Розклад уроків 2017-2018 навчальний рік. Початкова школа

вкл. .

         

       

Дні тижня № п 1 КЛАСИ
А Б В
понеділок 1 Українська мова Навчання грамоти: читання Навчання грамоти: читання
2 Англійська мова Фізична культура Музичне мистецтво
3 Математика Математика Математика
4 Мистецтво Навчання грамоти: письмо Фізична культура
5 Фізична культура Образотворче мистецтво Навчання грамоти: письмо
6      
вівіторок 1 Навчання грамоти:читання Навчання грамоти: читання Навчання грамоти: читання
2 Навчання грамоти: письмо Навчання грамоти: письмо Навчання грамоти: письмо
3 Математика Математика Математика
4 Українська мова Музичне мистецтво Фізична культура
5 Трудове навчання Українська мова Трудове навчання
6      
середа 1 Навчання грамоти: читання Навчання грамоти: читання Природознавство
2 Навчання грамоти:письмо Навчання грамоти: письмо Математика
3 Математика Математика Навчання грамоти: читання
4 Українська мова Українська мова Навчання грамоти: письмо
5 Природознавство Трудове навчання Українська мова
6      
четвер 1 Природознавство Українська мова Основи здоров’я
2 Математика Фізична культура Українська мова
3 Фізична культура Природознавство Образотворче мистецтво
4 Основи здоров’я Основи здоров’я Фізична культура
5      
       
п'ятниця 1 Навчання грамоти: читання Фізична культура Українська мова
2 Фізична культура Математика Математика
3 Математика Природознавство Англійська мова
4 Навчання грамоти: письмо Англійська мова Природознавство
5      
       
Дні тижня № п 2 класи
А Б В
Понеділок 1 Українська мова Літературне читання Літературне читання
2 Математика Математика Російська мова
3 Російська мова Українська мова Математика
4 Літературне читання Природознавство Українська мова
5 Мистецтво Образотворче мистецтво Образотворче мистецтво
6      
Вівіторок 1 Українська мова Літературне читання Музичне мистецтво
2 Фізична культура Математика Російська мова
3 Англійська мова Фізична культура Математика
4 Математика Російська мова Українська мова
5 Природознавство Музичне мистецтво Природознавство
6      
Середа 1 Природознавство  Англійська мова Літературне читання
2 Англійська мова/ Інформатика Математика Фізична культура
3 Математика Фізична культура Англійська мова
4 Російська мова Російська мова Математика
5 Літературне читання Літературне читання Трудове навчання
       
6      
Четвер 1 Літературне читання Природознавство Фізична культура
2 Російська мова Російська мова Українська мова
3 Інформатика/ Англійська мова Математика Основи здоров’я
4 Математика Українська мова Англійська мова/ Інформатика
5 Фізична культура Трудове навчання

Інформатика/

 Англійська мова

6      
п'ятниця 1 Основи здоров’я Основи здоров’я Літературне читання
2 Українська мова Англійська мова/ Інформатика Математика
3 Математика Українська мова Фізична культура
4 Фізична культура Інформатика/ Англійська мова Російська мова
5 Трудове навчання Фізична культура Природознавство
       
       
Дні тижня № п 3класи
  А Б В
понеділок 1 Літературне читання(російське) Літературне читання(українське) Основи здоров’я
2 Інформатика Фізична культура Математика
3 Російська мова Музичне мистецтво Інформатика
4 Англійська мова Українська мова Російська мова
5      Природознавство Природознавство Фізична культура
6 Фізична культура    
         
вівіторок 1 Літературне читання(російське) Фізична культура Літературне читання(російське)
2 Математика Російська мова Російська мова
3 Англійська мова Математика Математика
4 Російська мова Англійська мова / Інформатика Українська мова
5 Фізична культура Літературне читання(російське) Образотворче мистецтво
      Фізична культура
       
середа 1 Літературне читання(українське) Літературне читання(українське) Літературне читання(українське)
2 Українська мова Англійська мова Математика
3 Математика Математика Музичне мистецтво
4 Природознавство Фізична культура Українська мова
5 Трудове навчання Українська мова Я у Світі
6   Основи здоров’я  
         
четвер 1 Літературне читання(українське) Літературне читання (російське) Літературне читання (російське)
2 Українська мова Російська мова Фізична культура
3 Математика Математика Математика
4 Я у Світі Природознавство Природознавство
5 Мистецтво Трудове навчання Англійська мова
       
6      
п'ятниця 1 Фізична культура Інформатика / Англійська мова Літературне читання(українське)
2 Російська мова Математика Англійська мова
3 Математика Російська мова Російська мова
4 Основи здоров’я Я у Світі Природознавство
5 Англійська мова Образотворче мистецтво Трудове навчання
6      
Дні тижня № п 4 класи  
  А Б В Г
понеділок 1 Природознавство Англійська мова Фізична культура Інформатика
2 Математика Літературне читання (російське) Англійська мова Російська мова
3 Я у Світі Математика Російська мова Фізична культура
4 Англійська мова Фізична культура Інформатика Англійська мова
5 Інформатика Я у Світі Я у світі Музичне мистецтво
6        
           
вівіторок 1 Літературне читання(російське) Англійська мова Літературне читання(українське) Літературне читання(російське)
2 Російська мова Математика Фізична культура Математика
3 Математика Фізична культура Українська мова Російська мова
4 Українська мова Російська мова Математика Природознавство
5 Основи здоров’я Літературне читання(російське) Природознавство Фізична культура
6 Фізична культура Інформатика / -    
         
середа 1 Літературне читання (українське) Музичне мистецтво Літературне читання(російське ) Літературне читання (українське)
2 Математика Математика Математика Математика
3 Українська мова Українська мова Англійська мова Українська  мова
4 Англійська мова Літературне читання (українське) Російська  мова Англійська мова
5 Трудове навчання Природознавство Основи здоров’я Трудове навчання
6        
           
четвер 1 Літературне читання (російське) Літературне читання (українське) Літературне читання(українське) Літературне читання (російське)
2 Математика Українська мова Українська мова Математика
3 Російська мова Математика Музичне мистецтво Російська  мова
4 Природознавство Російська  мова Математика Природознавство
5 Фізична культура Образотворче мистецтво Природознавство Я у світі
      Образотворче мистецтво .
6        
п'ятниця 1 Літературне читання (українське) Природознавство Літературне читання(російське) Літературне читання (українське)
2 Російська мова Російська мова Російська мова Математика
3 Англійська мова Фізична культура Математика Українська мова
4 Фізична культура Трудове навчання Трудове навчання Основи здоров’я
5 Мистецтво Основи здоров’я Фізична культура Образотворче мистецтво
6   -          / Інформатика   Фізична культура
      .