Засідання педагогічної ради від 26 грудня 2017 року

вкл. .

26 грудня 2017 року

відбулося засідання педагогічної ради

На засіданні педагогічної ради були розглянуті питання згідно порядку денному:

  1. 1. Стан роботи колективу з питання охорони праці та безпеки життєдіяльності.
  2. 2. Про проведення повторного інструктажу з охорони праці та пожежної безпеки з працівниками школи.
  3. 3. Стан здоров’я учнів закладу. Результати поглиблених медичних оглядів. Профілактика захворюваності школярів, забезпечення санітарно – гігієнічних умов навчання, рівня ефективності здійснюваних профілактичних заходів.
  4. 4. Про стан харчування дітей в 2017 році.
  5. 5. Про результати навчальних досягнень учнів за І семестр 2017-2018 н.р.
  6. 6. Про організацію набору учнів до 1-го та 10-го класу на 2018-2019 н.р.
  7. 7. Про дотримання вимог Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні". Про визначення претендентів на нагородження медалями.
  8. 8. Про виконання перспективного плану вивчення стану викладання предметів

WP 20171226 09 05 05 Pro 500x373

Засідання педагогічної ради 23.11

вкл. .

23 листопада відбулося чергове засідання педагогічної ради закладу. До порядку денного були винесені наступні питання:

  1. «Функціонування та розвиток інформаційно-освітнього середовища закладу освіти: проблеми, досвід, безпека та перспективи »
  2. Про підсумки ВШК за листопад 2017-2018 навчального року.

Про функціонування та розвиток інформаційно – освітнього середовища закладу доповідали заступники директора з навчально-виховної роботи Массалова О.О. та Маковська В.В., а також з цього питання виступили: вчитель інформатики Легуцька Г.О. та вчитель англійської мови Саакян С.В. В своїх виступах вони наголосили, що створення інформаційно-освітнього середовища школи дуже важливо в сучасному інформаційному суспільстві, а особливо в умовах оновлення освітньої галузі. Всі виступаючі відмітили ті позитивні наробки, які є в закладі з означеного питання та перспективи подальшого розвитку саме цього напрямку.

         Рішенням педагогічної ради для створення та втілення в життя закладу діючої власної моделі інформаційно-освітнього середовища було організовано роботу творчої групи; була визначена необхідність подальшої системної роботи блогів предметних кафедр.

Директор закладу Чомова С.В. ознайомила членів педагогічної ради з результатами ВШК за листопад 2017 року та запропонувала: визначити план ВШК за листопад повністю виконаним, підсумки визначити задовільними та забезпечити виконання рекомендацій наданих за підсумками ВШК.

 

IMG 4135 601x401

 

IMG 4137 601x401

 

IMG 4143 601x401

 

Засідання першої педагогічної ради в 2017-2018 навчальному році

вкл. .

IMG 2349

30 серпня 2017 року відбулося перше засідання педагогічної ради в
новому навчальному році.
На ньому були розглянуті наступні питання:
1. Про концептуальні основи діяльності школи в новому навчальному році.
2. Про розгляд річного плану роботи школи.
3. Про підсумки громадського огляду готовності закладу до нового навчального року.
4. Про проведення інструктажу з охорони праці та пожежної безпеки з працівниками
школи, встановлення І кваліфікаційної групи з електробезпеки.
5. Про стан фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у 2016-2017 н.р. у
ЗЗШ №65 та її планування і здійснення у 2017-2018 навчальному році.
6. Про аналіз виховної роботи, роботи ради школи, бібліотеки та роботи з
батьківською громадськістю. Про планування виховної роботи на 2017-2018
навчальний рік.
7. Про аналіз методичної роботи та її результативності за 2016-2017 навчальний рік.
Про планування методичної роботи на 2017-2018 навчальний рік.
8. Про аналіз результатів навчальної роботи закладу, роботи з обдарованими учнями.
9. Про організацію індивідуального навчання учнів у 2017-2018 н.р.
10. Про оцінювання учнів 1-4- х класів в 2017-2018 навчальному році.
11. Про обсяг домашніх завдань учнів.
12. Про оцінювання курсів за вибором та факультативів в 2017-2018 н. р.
13. Про впровадження нових освітніх стандартів.
14. Про виконання Закону України "Про освіту" в частині охоплення дітей навчанням.
15. Про охоплення учнів 10-11- х класів профільним навчанням.
16. Про комплектування закладу педагогічними кадрами.
17. Про розгляд режиму роботи ГПД

В своїх виступах директор Чомова Світлана Валеріївна , її заступники
довели до відома колективу основні результати роботи закладу в минулому
році. Головне, на чому зупинилися доповідачі – це резерви в роботі з різних
напрямків та завдання, які стоять перед колективом у 2017-2018 навчальному
році. Директор Чомова Світлана Валеріївна у своєму виступі багато уваги
приділила питанню прийняття нового закону "Про освіту", тим основним
принципам,які покладені в основу оновлення всієї освітньої галузі України.
Педагогічні працівники затвердили основні завдання роботи закладу,
річний план роботи ЗЗШ № 65 на 2017-2018 н.р. та прийняли ще декілька
рішень щодо важливих питань з організації роботи школи в новому
навчальному році: продовження введення нових Державних стандартів,
оновлення програм середньої школи, особливості оцінювання учнів в 2017-
2018 н.р. та інше.