моделюються ситуації та шляхи їх вирішення. Один раз на рік питанню протидії булінгу присвячено засідання педагогічної ради. Для популяризації негативного ставлення до цькування придбано і розміщено тематичний стенд. З 2 семестру 2021 у закладі працює «Школа медіації». Для вивчення питання протягом навчального року проводимо цикл опитувань
2. Забезпечення створення у закладах освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства. здійснення вивчення стану освітнього середовища в закладі освіти + Безпечне освітнє середовище перевірялося під час опитування учасників освітнього процесу за допомогою опитувальникаGoogle
розробка, затвердження Плану заходів, спрямованих на попередження жорстокого поводження з дітьми,   запобігання та протидію булінгу   у закладі освіти +

Затверджено наказом №256-о/д від 31.08.21 «Про організацію роботи щодо протидії булінгу».

оприлюднення Плану заходів у закладі освіти +

Оприлюднено на сайті

http://school65.zp.ua/index.php/stop-buling/plan-zakhodiv/180-stop-buling/plan-zakhodiv-buling/2432-plan-zakhodiv-na-2021-2022-n-r

проведення заходів з формування в учасників освітнього процесу нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки, усвідомлення жорстокого поводження з дітьми, булінгу як порушення прав людини +

http://school65.zp.ua/index.php/stop-buling/prosvitnitski-zakhodi-ta-metodichna-robota

організація роботи з виявлення фактів жорстокого поводження з дітьми, булінгу та (або) потенційних ризиків їх виникнення + ведення журналу обліку звернень та повідомлень про жорстоке поводження з дітьми або загрозу його вчинення, організація роботи комісії (булінг)
розгляд заяв (звернень) або повідомлень про факти жорстокого поводження з дітьми, випадки булінгу у закладі освіти * * Заяв не надходило
повідомлення поліції про факти жорстокого поводження з дітьми, випадки булінгу у ЗО               (за фактом звернення) * * Заяв не надходило
повідомлення службі у справах дітей про факти жорстокого поводження з дітьми, випадки булінгу у ЗО (за фактом звернення) * * Не виявлено
дотримання Порядку застосування заходів виховного впливу + наказ МОН від 28.12.2019 № 1646
дотримання Порядку
забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження
+

постанова КМУ від 01.06.2020 № 585

(в межах повноважень)

забезпечення виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу, жорстокого поводження (у разі наявності випадку булінгу, встановлення факту насильства) * * Не виявлено
міжвідомча координація дій між суб’єктами реагування на випадки жорстокого поводження з дітьми, булінгу в закладі освіти + Укладено План сумісних дій
здійснення моніторингу ефективності виконання Плану заходів, спрямованих на попередження жорстокого поводження з дітьми, запобігання та протидію булінгу у закладі освіти + Заплановано на грудень та червень
3. Сприяння запобіганню та протидії булінгу в ЗО. Організація роботи щодо попередження жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення, запобігання та протидії булінгу (цькування) в закладах освіти району з усіма учасниками освітнього процесу (здобувачами освіти, педагогічними працівниками та батьківською громадськістю). ознайомлення учасників освітнього процесу з Порядком реагування на випадки жорстокого поводження з дітьми, булінгу, порядок інформування + Оприлюднено на сайті та під час класних годин
системність інформаційно-просвітницької діяльності серед учасників освітнього процесу щодо булінгу (цькування) та нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки у міжособистісних стосунках, протидії негативним наслідкам жорстокого поводження з дітьми.

+

-

Вимагає більш сумлінного підходу з боку невеликого відсотка класних керівників
профілактична діяльність, спрямована на запобігання вчиненню дитиною та стосовно дитини булінгу (цькування)
серед здобувачів освіти

+

_

Вимагає покращення частота проведення з боку педагогів, психолога, соціального педагога

серед працівників ЗО

(в т.ч. педагогічних)

+ У системі. Оприлюднено на сайті в розділі «СТОП.БУЛІНГ»
серед батьківської спільноти

+

-

Потрібно продовжувати наснажувати інформацією батьків. Не дуже охоче сповідують педагогіку партнерства. В опитуваннях зазначають, що з ними недостатньо працюємо.
соціально-педагогічний патронаж

+

_

ст. 76 п.2 ЗУ

«Про освіту»

Вимагає покращення. Соціального педагога на повній ставці немає. З боку психолога спостерігаємо прогалини у етапах діагностики учнів

залучення громадських, батьківських, молодіжних організацій під час проведення роботи з попередження жорстокого поводження з дітьми, булінгу

+

_

Поки що важко. Через відсутність сертифікатів щодо повного курсу вакцинації

4. Професійний розвиток та

підвищення кваліфікації

педагогічних працівників

Проведення методичних заходів із озброєння працівників закладів освіти інструментарієм щодо попередження та визначення проявів (фактів) фактів жорстокого поводження з дітьми, булінгу + Висвітлено на офіційному сайті
залучення спеціалістів профільних служб для роботи з працівниками +_
5. Взаємодія із відділами по району служби (управління) у справах дітей Запорізької міської ради, Запорізького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районним відділенням ювенальної превенції ГУНП у Запорізькій області. наявність даних контактних осіб + Оприлюднено на стенді та сайті
проведення спільних заходів (участь у заходах) +_
облік звернень з питань реагування на випадки булінгу (за наявності факту булінгу) * Не надходило
6. Висвітлення інформації щодо протидії жорстокому поводженню з дітьми, булінгу на вебсайтах закладів освіти. розміщення інформації на вебсайті; + інфографіка, пам’ятки, буклети, алгоритми тощо
інформація із зазначених в інформаційних куточках у закладах освіти + Окремий стенд
оприлюднення телефонів «гарячої лінії», соціального захисту дітей, поліції тощо +

http://school65.zp.ua/index.php/stop-buling/garyacha-liniya-ta-liniya-doviri

7. Проведення моніторингу ефективності виконання плану заходів, спрямованих на попередження жорстокого поводження з дітьми, запобігання та протидію булінгу у закладі освіти, виявлення проблем у сфері запобігання та протидії жорстокому поводженню з дітьми, булінгу (цькуванню), вжиття заходів для їх вирішення. системність здійснення вивчення (моніторингу) стану реалізації завдань протидії жорстокому поводженню з дітьми в учнівських колективах + Двічі на рік
наявність матеріалів здійснення контролю + Оприлюднюється на кінець навчального року
наявність управлінських дій, видання роз порядчих документів тощо + Перелічено вище
формат оприлюднення / обговорення результатів моніторингу + Сайт, звіт директора

Висновок

(керівника закладу освіти)

щодо стану реалізації в закладі освіти з упередження жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення

Оцінюмо свою діяльність за традиційною шкалою : «Н-ВП-Д-В» на достатньому рівні. Вбачаємо резерви у своїх роботі з даного питання. Громадськість потребує подальшої роз’яснювальної роботи. Булінг – це не разове явище. Прояви агресії вирішуємо повсякчас. У закладі для діагностики використовуємо авторську концепцію «33 малюнки» для виявлення асертивною поведінки добувачів освіти. Плануємо впровадити у закладі проект «Безпечна і дружня до дитини школа», розвивати нашу шкільну службу медіації. Серед резервів виділяємо також роботу психологічної та соціальної служби закладу, які не демонструють на даному етапі високий рівень роботи. Особливо важко виконувати завдання соціальної служби при відсутності відповідного працівника, тому ставимо собі в завдання поліпшення кадрового забезпечення.