Мови освітнього процесу

вкл. .

Відповідно до п. 1.21 Статуту Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №65 мовою навчання в закладі є державна мова.

1.21. Мовою освітнього процесу у ЗЗШ № 65є державна мова.

Застосування мов у ЗЗШ № 65 визначається законами України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" та "Про освіту".

Кожному громадянину України гарантується право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях освіти в ЗЗШ № 65 державною мовою.

   Особам, які належать до національних меншин України, гарантується право на навчання у ЗЗШ № 65для здобуття початкової освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується шляхом створення відповідно до законодавства окремих класів (груп) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд із державною мовою і не поширюється на класи (групи) з навчанням українською мовою.

Особам, які належать до корінних народів України, гарантується право на навчання уЗЗШ № 65для здобуття дошкільної, початкової та загальної середньої освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідного корінного народу. Це право реалізується шляхом створення відповідно до законодавства окремих класів (груп) з навчанням мовою відповідного корінного народу України поряд із державною мовою і не поширюється на класи (групи) з навчанням українською мовою.

Перелік навчальних предметів, що вивчаються державною мовою і мовою корінного народу чи національної меншини, визначається освітньою програмою ЗЗШ № 65 згідно з вимогами відповідних державних стандартів середньої освіти та з урахуванням особливостей мовного середовища.

Клас з навчанням, поряд з державною, мовою корінного народу чи національної меншини України, відкривається відповідно до вимог чинного законодавства України за наявності достатньої кількості заяв про мову навчання від учнів (або їх батьків), які належать до відповідного корінного народу чи національної меншини.

З 2018 - 2019 навчального року, згідно з вимогами нового Закону України "Про освіту", навчання ведеться державною українською мовою.

В 2019-2020 навчальному році повністю українською мовою навчаються чотири перших класи та чотири других класи, а це 207 учнів.

1-2 класи: українська мова викладання

3-11 класи: Викладання історії, англійської. німецької, французької мов, правознавства, мистецтва, громадянської освіти, захисту Вітчизни здійснюється державною мовою, інших предметів російською мовою.

 В закладі забезпечується виконання нормативних вимог щодо повного оволодіння учнями державною мовою.

З першого класу учні вивчають першу іноземну мову - англійську. З п'ятого класу, враховуючи інтереси учнів та за запитом батьків, вивчається друга іноземна мова - французька або німецька.