Засідання першої педагогічної ради в новому навчальному році

вкл. .

27 серпня 2020 року відбулося перше засідання педагогічної ради ЗЗШ № 65 в новому навчальному році

Порядок денний:

 1. Концептуальні основи діяльності школи в новому навчальному році
 2. Про особливості організації роботи ЗЗШ № 65 та проведення протиепідемічних заходів у закладі освіти на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)
 3. Погодження  Режиму роботи Запорізької загальноосвітньої школи І-Ш ступенів

№ 65 Запорізької міської ради Запорізької області на 2020-2021 навчальний рік.

 1. Про підсумки громадського огляду готовності закладу до нового навчального року
 2. Проведення інструктажу з охорони праці та пожежної безпеки з працівниками школи, встановлення І кваліфікаційної групи з електробезпеки.
 3. Алгоритм дій у разі випадків травматизму під час освітнього процесу, неухильне виконання обов’язків черговими педагогічними працівниками під час перерв, належний рівень контролю за дотриманням правил поведінки учнями.
 4. Аналіз виховної роботи. Планування виховної роботи на 2020-2021 н.р.
 5. Аналіз методичної роботи та її результативності за 2019-2020 н. р. Планування методичної роботи на 2020-2021 н.р.
 6. Аналіз роботи з обдарованими учнями.
 7. Про організацію індивідуального навчання учнів у 2020-2021 н.р.
 8. Про оцінювання учнів 1-4 класів в 2020-2021 н. р.
 9. Про обсяг домашніх завдань учнів.
 10. Про оцінювання курсів за вибором та факультативів в 2020-2021 н. р.
 11. Про впровадження Концепції НУШ.
 12. Про охоплення учнів 10-11-х класів профільним навчанням
 13. Про комплектування закладу педкадрами
 14. Про розгляд режиму роботи ГПД

Педагогічна рада від 29.05.2020

вкл. .

Порядок денний:

1.Про стан виконання освітньої програми у 2019-2020 навчальному році.

Доповідач: директор Чомова С.В.

2. Про розгляд змін до освітньої програми на 2020-2021 навчальний рік.

Доповідач: директор Чомова С.В.

3. Попередження дитячого травматизму та збереження здоров'я учнів у літній період.

   Доповідач: ЗД з НВР Куц В.В.

4. Про переведення учнів 1-10-х класів на підставі річного оцінювання .

Доповідачі: класні керівники 1-10-х класів.

5. Про стан успішності учнів , які навчаються індивідуально.

Доповідач: ЗД з НВР Массалова О.О.

6. Про нагородження учнів 11-го класу Похвальними грамотами.

Доповідач: ЗД з НВР Куц В.В.

7. Про вивчення питання щодо потреби у індивідуальному навчанні у 2020-2021 н.р.

Доповідач: ЗД з НВР Массалова О.О.

8. Про організацію літнього оздоровчого періоду 2020 року.

Доповідач: ЗД з НВР Маковська В.В.

9. Про представлення до нагородженняПохвальними листами "За високі досягнення у навчанні" учнів 3-8, 10- х класів.

Доповідач: ЗД з НВР Куц В.В.

10. Про представлення до нагородження учнів 9-х класів свідоцтвом з відзнакою.

Доповідач: ЗД з НВР Куц В.В.

11. Про складання індивідуальних програм для учнів, які мають початковий рівень навчальних досягнень з окремих предметів.

Доповідач: ЗД з НВР Куц В.В.

 

 

Педагогічна рада від 09.04.2020 РЕЖИМ он-лайн конференції ZOOM

вкл. .

Порядок денний:

 1. Про порядок оцінювання навчальних досягнень учнів та вихованців під час організації освітнього процесу за дистанційною формою.

Доповідач: Чомова С.В.

 1. Про порядок оформлення сторінок класних журналів під час організації освітнього процесу за дистанційною формою.

Доповідач: Чомова С.В.

 1. Про вибір підручників для 7 класу на 2020-2021 н.р.

Доповідач: Маковська В.В.

 1. Про вплив соціальних мереж на формування особистості підлітків.

Доповідач: Маковська В.В.

 1. Про стан роботи з превентивного виховання в закладі.

Доповідач: Маковська В.В.

 1. Про особливості закінчення навчального року та проведення ДПА та ЗНО в 2019-2020 навчальному році.

Доповідач: Куц В.В., Массалова О.О.

 1. Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2019/2020 навчальному році.

Доповідач: Куц В.В., Массалова О.О.

 1. Про вибір третього предмету для проведення ДПА в основній школі.

Доповідач: ЗД з НВР Куц В.В.

ПРОТОКОЛ ЩОДО ВИБОРУ ПІДРУЧНИКІВ

вкл. .

ВИТЯГ з протоколу
засідання педагогічної ради Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №65 Запорізької міської ради Запорізької області
РЕЖИМ он-лайн конференції ZOOM

від 09.04.2020 року

Голова: Чомова С.В.
Секретар: Шовкопляс О.В.

Кількість присутніх: 89
Кількість відсутніх: 13 (Іванюк Г.А., Сидір К.О., Гафикіна М.М., Клочкова К.С., Луценко Є.В., Мазур О.О., Пензій О.С., Тютєрева О.В.)

Порядок денний:
3. Про вибір підручників для 7 класу на 2020-2021 н.р.
Доповідач: Маковська В.В.

Слухали:
3.ЗД з НВР Маковську В.В., яка довела до відома присутніх зміст листа Департаменту освіти і науки ЗОДА від 28.01.2020 №279/032-14 «Про вибір і замовлення підручників для 3 та 7 класу».
Виступили:
3.1.Барановська Ю.С., вчитель історії, з аналізом підручників з всесвітньої історії та історії України для 7 класу на 2020-2021 н.р.
3.2.Легуцька Г.О., вчитель інформатики, з аналізом підручників з інформатики для 7 класу на 2020-2021 н.р.
Ухвалили:
3.1.Забезпечити замовлення підручників з історії України таким чином:
ОСНОВНИЙ:
 Історія України : підруч. для 7 кл. закладів загальної середньої освіти / В. О. Дрібниця, І. Я. Щупак, О. В. Бурлака, І. О. Піскарьова. — К. : УОВЦ «Оріон» - 2020.
АЛЬТЕРНАТИВИ:
- 1 . Історія України : підруч. для 7 кл. закл. загал. серед. освіти / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. — Харків : Вид-во «Ранок» - 2020.
- 2 . Історія України : підручник для 7 кл. Закладів загальн. Середн. Освіти/ О. Дудар, О. Гук, за редакцією О.І. Пометун. - Київ : Видавничий дім "Освіта" – 2020.
- 3 . Історія України : підручник для 7 кл. закладів загальн. серед. освіти / Н. М. Сорочинська, О. О. Гісем. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан - 2020.
- 4 . Історія України : підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти / Г. М. Хлібовська, О. В. Наумчук, М. Є. Крижановська, І. О. Бурнейко. — Тернопіль : Астон, 2020
- 5 . Історія Украни : підручник для 7 класу закладів загальн. середн. освіти / В. Власов, О. Панарін, Ю. Топольницька - Київ : «Літера ЛТД» - 2020.
3.2.Забезпечити замовлення підручників з всесвітньої історії таким чином:
ОСНОВНИЙ:
 Всесвітня історія: підруч. для 7 кл. закладів загальної середньої освіти / І. Я. Щупак, О. В. Бурлака, І. О. Піскарьова. — К. : УОВЦ «Оріон» - 2020.
АЛЬТЕРНАТИВИ:
- 1 . Всесвітня історія: підруч. для 7 кл. закл. загал. серед. освіти / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. — Харків: Вид-во «Ранок» - 2020.
- 2 . Всесвітня історія: підручник для 7 кл. закладів загальн. серед. освіти / Н. М. Сорочинська, О. О. Гісем. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан - 2020.
- 3 . Всесвітня історія: підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти / І. Д. Васильків, В. В. Островський, І. Л. Паршин, І. Я. Букавин. — Тернопіль : Астон - 2020.
- 4 . Всeсвітня історія Підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти / О. Пометун, Ю. Малієнко – Київ: Видавничий дім «Освіта» - 2020.
- 5 . Всесвітня історія : підруч. для 7-го кл. закл. заг. серед. освіти / Н.Г. Подоляк , І.Б. Лукач, Т.В. Ладиченко. - Київ: Генеза - 2020.
3.3.Забезпечити замовлення підручників з інформатики таким чином:
ОСНОВНИЙ:
 Інформатика: підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти/ Ривкінд Й. Я., Лисенко Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В. - Київ : Видавничий дім "Освіта" – 2020.
АЛЬТЕРНАТИВИ:
- 1.«Інформатика: підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти/ Морзе Н. В., Барна О. В. - Київ : Видавничий дім "Освіта" – 2020.
- 2.«Інформатика» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти / Коршунова О. В., Завадський І. О. - Київ : Видавничий дім "Освіта" – 2020.
- 3.«Інформатика» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти / Бондаренко О. О., Ластовецький В. В., Пилипчук О. П., Шестопалов Є. А. - Київ : Видавничий дім "Освіта" – 2020.
- 4.«Інформатика» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти / Казанцева О. П., Стеценко І. В.- Тернопіль : «Навчальна книга «Богдпн»» - 2020.

Педагогічна рада від 12.03.20 в режимі он-лайн конференції ZOOM

вкл. .

12 березня відбулося чергове засідання педагогічної ради, але в режимі он-лайн конференції ZOOM. першим і найголовнішим було питання організації дистанційного навчання учнів школи на період карантину. Буловизначено, що дистанційне навчання повинно здійснюватися в асинхронному та синхронному режимі. Педагогам закладу було запропоновано використовувати в своїй роботі різноманітні форми навчання відповідно до можливостей учнів та забезпечити розміщення інформації про зміст освітнього процесу за дистанційною формою на сайті закладу, у групі соціальної мережі Facebook.