Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за вересень

вкл. .

Показники КЕКВ та/або ККК Залишок на початок звітного періоду (ВЕРЕСЕНЬ) Надійшло коштів за звітний період (ВЕРЕСЕНЬ) Використано за звітний період (ВЕРЕСЕНЬ) Залишок на кінець звітного періоду (ВЕРЕСЕНЬ)
1 2 3 4 5 2
Видатки та надання кредитів - усього Х 794184,39 0 0 794184,39
У тому числі:
Поточні видатки
2000 693774,52     693774,52
Використання товарів і послуг 2200 0     0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0     0
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 3852,75 4243,87 2073,66 6022,96
Коригування схеми балансової принадлежності мереж водопостачання і водовідведення 2240   1235,00 1231,2 3,8
Тривожна кнопка 2240 0     0
Оренда контейненрів 2240 1000,01   280,08 719,93
Вивіз сміття 2240 0,37 3008,87 111,21 2898,03
Послуги зв'язку 2240 1336,87   451,17 885,7
Дератизація/дезинфекція 2240 0   0 0
Перезарядка вогнегасників 2240 0   0 0
Курс "Школа" 2240 0   0 0
Кронування дерев 2240 1810,5   0 1810,5
Перевезення підручників 2240 0   0 0
Поточний ремонт 2240 0     0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 689921,77   35452,89 654468,88
Оплата теплопостачання 2271 620492,23     620492,23
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 13578,09   1772,59 11805,5
Оплата електроенергії 2273 52006,6   33680,3 18326,3
Оплата природного газу 2274 0     0
Соціальне забезпечення 2700 0     0
Інші виплати населенню (стипендія Поляка) 2730 0     0
Капітальні видатки 3000 0     0
Придбання основного капіталу 3100 0     0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0     0
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0     0
Капітальний ремонт 3130 0     0

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за серпень

вкл. .

Показники КЕКВ та/або ККК Залишок на початок звітного періоду (СЕРПЕНЬ) Надійшло коштів за звітний період (СЕРПЕНЬ) Використано за звітний період (СЕРПЕНЬ) Залишок на кінець звітного періоду (СЕРПЕНЬ)
1 2 3 4 5 2
Видатки та надання кредитів - усього Х 773184,39 0 0 773184,39
У тому числі:
Поточні видатки
2000 683687,71     683687,71
Використання товарів і послуг 2200 0     0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0     0
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 8459,95 0 5607,2 2852,75
Тривожна кнопка 2240 0     0
Оренда контейненрів 2240 140,05   140,04 0,01
Вивіз сміття 2240 482,28   481,91 0,37
Послуги зв'язку 2240 1671,07   334,2 1336,87
Дератизація/дезинфекція 2240 593,05   593,05 0
Перезарядка вогнегасників 2240 2160   2160 0
Курс "Школа" 2240 970   970 0
Кронування дерев 2240 1810,5   0 1810,5
Перевезення підручників 2240 928   928 0
Поточний ремонт 2240 0     0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 675227,76   5305,99 669921,77
Оплата теплопостачання 2271 620492,23     620492,23
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 14050,72   472,63 13578,09
Оплата електроенергії 2273 36839,96   4833,36 32006,6
Оплата природного газу 2274 0     0
Соціальне забезпечення 2700 0     0
Інші виплати населенню (стипендія Поляка) 2730 0     0
Капітальні видатки 3000 0     0
Придбання основного капіталу 3100 0     0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0     0
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0     0
Капітальний ремонт 3130 0     0