М Е Р Е Ж А К Л А С І В ЗНЗ № 65 на 2017-2018 н.р. станом на 10.11.2017

вкл. .

І. П о ч а т к о в а         ш к о л а

  К Л А С И учнів  в  них середня наповнюваність

Мова

 навчання

Підг (ІПК) Підг (ІПК) 14 14 російська
  1-а 34    
  1-б 35    
  1-в 34    
  1-г (ІПК) 12    
ВСЬОГО  1-х  класів 5 129 34/26 російська
  2-а 33    
  2-б 28    
  2-в 26    
ВСЬОГО  2-х  класів 3 87 29 російська
  3-а 30    
  3-б 31    
  3-в 25    
  3-г(ІПК) 11    
ВСЬОГО  3-х  класів 4 97 24/29 російська
  4-а 31    
  4-б 25    
  4-в 21    
  4-г 24    
ВСЬОГО  4-х  класів 4 101 25 російська
Р А З О М  1-4-х класів 16 414 26/29 російська

 

ІІ.   Ш к о л а       ІІ   с т у п е н я       н а в ч а н н я

  К Л А С И учнів  в  них середня наповнюваність

Мова

 навчання

  5-а 29    
  5-б 28    
  5-в 26    
  5-г 21    
ВСЬОГО  5-х  класів 4 104 26 російська
  6-а 30    
  6-б 32    
  6-в 30    
ВСЬОГО  6-х  класів 3 92 31 російська
  7-а 25    
  7-б 26    
  7-в 29    
ВСЬОГО  7-х  класів 3 80 27 російська
  8-а 28    
  8-б 27    
  8-в 29    
ВСЬОГО  8-х  класів 3 84 28 російська
  9-а 30    
  9-б 31    
  9-в 29    
ВСЬОГО  9-х  класів 3 90 30 російська
Р А З О М  5-9-х класів 16 450 28 російська

 

ІІІ.   Ш к о л а     ІІІ    с т у п е н я       н а в ч а н н я

  К Л А С И учнів  в  них середня наповнюваність

Мова

 навчання

  10-а 23    
ВСЬОГО  10-х  класів 1 23 23 російська
  11-а 29    
ВСЬОГО  11-х  класів 1 29 29 російська
Р А З О М  10-11-х класів 2 52 26 російська
В С Ь О Г О  по  школі 34 916 27/29 російська