Інформаційна картка Легуцької Г.О. - учасника шкільної педагогічної виставки "Я атестуюсь" в 2018-2019 навчальному році

Прізвище, ім’я, по батькові Легуцька Ганна Олександрівна
Місце роботи

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №65 Запорізької міської ради Запорізької області

тел.. (061) 278-35-91, email:school-65@ukr.net

Посада Вчитель інформатики
Освіта (найменування вищого навчального закладу, рік закінчення навчання)

Запорізький національний університет,

спеціальність за дипломом «фізика твердого тіла»,

рік закінчення 2010

Самоосвіта (за останні 5 років; очна, дистанційна форма; рік проходження та найменування освітніх програм, курсів, тренінгів тощо)

КЗ«ЗОІППО» курси підвищення кваліфікації за програмою «Вчителі інформатики», квітень 2014

Курси «Intel.Навчання для майбутнього», жовтень 2016

Педагогічний стаж 10 років
Кваліфікаційна категорія ІІ категорія
Звання -
Педагогічне кредо Навчаю для життя, а не для школи

Технології, методи та форми, що використовуються

у навчально-виховному процесі

Технологія розвитку критичного мислення. Проектна технологія.Технологія особистісно орієнтованого навчання. Технологія проблемного навчання.Технологія традиційного навчання. Ігрові технології навчання. Технологія "польових випробувань"

Методи (за характером керівництва розумової діяльності учнів) : пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемний, частково-пошуковий, дослідницький.

Форми: індивідуальна, парна, групова, фронтальна.

Автопортрет «Я – педагог і особистість»

Як і всі люди, що мають якісну технічну освіту, я дуже ціную бачення єдиної картини світу, взаємозв’язок та взаємозалежність явищ та подій, не пов’язаних між собою на перший погляд. Тому в своїй роботі активно намагаюсь донести до учнів важливість формування критичного мислення, яке допоможе побудувати вірні зв’язки, знайти оптимальні рішення для розв’язку усіх тих задач і завдань, які перед ними ставить шкільне життя зараз, а потім ставитиме справжнє, доросле життя.

Кожного дня в світі подвоюється об’єм інформації. Кожної години у світі створюється новий прилад, запроваждується нова технологія. Як педагог, я хочу, щоб мої учні були освідченими людьми, здатними ефективно орієнтуватися в сучасному світі, тому кожного уроку кожного дня я приділяю увагу новинам науки, намагаючись зацікавити їх та спрямувати на пошук та дослідження нового.

Як людина прагматична, я будую систему своїх вчинків та поглядів на життя в аспекті отримання практичних корисних результатів. На своїх уроках та в позаурочний час активно прищеплюю такі навички своїм учням, допомагаю їм зорієнтуватися у власних здібностях та засобах їх ефективного використання, щоб діти змогли забезпечити собі гідний рівень життя в складний для країни час.

Разом з тим, я активно пропагую ідею допомоги слабшим, тому що по-справжньому сильні люди не можуть стояти осторонь від чужих проблем. Допомога вчителям, літнім людям, притулкам для тварин – кожна добра справа робить тебе кращим.

Посилання на персональний Інтернет-ресурс (за наявності) Fiaint65.blogspot.com
Посилання на презентацію

досвід роботи вчителя

навчальний проект