Матеріально-технічне забезпечення закладу 2017-2018 н.р.

вкл. .

Згідно з пугктом IX. Відомості про приміщення та матеріальну базу звіту ЗНЗ 1

Назва показника № рядка Усього
А Б 1
Загальна площа всіх приміщень (кв.м) 01 5 912
З рядків 01 та 03 – кількість класних кімнат (уключаючи навчальні кабінети і лабораторії)

04

44

Їх площа (кв.м) 05 2 114

Кількість навчальних кабінетів

Математики

06 3
Фізики 07 1
Хімії 08 1
Географії 09 1
Біології 10 1
Української мови і літератури 11 2
Інших мов і літератур національних меншин 12 2
Іноземної мови 13 3
Усіх кабінетів з лінгафонним обладнанням 14  
Основ інформатики й обчислювальної техніки 15 2
встановлено комп’ютерних класів 16 2
обладнано робочих місць з комп’ютером 17 32
у тому числі в яких використовується операційна система з відкритим кодом

18

 
Кількість комп’ютерів у закладі, усього 19 49
підключено до Iнтернету 20 46
не працюють 21  
термін придбання становить понад 5 років 22 12
використовуються в управлінсько-господарській діяльності

23

9

у тому числі для ведення бібліотечного фонду 24  
Кількість майстерень 30 3

Чи є в закладі (1-так, 0-ні)

Фізкультурна зала

31

1

Їдальня або буфет з гарячим харчуванням 39 1
число посадкових місць у їдальні або буфеті 40 120

Бібліотечний фонд

Кількість книг, брошур, журналів (примірників)

51

30 536

у тому числі підручників, усього 52 15 815
з них для: 1-4 класів 53 3 651
5-9 класів 54 10 079
10-11(12) класів 55 2 085