Засідання першої педагогічної ради в 2017-2018 навчальному році

вкл. .

IMG 2349

30 серпня 2017 року відбулося перше засідання педагогічної ради в
новому навчальному році.
На ньому були розглянуті наступні питання:
1. Про концептуальні основи діяльності школи в новому навчальному році.
2. Про розгляд річного плану роботи школи.
3. Про підсумки громадського огляду готовності закладу до нового навчального року.
4. Про проведення інструктажу з охорони праці та пожежної безпеки з працівниками
школи, встановлення І кваліфікаційної групи з електробезпеки.
5. Про стан фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у 2016-2017 н.р. у
ЗЗШ №65 та її планування і здійснення у 2017-2018 навчальному році.
6. Про аналіз виховної роботи, роботи ради школи, бібліотеки та роботи з
батьківською громадськістю. Про планування виховної роботи на 2017-2018
навчальний рік.
7. Про аналіз методичної роботи та її результативності за 2016-2017 навчальний рік.
Про планування методичної роботи на 2017-2018 навчальний рік.
8. Про аналіз результатів навчальної роботи закладу, роботи з обдарованими учнями.
9. Про організацію індивідуального навчання учнів у 2017-2018 н.р.
10. Про оцінювання учнів 1-4- х класів в 2017-2018 навчальному році.
11. Про обсяг домашніх завдань учнів.
12. Про оцінювання курсів за вибором та факультативів в 2017-2018 н. р.
13. Про впровадження нових освітніх стандартів.
14. Про виконання Закону України "Про освіту" в частині охоплення дітей навчанням.
15. Про охоплення учнів 10-11- х класів профільним навчанням.
16. Про комплектування закладу педагогічними кадрами.
17. Про розгляд режиму роботи ГПД

В своїх виступах директор Чомова Світлана Валеріївна , її заступники
довели до відома колективу основні результати роботи закладу в минулому
році. Головне, на чому зупинилися доповідачі – це резерви в роботі з різних
напрямків та завдання, які стоять перед колективом у 2017-2018 навчальному
році. Директор Чомова Світлана Валеріївна у своєму виступі багато уваги
приділила питанню прийняття нового закону "Про освіту", тим основним
принципам,які покладені в основу оновлення всієї освітньої галузі України.
Педагогічні працівники затвердили основні завдання роботи закладу,
річний план роботи ЗЗШ № 65 на 2017-2018 н.р. та прийняли ще декілька
рішень щодо важливих питань з організації роботи школи в новому
навчальному році: продовження введення нових Державних стандартів,
оновлення програм середньої школи, особливості оцінювання учнів в 2017-
2018 н.р. та інше.

 IMG 2328IMG 2352IMG 2342IMG 2346