Інформаційна картка учасника шкільної педагогічної виставки "Я атестуюсь" в 2017-2018 навчальному році Безклепченко Інни Анатоліївни

Прізвище, ім.’я, по батькові Безклепченко Інна   Анатоліївна
Місце роботи ЗЗШ№65
Посада Вчитель російської мови та інтегрованого курсу «Література»
Освіта (найменування вищого навчального закладу, рік закінчення навчання) Запорізький державний педагогічний інститут, 1984 рік
Самоосвіта (за останні 5 років; очна, дистанційна форма; рік проходження та найменування освітніх програм, курсів, тренінгів тощо)

Курси підвищення   кваліфікації вчителів російської   мови та зарубіжної   літератури   МОН КЗ»ЗОІППО»ЗОР

25.09.-10.10.2018р.;

Онлайн-курс "Критичне мислення для освітян" (30 годин), сертифікат видан 15.01.2018р. платформою масових відкритих онлайн-курсів Prometheus; мастер-класи «Відеотайми як сучасний метод розвитку життєвої   компетентності», "Використання ігрових технологій у профілактиці профвигорання" в рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародної участю «Науково-методичні засади професійного розвитку фахівця у системі непереривної освіти» ;навчальний тренінг(8годин)»Гра як система, підхід та інструмент,який працює сьогодні»06.11.2017р.;участь у очному заході: ІІІ Міжнародної   науково-практичної конференції «Безперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи 15-22 травня 2017р, участь у обласному науково-практичному семінарі "Організація системи інклюзивного навчання та супроводу дітей з особливостями психофізичного розвитку: зарубіжний досвід" 18 травня 2017 року.

Дослідження проблеми "Формування   комунікативно-мовленнєвої, соціокультурної   і мовної компетенцій учнів на уроках російської мови засобами проектних технологій".

Семінар Малахової О.М. "Сучасні форми інформаційно-комунікаційної взаємодії в медіатизованому виховному просторі" 5.10.2017р. ЗБЛ№99.

Навчаюсь на курсах студії онлайн-освіти EducationalEra

Педагогічний стаж 27 років
Кваліфікаційна категорія Спеціаліст вищої   категорії
Звання -
Педагогічне кредо

Кожна дитина талановита! Все починається з вчителя!

Технології, методи та форми, що використовуються

у навчально-виховному процесі

Методи навчання, які я використовую у роботі:

-пояснювально-ілюстративний(інформаційно-рецептивний);

-репродуктивний;

-проблемний виклад;

-частинно-пошуковий,або евристичний;

-дослідницький;

-метод проектів.

Методи,що дають певні результати у роботі, формують учбові та життєві   компетентності-проблемно-пошуковий,частинно-пошуковий, метод евристичної бесіди, дослідницький та метод проектів.

Використовую   у своїй роботі такі форми уроку: «урок-гра», «урок-вистава», «урок-конкурс», «урок –майстерня», «урок-конкурс», «урок-семінар», «урок-дослідження», «урок-діалог», «урок-полілог».

Використовую методи   адаптивної технології для формування орфографічної та мовленнєвої компетентностей.

Використовую інформаційні технології   на уроках російської мови та інтегрованого курсу

«Література»

Я –прихильниця дитиноцентризму   та компетентнісного підходу у навчанні.

Принципи навчання, яких я дотримуюсь у роботі:

-принцип   свідомості;

-принцип наочності;

-принцип міцності знань;

-принцип доступності викладання;

-принцип науковості;

-принцип зв’язку навчання з життям.

Автопортрет «Я – педагог і особистість»

Когда   родился     будущий   учитель русского языка   и литературы,   к нему к колыбели спустились три феи. «Ты будешь всегда молод , потому что с тобой всегда будут дети!»-сказала первая фея. «Ты будешь красив душой, потому что ты будешь учить ребят прекрасному!»- заверила вторая фея. «Ты будешь счастлив-твои ученики превзойдут тебя!»- обрадовала третья фея…

         Но     тут пришла четвертая,злая , ужасная,   и прошипіла: «Но всю жизнь ты будешь проверять чужие тетради!»…

         Я- учитель русского языка и интегрированного курса «Литература»   в лучшей школе -ЗЗШ№65!   Эта притча обо мне. Но мне   нравится проверять тетради моих учеников-это отражение учительского труда, моих успехов, неудач. Мне нравится учить детей грамотно писать, размышлять, анализировать, спорить, искать красивые решения сложных жизненных ситуаций, мечтать. Каждый урок-это целый мир. А уроки литературы   стали уроками жизни, нравственности и доброты… Я учусь вместе с моими шестиклассниками и одиннадцатиклассниками. И   с удовольствием выполняю домашние задания- готовлюсь к занятиям. И очень огорчаюсь, когда мои ученики не всегда готовы к сотрудничеству на уроке

         Шустрые пятиклассники превратились в критично настроенных юношей и девушек-каждый урок в 11-А классе для меня, как сложный экзамен.   Спасибо, мои дорогие   экзаменаторы, за науку. Очень здорово быть учителем русского языка и литературы! У меня есть секрет: я   называю своих учеников только по именам и читаю ребятам наизусть стихи и отрывки из художественных произведений! Мои любимые вопросы: «Почему так, а не иначе?», «Как ты думаешь?» , «Можешь доказати?», «Как вы считаете?».»Как бы ты поступил на месте героя произведения?»- так формируются критичность мышления и жизненные компетентности. Жизнь проверит мои уроки на прочность и продуктивность.

           «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется»,- писал великий Ф.И.Тютчев…

             Я верю, что мои уроки , мои слова , находят отклик в сердцах и умах учеников. Я вижу их образованными, читающими, думающими , порядочными и добрыми людьми.

…Вчера   ученица одиннадцатого класса   поделилась, что она прочла «Три товарища» Э.М.Ремарка и начала читать «Триумфальную арку»- я почувствовала себя   счастливой…

 

Посилання на презентацію 

https://drive.google.com/open?id=10Q2dRGeDrVPVfLbrD5lzDhLxSAQBr5AB