Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за серпень

вкл. .

Показники КЕКВ та/або ККК Залишок на початок звітного періоду (СЕРПЕНЬ) Надійшло коштів за звітний період (СЕРПЕНЬ) Використано за звітний період (СЕРПЕНЬ) Залишок на кінець звітного періоду (СЕРПЕНЬ)
1 2 3 4 5 2
Видатки та надання кредитів - усього Х 773184,39 0 0 773184,39
У тому числі:
Поточні видатки
2000 683687,71     683687,71
Використання товарів і послуг 2200 0     0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0     0
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 8459,95 0 5607,2 2852,75
Тривожна кнопка 2240 0     0
Оренда контейненрів 2240 140,05   140,04 0,01
Вивіз сміття 2240 482,28   481,91 0,37
Послуги зв'язку 2240 1671,07   334,2 1336,87
Дератизація/дезинфекція 2240 593,05   593,05 0
Перезарядка вогнегасників 2240 2160   2160 0
Курс "Школа" 2240 970   970 0
Кронування дерев 2240 1810,5   0 1810,5
Перевезення підручників 2240 928   928 0
Поточний ремонт 2240 0     0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 675227,76   5305,99 669921,77
Оплата теплопостачання 2271 620492,23     620492,23
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 14050,72   472,63 13578,09
Оплата електроенергії 2273 36839,96   4833,36 32006,6
Оплата природного газу 2274 0     0
Соціальне забезпечення 2700 0     0
Інші виплати населенню (стипендія Поляка) 2730 0     0
Капітальні видатки 3000 0     0
Придбання основного капіталу 3100 0     0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0     0
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0     0
Капітальний ремонт 3130 0     0