Умови доступності для навчання дітей з особливими освітніми потребами в дошкільному підрозділі ЗГ№ 65

вкл. .

З метою забезпечення рівного доступу до освітніх послуг всіх учасників освітнього процесу в Дошкільному підрозділі Запорізької гімназії Запорізької міської ради Запорізької області створюються відповідні умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами з урахуванням особливостей їхнього розвитку:

 • забезпечення педагогічними кадрами, які володіють методиками роботи з дітьми з особливими освітніми потребамиз порушенням опорно – рухового апарату (практичний психолог, лікар, інструктор з ЛФК, сестра медична з масажу, сестра медична з фізіотерапії);
 • створення сучасного, безпечного та комфортного освітнього середовища;
 • здійснення психолого-педагогічного супроводу;
 • надання корекційно-розвиткових послуг;
 • створення умов для розвитку – обладнано залу для проведення занять з ЛФК;
 • налагодження співпраці з батьками. ФОТО

В Дошкільному підрозділі Запорізької гімназії № 65 Запорізької міської ради Запорізької області забезпечено безперешкодний доступ до будівель, групових приміщень, в яких заплановано провадження освітньої діяльності для дітей з інвалідністю, а саме робота спеціальних груп для дітей із порушенням опорно – рухового апарату за такими ознаками:

 • безпроблемне пересування по території закладу.

Діти спеціальних груп мають можливість отримувати комплекс оздоровчих заходів в дитячому лікувальному-оздоровчому комплексі.ФОТО

Відповідно до п.п.2.4-2.7 «Статуту Запорізької гімназії № 65 Запорізької міської ради Запорізької області» затвердженого наказом департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 30серпня 2022р.272р.:

 • Комплектування спеціальних групдля дітей з вадами ОРА (з особливими освітніми потребами) – від трьох до семи (восьми) років;
  • спеціальні групи для дітей з порушенням ОРА (8-10 дітей) формуються в межах граничної чисельності вихованців, що встановлена відповідно до визначених законодавством нормативів наповнюваності груп дітьми у закладі дошкільної освіти, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладах дошкільної освіти;
  • за потреби в дошкільному підрозділі Запорізької гімназії №65 можуть утворюваться інклюзивні групи, для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
  • для зарахування дитини до спеціальної групи (для дітей з порушенням опорно-рухового апарату) до заяви про зарахування додається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини щодо виявлених особливостей розвитку.

Однак в Дошкільному підрозділі Запорізької гімназії №65 відсутні умови доступності для навчання дітейз особливими потребами (опорно – руховий апарат):

 • Відсутні пандуси, поручні для пересування між поверхами,туалетні кімнати не пристосовані для дітей, які пересуваються на візочках.

Звернень від батьків (або осіб, які їх замінюють) дітей з особливими потребами не зареєстровано.

Умови доступності для навчання дітей з особливими освітніми потребами в дошкільному підрозділі ЗЗШ № 65

вкл. .

Дошкільний підрозділ Запорізької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 65 Запорізької міської ради Запорізької області, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, має матеріально-технічну базу, що забезпечує виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Матеріально-технічне забезпечення Дошкільного підрозділу Запорізької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 65 Запорізької міської ради Запорізької області, відповідає вимогам нормативно-правових актів у сфері дошкільної освіти щодо безпеки життєдіяльності дітей та охорони праці.

В Дошкільному підрозділі Запорізької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 65 Запорізької міської ради Запорізької області забезпечено безперешкодний доступ до будівель, групових приміщень, в яких заплановано провадження освітньої діяльності для дітей з інвалідністю, а саме робота спеціальних груп для дітей із порушенням опорно – рухового апарату за такими ознаками: безпроблемне пересування по території закладу.

В спеціальних групах дошкільного підрозділу 10-12 вихованців. Ці діти мають можливість отримувати комплекс оздоровчих заходів в дитячому лікувальному-оздоровчому комплексі. ФОТО

Відповідно до п.3.14 «Статуту Запорізької загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 65 запорізької міської ради Запорізької області» затвердженого наказом департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 28 листопада 2016 № 752р.

«3.14. До спеціальних груп дошкільного підрозділу зараховуються діти з 2 річного віку, які самостійно пересуваються …»

Враховуючи зазначене, в приміщеннях дошкільного підрозділу не передбачено умови для навчання дітей з категорії маломобільних груп.

 

 

Умови доступності для навчання осіб з особливими освітніми потребами

вкл. .

У дошкільному підрозділі ЗЗШ № 65 для дітей з особливими освітніми потребами функціонують 2 спеціальні групи для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.

Для учнів з особливостями психофізичного розвитку (із затримкою психічного розвитку) комплектуються спеціальні класи - класи інтенсивної педагогічної корекції. В 2019 - 2020 н.р. в ЗЗШ № 65 працюють 5 класів ІПК, в яких навчається 51 учень.

Перевагою в організації освітнього процесу в таких класах є те, що в них навчаються від 8 до 14 учнів.

В класних кімнатах є спеціальне обладнання (дидактичне, ігрове, розвивальне) для дітей з особливими освітніми потребами. Робочим навчальним планом класів інтенсивної педагогічної корекції передбачено 10 годин корекційно-розвивальної роботи щотижнево. Цю роботу проводять спеціалісти: практичний психолог, логопед, вчитель-дефектолог та вчитель ритміки. 

Корекційно-розвивальні заняття проводяться в спеціально обладнаних кабінетах практичного психолога, логопеда та спортзалі. Для проведення занять з дітьми з особливими освітніми потребами є сучасна ресурсна кімната, яка обладнана згідно вимог.

Переглянути фото