Інформаційна картка учасника шкільної педагогічної виставки "Я атестуюсь" в 2017-2018 навчальному році Плясецької Яни Сергіївни

Прізвище, ім.’я, по батькові

Плясецька Яна Сергіївна

Місце роботи

Запорізька загальноосвітня школа № 65

Посада

Вчитель біології та хімії

Освіта (найменування вищого навчального закладу, рік закінчення навчання)

Назва навчального закладу, який закінчив: Запорізький національний університет (ЗНУ)

Факультет: Біологічний факультет: 1999 рік, диплом з відзнакою

Спеціальність за дипломом: вчитель біології та хімії

Кваліфікація за дипломом: вчитель біології та хімії

Назва навчального закладу, який закінчив: Запорізький національний університет (ЗНУ)

Факультет: Біологічний факультет: 2000 рік

Спеціальність за дипломом: Магістр   біології

Кваліфікація за дипломом: Магістр   біології

Самоосвіта (за останні 5 років; очна, дистанційна форма; рік проходження та найменування освітніх програм, курсів, тренінгів тощо)

11 03 - 29 03 2013 ЗОІППО   ЗОР

«Вчитель хімії («Екологія», «Природознавство») зі спецкурсом ІКТ»

Денна

Посвідчення № 1007 від 29.03.2013

25 04—06 05 2016

ЗОІППО ЗОР

«Учителі біології зі спецкурсами

«Природознавство», «Екологія».

Денна

Свідоцтво про підвищення кваліфікації

СПК № 02136146/2381-16

Реєстраційний № 1358 від 06.05.2016

10 01 – 13 01 2017

ЗОІППО ЗОР

40-годинний тренінг

«Дидактичне проектування електронних

програмно-педагогічних засобів навчання»

Денна

Сертифікат № ДПЕ-2017/0014

Педагогічний стаж 17
Кваліфікаційна категорія

15.10.2013 Спеціаліст I   категорії

Наказ № 148 від 29.11.2013

Встановити кваліфікаційнукатегорію

«Спеціаліст I категорії»

Звання -----
Педагогічне кредо

Навчаємось не заради школи, а заради життя

Навчаючи інших, ми навчаємося самі.

Технології, методи та форми, що використовуються

у навчально-виховному процесі

Методи навчання:

словесні методи - розповідь-пояснення, бесіду, лекцію

наочні методи - ілюстрація, демонстрація

практичні методи: досліди, вправи, навчальна праця.

Лабораторні та практичні роботи, твори, реферати учнів

Ці методи не несуть нової навчально-пізнавальної інформації, а служать лише для закріплення, формування практичних умінь при застосуванні раніше набутих знань. Більшість дітей активніше сприймають практичні методи, ніж словесні.

Проблемно-пошукова методика, на відміну від репродуктивної, пояснювально-ілюстративної, має спиратися на самостійну, творчу пізнавальну діяльність учнів. Як відомо, поняття «творчість» - це створення нового, оригінального, суспільно-цінного матеріального або духовного продукту. Творчість учнів має репродуктивний характер, тому поняття творчості по відношенню до школярів застосовується лише частково.

Я як вчитель зацікавилась використанням методу проектів.

Робота над проектом – це практика особисто орієнтованого навчання в процесі конкретної самостійної праці учня, на основі його вільного вибору, з урахуванням його інтересів.

У ході роботи ефективними виявились такі форми і методи:

- хвилинки-тренінги, де діти набувають знань, умінь та навичок пошукової роботи;

- самостійні пошукові дії та виконання завдань;

- моніторинг отриманих результатів;

- планування подальшої дослідницької роботи;

- пошукова робота в групах;

- презентація результатів.

Використовуються такі інтерактивні технології навчання:

  • відпрацювання навичок;
  • робота в групах;
  • інтерактивні презентації;
  • дискусії;
  • мозкові штурми;
  • рольові ігри;
  • аналіз історій і ситуацій.

Я використовую в своїй роботі такі форми нестандартних уроків: 

урок-дискусія ( обговорення спільного питання, проблеми з метою правильного розв’язання), 

урок брейн-ринг (дозволяє учням відчути себе ерудитом, згуртовує колектив), 

урок-огляд знань (спрямований на перевірку наявних в учнів знань, але в цьому випадку учні самостійно готують матеріал з певної теми), 

урок-КВК сприяє формуванню самостійності мислення, стимулює розвиток творчих здібностей, а також розширює кругозір), 

інтегрований урок (дозволяє учням здійснити засвоєння знань з предмета в сукупності з іншими предметами, сприяє формуванню пізнавального інтересу, забезпечує узагальнення наявних знань, уміння використовувати їх у процесі вивчення інших предметів початкової школи), 

урок-мандрівка (такі уроки сприяють розвитку спостережливості та уваги школярів, розширенню їх кругозору), 

урок-екскурсія (головна мета цих уроків – спостереження учнями предметів, явищ, процесів, які вивчаються, та вміння використовувати теоретичні знання на практичних прикладах), 

урок-казка (спрямований на розвиток уяви та творчого мислення учнів.

Інсценізація казки формує мовленнєві здібності учнів, сприяє естетичному розвитку)…

Але в будь-якому випадку під час підготовки нестандартного уроку слід враховувати певні вікові особливості дітей шкільного віку.

Можна зробити висновки:

Нестандартні уроки дозволяють урізноманітнювати форми і методи роботи, позбавлятися шаблонів, створюють умови для виховання творчих здібностей, розширюють функції вчителя, дають можливість враховувати специфіку певного матеріалу та індивідуальні особливості кожної дитини.

Використання нестандартних форм уроків сприяє формуванню пізнавальних інтересів учнів, діти безпосередньо беруть участь у процесі навчання. Пізнавальна діяльність учнів переважно має колективний характер, що створює передумови для взаємодії суб’єктів навчання, дає можливість для обміну інтелектуальними цінностями, порівняння і узгодження

різних точок зору про об’єкти, які вивчаються на уроці.

Ефективність нестандартних уроків забезпечується за умов володіння вчителем методикою їх проведення та умілого використання таких уроків у певній системі у поєднанні з традиційними формами роботи.

А тому я на досягнутому зупинятися не збирається, тому що попереду є ще багато незвіданого і нового. І ми обов’язково будемо вчитися, шукати нові підходи, запроваджувати в нашу роботу нові форми, методи, різноманітні інноваційні технології.

Мій досвід роботи вчителя безпосередньо пов'язаний з проблемною методичною темою школи «Освітнє середовище школи як фактор cоціальної адаптації учнів і педагогів у сучасних умовах», є органічним її продовженням та переплітається з основними напрямками роботи: компетентісним підходом та використанням новітніх інформаційних технологій.

В моєму досвіді роботи наголос зроблений на впровадження новітніх технологій для забезпечення доступності інформації про навчально-виховну роботу в закладі; поліпшення навчально-виховного процесу, оновлення його змісту, форм і   методів.

Автопортрет «Я – педагог і особистість»

(у формі есе)

Особистість не може не бути педагогом та навпаки. Потрібно, щоб особистість виховувала особистість.

На мій погляд, особистість - це щира, цілісна, духовно багата  людина, яка живе згідно свого покликання на основі історичних і культурних традицій, здатна постояти за свободу, незалежність країни. Це людина, яка зуміла виявити свої схильності, розкрити свої таланти, подолати свої недоліки і завдяки цьому домогтися успіху в житті і бути щасливою.

При цьому вона з повагою ставиться до інших, не дозволяє собі презирливого і поверхового ставлення до них.

Іноді кажуть «сильна особистість», але сила - не означає жорсткість.

На мою думку, людині потрібна сила особливо для того, щоб бути добрим, співчуваючим, навіть вміти поступитися своїми інтересами заради іншої людини.

Мені здається, золоте правило «поступай з іншими так, як хочеш, щоб вони поводилися з тобою» працює у всіх сферах життя і допомагає не збитися з правильного шляху.

Отже, для того, щоб сформувати свою особистість, потрібно постійно розвиватися і самовдосконалюватися, шукати те, що приносить радість, бути щирим і поважати інших.

  Людина все своє життя навчається та виховується  і навчає та виховує інших іноді не підозрюючи цього, тобто є водночас вчителем та учнем. Цей процес безперервний, а уявіть на мить, що розірвано зв'язок між вчителем та учнем. Виникне колапс та «топтання на місці».

З одного боку великий життєвий досвід, вміння та навички, моделі поведінки, а з іншого- порожнина. Але цього не буде, тому що порожнина хочемо ми цього чи ні постійно заповнюється, поки не настане рівновага.

Дуже важливо заповнити цю порожнину людяністю. В цьому і є покликання сучасного педагога -  не тільки заповнить духовну порожнину знань, моделей поведінки, а ще й навчити учня вчитися.

Приклавши зусилля у навчанні людина ніколи не зупинне свій розвиток, а навіть буде обганяти минуле покоління.

Тому що лише те, що нас обганяють, говорить про те, що життя триває, змінюється і вдосконалюється.

І дай Бог, щоб наше майбутнє покоління було розумнішим, освіченішим, добрішим, людянішим!

Посилання на персональний Інтернет-ресурс (за наявності)

Блог вчителя біології та хімії ЗЗШ № 65

Плясецької Яни Сергіївни.

http://dnevnikreflekciyplysetskaya.blogspot.com

Сторінка - Мої досягнення.

http://dnevnikreflekciyplysetskaya.blogspot.com/p/blog-page_25.html

Сторінка – Портфоліо вчителя.

http://dnevnikreflekciyplysetskaya.blogspot.com/p/blog-page_25.html

Сторінка – «Я атестуюсь»

http://dnevnikreflekciyplysetskaya.blogspot.com/p/blog-page.html

Посилання на презентацію

Сторінка – «Я атестуюсь»

http://dnevnikreflekciyplysetskaya.blogspot.com/p/blog-page.html

«Презентація «Я атестуюсь»

https://drive.google.com/file/d/1J4tGO3mXw3y6O5DZsg1qN3fbhBPU4PTF/view?usp=sharing