Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

вкл. .