Адаптація 10 класу

вкл. .

Аналітична довідка щодо вивчення рівня адаптації учнів 10 класу.

( Вивчення рівня адаптації учнів у новому колективі, адаптації до навчального навантаження, що зросло в зв’язку з математичним та філологічним профілями у старшій школі , до нових вимог учителів.)

Специфіку адаптації десятикласників визначають вікові особливості та початок профільного навчання. Коли обраний профіль відповідає психофізіологічним і особистісним рисам, інтересам та схильностям учня, то , незважаючи на підвищені вимоги та збільшення навчального навантаження втома і пов’язані з нею невротичні явища спостерігаються набагато рідше, а ефективність освітнього процесу зростає.

Мета психологічного супроводу :

- виявити школярів.котрі мають труднощі у процесі адаптації і надати їм своєчасну допомогу

-виявити об єкти, які виступають для школяра основними джерелами тривоги;

-виявити чинники, що перешкоджають успішній адаптації;

- віділити лідерів та ізольованих в учнівському колективі;

-визначити структуру неформальних стосунків малої соціальної групи за критерієм симпатії-антипатії;

-реалізувати систему розвивальних занять для учнів , спрямованих на оптимізацію процесу адаптації;

- надати психологічну підтримку педагогам, які працюють у 10-ому класі та батькам учнів;

- сприяти соціально-психологічній адаптації десятикласників до нової ситуації навчання.

Тема діагностичної програми:«Адаптація учнів 10 класу до навчання»

Мета діагностичної роботи: - визначення рівня адаптації кожного учня;

* загального кругозору, культури мислення;

* виявлення чинників, що перешкоджають успішній адаптації учня;

* виявити внутрішньо групові підсистеми(мікрогрупи та їх неформальних лідерів;

* розробка напрямів подальшої роботи за результати діагностичного дослідження.

Методи дослідження: шкала соціально-ситуативної тривожності Кондаша (адаптація А.М.Прихожан); «Методика діагностики соціально-психологічної адаптації Роджерса-Даймонда)»-визначення ступеня соціально-психологічної адаптації; «Методика вивчення мотивів навчальної діяльності учнів» (Б.Пашнєв); «Рівень персональних досягнень В. ф. Вандерліка - визначення рівня розвитку інтелекту, загальних розумових здібностей загальної обдарованості; соціометрія.

Протокол дослідження за результатами встановлення рівня тривожності за методикою Кондаша.

Дата: 13.11.2015

Обстежено всього 35 учнів (за списком 35 учнів)

Мета: виявлення рівнів загальної, шкільної, само оціночної та міжособистісної тривожності підлітків..

Висновки:

Середньогруповий показник загальної тривожності: 37%

Середньогруповий показник шкільної тривожност:і 41%

Середній показник самооціночної тривожності: 56%

Середній показник міжособистісної тривожності: 49%

Тривожність вище норми - 34%, норма-40%, нижче норми-26% учнів класу.

Методика дослідження соціально-психологічної адаптації К.Роджерса-Р.Даймонда

Мета:виявити школярів ,котрі мають труднощі у процесі адаптації.

Результати:

Адаптивність 35 учнів

Дезадаптивність 0 учнів

Прийняття себе 11 учнів

Неприйняття себе 3 учнів

Емоційний комфорт 19 учнів

Емоційний дискомфорт 16 учнів

Внутішній контроль 9 учнів

Зовнішній контроль

26 учнів

Домінування 7 учнів

Підлегливість 12 учнів

Уникнення проблем 16 учнів

Методика вивчення мотивів навчальної діяльності учнів( Б.Пашнєв)

Мета:вивчити ставлення учнів до восьми основних мотивів навчальної діяльності.я

Результати:

Мотив зовнішнього примусу-14 учнів.

Соціально орієнтований мотив обов’ язку й відповідальності-11 учнів.

Пізнавальний мотив-21 учень.

Мотив престижу-21 учень.

Мотив матеріального добробуту-17 учнів.

Мотив отримання інформації-25 учнів.

Мотив досягнення успіху-14 учнів.

Мотив орієнтації на соціально за залежну поведінку-7 учнів.

Анкета десятикласника.

Мета : вивчити рівень задоволеності навчанням у бінарному профільному класі (української філології, математики) .

1.Якщо тобі запропонують перейти до іншого класу,ти:

- залишусь у профільному класі ( 19 учнів);

-перейду у інший клас (5 учнів);

2. Твоє ставлення до навчання у профільному класі:

* я вважаю, що зробив вірний вибір (15 учнів);

* не бачу сенсу у навчанні у профільному класі(3 учня);

* я розчарувався, профільне навчання не відповідає моєму очікуванню;(3 учня);

* я вважаю, що навчання у профільному класі мені допоможе у соціальному та професіональному самовизначенні; (5 учнів)

3.Твоє ставлення до змісту елективних курсів:

- я вважаю,що підбір елективних курсів не дуже багатий(1 учень)

- мене не радує вибір елективних курсів(0 учнів);

- мене все задовольняє (16 учнів);

- я нічого не знаю про елективні курси (8 учнів)

4. Співпадає з твоїми фізичними можливостями рівень учбового навантаження?

-не дуже втомлююсь під час уроків, легко роблю домашні завдання ,у мене залишається вільний час(4 учня)

-не дуже сильно втомлююсь, але після відпочинку легко виконую домашні завдання та ще залишається вільний час( 18 учнів)

-дуже втомлююсь ,мені тяжко робити домашні завдання,зовсім не маю вільного часу(4 учня);

5. Скільки часу ти витрачаєш на виконання домашніх завдань по предметах

30- хвилин( 2 учні);

1-2 години (12 учнів);

2-3 години ( 8 учнів);

3-4 години( 3 учня)

6. Коли ти виконуєш домашню роботу з предметів ?

-одразу після повернення зі школи ( 6 учнів);

-відпочину час-другий та роблю(5 учнів )

- після 18 годин (6 учнів);

-пізно увечері ( 6 учнів);

- я взагалі не роблю домашню роботу(2 учня):

- яроблю дуже рідко домашнє завдання.

7.Пов язані твої плани на майбутнє з твоїм профілем у навчанні:

-пов язані дуже (13 учнів);

- пов язані , але я не маю чіткого плану дій . мені подобаються то щось одне, то інше. (8 учнів);

-ніяк не пов язані(5 учнів)

8. Чи звертаєшся ти до наукової та довідкової літератури, словникам?

- часто (1 учень);

-інколи (23 учня);

-ніколи (3 учня)

9.Становиш ти у своїй навчальній діяльності завдання,виконання яких потребують кропіткої роботи на протязі багатьох днів:

Дуже часто(9 учнів):

Інколи ставлю такі завдання,але рідко виконую їх( учнів)

- не ставлю довготривалих завдань (10)

10. Займаючись улюбленою справою, в змозі ти робити нецікаву справу :

- роблю таку справу дуже терпляче,(12 учнів)

- роблю інколи, кидаю на півдорозі;(5 учнів);

-уникаю такої роботи (10 учнів)

11 Чи будеш ти займатись довгий час інтелектуальною справою. Жертвуя ради цього відпочинком та розважальними заходами?

-завжди, якщо це необхідно (8 учнів);

-тільки інколи(18 учнів);

-інколи (2 учня)

СТАВЛЕННЯ УЧНІВ ДО ПРЕДМЕТІВ

предмет Люблю предмет та уроки Хочу знати предмет Заставляють займатись Не люблю Найскладніший для мене предмет Найбільш важливий Для майбутнього Дуже багато дом.завд

Фізкультура 23

Рос. мова 15

Історія 12 1 3

Математика 5 10 2 5 8 7 3

Література

світова 8 10 4 1 4 - 3

Інформатика 11 11 - 2 - 3

Англ. мова 6 10 1 1 4 9 -

Фізика 10 13 1 4 1 - 7

хімія 4 6 2 8 5 4 -

біологія 10 9 2 1 1 7

Технологія 10 9 3 9 - - -

Укр. мова 14 9 3 1 2 3 2

Укр. літ. 10 10 3 3 2 3 5

Право 1 7 4 4 - 4 -

Географія 6 7 4 5 - - -

ОБЖ 2 6 1 4 2 - -

Соціометрія

Мета: вивчення системи міжособистісних взаємозв язків між членами колективу в процесі їх безпосереднього спілкування, виявити структуру колективу, виділити лідерів, ізольованих: роботи

Визначити структуру неформальних стосунків малої соціальної групи за критерієм симпатії- антипатії,визначити напрямки подальшої психодіагностичної та колекційної роботи.

Лідер- Бережний (15 виборів)

Грінченко Ю(12 виборів)

Лук яненко Д.(11 виборів)

Стешенко (9 виборів)

Фріцлер С.(8 виборів)

Висновки:

Учні 10-а класу адаптовані до навчання у бінарному профільному класі.

Особливістю класу потрібно вважати різний рівень розумової діяльності та різний рівень мотивації. 30% учнів готові до кропіткої інтелектуальної праці,мають високу пізнавальну та учбову мотивацію. 70% учнів потребують корекції мотиваційної сфери.

Учні потребують корекції емоційно-вольової та розумової сфери.

Вчителі профільних предметів повинні за мотивувати учнів щодо вивчення своїх предметів,використовувати активні форми навчання, новітні технології

Класному керівникові спланувати роботу щодо створення класного колективу .

Проводити індивідуальну роботу з батьками та вчителями,що працюють у класі.

переглянути матеріал

Тиждень ініціативи та творчості молодих учителів

вкл. .

З 16 по 20 березня 2015 року в ЗЗШ № 65 пройшов Тиждень ініціативи та творчості молодих  учителів. В рамках тижня молоді вчителі та вчителі, які перший рік працюють в ЗЗШ № 65, провели серію відкритих уроків, під час яких продемонстрували свою підготовку та майстерність. Уроки пройшли на досить високому рівні, молоді вчителі змогли зацікавити своїх колег, які відвідали уроки, поділитися з ними своїми наробітками. Досвідчені педагоги школи, адміністрація відмітили старанність своїх молодих колег, їх бажання працювати, достатній методичний рівень нових вчителів, а також надали рекомендації, які допоможуть в роботі. 

ped1

Еще статьи...