Тренувальна евакуація

вкл. .

17.12.2019р. в ЗЗШ № 65 відбулися єдині міські тренування з відпрацювання навичок.
Під час тренувань були опрацьовані дії та евакуаційні заходи у разі виникнення пожежі,
дії персоналу для забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей.IMG MI6 20191217 112635

IMG MI6 20191217 113002

PANO 20191217 113344.vr

Правила безпеки життєдіяльності учнів під час зимових канікул та різдвяних свят

вкл. .

 

1.  Правила безпеки учнів під час зимових канікул поширюється на всіх учасників освітнього процесу під час перебування учнів на зимових канікулах.

2. Вимоги безпеки життєдіяльнос­ті учнів під час зимових канікул.

2.1. Вимоги безпеки життєдіяль­ності учнів перед початком зимових канікул.

2.1.1.Перед початком зимових ка­нікул слід чітко визначити терміни початку та закінчення канікул.

2.1.2.Уразі продовження канікул потрібно телефонувати в останній день визначених термінів до прий­мальної навчального закладу або ви­хователю, наставнику класу для ви­значення нового терміну канікул.

2.1.3.     Потрібно ознайомитися з планом проведення канікул у класі, навчальному закладі, брати активну участь у запланованих заходах.

      2.1.4.       У разі неможливості за поважних причин або сімейними обставинами взяти участь у за планова них заходах під час канікул або вчас­но приступити до навчальних занять після канікул, учні, батьки повинні завчасно попередити вихователя, на­ставника класу, надавши заяву чи медичну довідку, що підтверджує причину.

2.2. Вимоги безпеки життєдіяль­ності учнів під час зимових канікул.

2.2.1. Під час канікул, перебуваю­чи на вулиці й ставши учасником дорожньо-транспортного руху, слід чітко виконувати правила дорожньо­го руху:

 • рухатися по тротуарах і пішохід­них доріжках, притримуючись пра­вого боку, обережно по слизькій до­розі, особливо під час ожеледиці. Взуття має бути зручним, підбори — низькими;
 • за межами населених пунктів, рухаючись узбіччям чи краєм проїж­джої частини, слід іти назустріч руху транспортних засобів;
 • переходити проїжджу частину можна тільки по пішохідних перехо­дах, зокрема підземних і наземних, а у разі їх відсутності — на перехрес­тях по лініях тротуарів або узбіч;
 • у місцях, де рух регулюється, треба керуватися тільки сигналами регулювальника чи світлофора;
 • виходити на проїжджу частину з-за транспортних засобів, упевнив­шись, що не наближаються інші транспортні засоби;

чекати на транспортний засіб потрібно тільки на посадкових май­данчиках (зупинках), тротуарах, узбіччях, не створюючи перешкод для дорожнього руху;

 • об­ладнаних посадковими майданчика­ми, можна виходити на проїжджу частину лише з боку дверей і тільки після зупинки трамвая;
 • у разі наближення транспорт­ного засобу з увімкненим проблис­ковим маячком червоного або си­нього кольору, або спеціальним зву­ковим сигналом треба утриматися від переходу проїжджої частини або негайно залишити її;
 • категорично заборонено вибі­гати на проїжджу частину, влашто­вувати на ній або поблизу неї ігри, переходити проїжджу частину поза пішохідним переходом або встанов­леними місцями;
 • заборонено під час зимових ка­нікул учням кататися на велосипе­дах, мопедах, роликах тощо, що не відповідає погодним умовам та сезо­ну для запобігання ДТП за участю ді­тей;
 • для запобігання ДТП за участю дітей категорично заборонено ката­тися на санчатах, ковзанах, лижах (інших зимових приладах для розваг) на проїжджій дорозі, катання на да­них предметах діти повинні здійсню­вати у спеціально відведених для цього місцях і під наглядом дорос­лих, батьків;
 • категорично заборонене катан­ня з гірок із виїздом на проїжджу час­тину дороги;

у жодному разі не можна чіпля­тися за задній бампер машин для того, щоб покататися по проїжджій частині дороги — ці дії визначені ви­щою категорією небезпеки, що може призвести до ДТП, травмування й за­гибелі;

 • для запобігання травмування можна кататися на ковзанах тільки у відведених для цього спеціальних місцях й на міцному льоду без розщелин;
 • учні повинні виконувати зазна­чені правила, а також інші Правила дорожнього руху України, знання про які вони отримали на уроках основ здоров'я, виховних годинах, інших навчальних спеціалізованих установах, предметних уроках;
 • перебувати поблизу залізнич­них колій дітям без супроводу дорос­лих заборонено;
 • учні, користуючись транспорт­ним засобом, повинні сидіти або сто­яти тільки в призначених для цього місцях, тримаючись за поручень або інше пристосування.

2.2.2. Підчас канікул, перебуваю­чи вдома, на вулиці, в спеціалізова­них установах, приміщеннях, транс­порті учні повинні чітко виконувати правила пожежної безпеки:

 • не брати з собою вогненебез­печні предмети, що можуть спричи­нити пожежу (запальнички, сірники, петарди, бенгальські вогні, феєрвер­ки, цигарки, легкозаймисті речови­ни, вогнезаймисту рідину тощо);
 • користуватися газовою плитою вдома тільки із спеціалізованим електричним приладом для вмикан­ня і під наглядом дорослих;

заборонено використовувати ві­конниці на вікна для затемнення приміщень і застосовувати горючі матеріали; зберігати бензин, газ та інші легкозаймисті горючі рідини, приносити їх до приміщення; засто­совувати предмети оформлення при­міщень, декорації та сценічне облад­нання, виготовлене з горючих син­тетичних матеріалів, штучних тка­нин і волокон (пінопласту, пороло­ну, полівінілу тощо); застосовувати відкритий вогонь (факели, свічки, феєрверки, бенгальські вогні тощо), хлопушки, дугові прожектори; влаш­товувати світлові ефекти із застосу­ванням хімічних та інших речовин, які можуть викликати загоряння; встановлювати стільці, крісла тощо, конструкції з пластмас і легкозай­мистих матеріалів, а також захаращу­вати предметами проходи та аварій­ні виходи;

•    у жодному разі не брати на вулиці чи в іншому місці незнайому чи чужу побутову техніку, не вмикати її у розетку вдома чи в інших установах — це може призвести до вибуху та надзвичайної ситуації;

 • не можна наближатися до електроприладів, музичної апарату­ри, які живляться струмом. Корис­туватися електроприладами тільки в присутності батьків, сухими руками. У разі виявлення обірваних прово­дів, неізольованої проводки, іскрін­ня проводки, слід негайно повідоми­ти дорослих;
 • не збиратися біля проходів у громадських установах, входах та виходах, у приміщеннях вестибюлю;

•               під час участі в масових заходах не кричати, не свистіти, не бігати, не стрибати, не створювати травмонебезпечних ситуацій у приміщенні виконувати правила пожежної без­пеки;

•   у разі пожежної небезпеки: наявності вогню, іскріння, диму — негайно вийти на повітря (за двері, балкон) та кликати на допомогу. Викликати службу пожежної охорони за номером 101, назвавши своє ім'я, прізвище, коротко описавши ситуацію: наявність вогню, диму, кількість

. людей у приміщенні, свій номер те­лефону;

•   при появі запаху газу в приміщенні у жодному разі не вмикати електроприлади, не користуватися стаціонарним чи мобільним телефоном, відчинити вікна, двері, вимкнути газову плиту, якщо вона була ввімкнена, й вийти з приміщення; покликати на допомогу дорослих, негайно повідомити в газову службу за номером 104 чи пожежну охорону — 101, назвавши своє ім'я, прізвище, коротко описати ситуацію, залишити свій номер телефону;

•               під час святкування Нового року вдома або інших закладах чітко дотримуватися вимог протипожежної безпеки; не приходити на свято в одязі з легкозаймистого матеріалу, не просоченого вогнезахисною сумішшю; під час святкування не наближатися до новорічної ялинки, в її сторону категорично заборонено кидати будь-які предмети; не можна прикрашати ялинку іграшками, гірляндами не фабричного, або низької якості виробництва; заборонено використовувати відкритий вогонь під час новорічних свят (факели, свічки, феєрверки, бенгальські вогні, хлопавки тощо); застосо­вувати дугові прожектори, влашто­вувати світлові ефекти із застосу­ванням хімічних та інших речовин, що можуть спричинити загоряння; встановлювати стільці, крісла, різні конструкції, виконані з пластмас і легкозаймистих матеріалів, а також захаращувати предметами проходи та аварійні виходи; не можна засто­совувати для оформлення примі­щень декорації та обладнання, ви­готовлені з горючих синтетичних матеріалів, штучних тканин і воло­кон (пінопласту, поролону, полівінілу тощо).

2.2.3. Під час канікул, перебуваю­чи вдома, на вулиці, в спеціалізова­них установах, громадських місцях, приміщеннях, транспорті та ін. учні повинні чітко виконувати правила з попередження нещасних випадків, травмування, отруєння тощо:

• під час канікул заборонено на­ближатися й перебувати біля водой­мищ без супроводу дорослих для за­побігання утеплення дітей; катего­рично заборонено виходити на льо­дову поверхню замерзлого водойми­ща. Особі, яка провалилася під лід, необхідно подати мотузку, дошку, одяг, але не підходити до неї близь­ко. Якщо лід крихкий, треба лягти на нього й проводити операцію ряту­вання в той бік, із якого прийшла людина — в інших місцях лід може бути більш крихким. Не поспішаю­чи, слід допомогти людині вибрати­ся з води, зняти мокрий одяг, зігрі­ти, покликати на допомогу, відвести постраждалого у тепле приміщення, вжити заходів щодо неприпущення обмороження;

 • категорично заборонено набли­жатися й перебувати біля будівель­них майданчиків, кар'єрів, закину­тих напівзруйнованих будівель для запобігання обрушень будівельних матеріалів й попередження травм та загибелі дітей;
 • категорично заборонено вжива­ти алкоголь, наркотичні засоби, тю­тюнові вироби, стимулятори;
 • уникати вживання в їжу грибів;
 • заборонено брати в руки, нюха­ти, їсти незнайомі дикі рослини чи паростки квітів, кущів, дерев, що може призвести до отруєння;

•   пересуватися слід обережно, спокійно. Беручи участь в іграх, не створювати хаотичного руху, не штовхатися, не кричати. На вулиці бути обережним, дивитися під ноги, щоб не впасти в яму чи відкритий каналізаційний люк, не травмуватися через ожеледь;

 • не підходити на вулиці до обір­ваних, обвислих проводів, або про­водів, які стирчать, а особливо, якщо від них іде гудіння — дані проводи можуть бути ще підживлені електрострумом;не виходити на дах багатоповер­хівки для попередження падіння ді­тей із висоти;
  • не підходити до щитових, не за­лазити на стовпи з високовольтни­ми проводами — удар електростру­мом від високовольтних живлень можна отримати на відстані 5 м;
  • слід бути обережним на дитячих майданчиках, у парках відпочинку: спочатку переконатися, що гойдал­ки, атракціони, турніки та інші при­лади справні, сильно не розгойдуватися й не розгойдувати інших, щоб не призвести до падіння чи іншого травмування;
 • не підходити до відчинених ві­кон, мити вікна тільки в присутнос­ті дорослих, не нахилятися на пери­ла, парапети сходинок для запобіган­ня падіння дітей із висоти;
 • не спускатися у підвали будин­ків чи інші підземні ходи, катаком­би, бомбосховища — там може бути отруйний газ;
 • не вступати в контакт із незна­йомими тваринами для запобігання отримання укусів від хворих на сказ тварин;
 • застосовувати всі знання й пра­вила, отримані на уроках основ здоров'я, виховних годинах, на­вчальних уроках.

2.2.4. Під час канікул учні пови­нні дотримуватися правил безпеки життєдіяльності під час самостійно­го перебування вдома, на вулиці, громадських місцях, у друзів, на мо­лодіжних дискотеках, у замкнутому просторі із чужими людьми, прави­ла попередження правопорушень та насильства над дітьми:

 • не розмовляти й не вступати в контакт із незнайомцями, зокрема, не передавати їм цінні речі, ключі від дому, навіть якщо вони назвалися представниками міліції. Слід одразу кликати на допомогу і швидко йти до людей;

не підходити до автомобілів із незнайомцями, навіть якщо вони запитують дорогу. Краще сказати, що не знаєте, і швидко йти геть;

 • перебувати без супроводу дорос­лих на вулиці дітям до 10-ти років мож­на до 20 год, до 14-ти років—до 21 год, до 18-ти років—до 22 год. У темну пору сезону — до настання темряви;
 • діти мають право не відчиняти двері дому навіть представникам правоохоронних органів. Якщо не­знайомець запитує, чи скоро при­йдуть батьки, повідомте, що ско­ро — вони у сусідів. Тим часом слід зателефонувати батькам, а незна­йомцям двері не відчиняти;
 • слід триматися подалі від тих, хто влаштовує бійки, не брати учас­ті в суперечках дорослих і не прово­кувати словами чи діями агресивної поведінки, що може призвести до бійки або травми; у стосунках із ото­чуючими слід керуватися толерант­ними стосунками;
 • не заходити в під'їзд, ліфт із не­знайомими людьми; одразу кликати на допомогу, якщо незнайомець провокує якісь дії щодо вас. Бути уважними, оглядатися й перевіряти, чи не слідує за вами хтось під час проходу провулків, підземних пере­ходів між будинками й тунелями. Якщо за вами хтось іде, зупинитися й відійти у сторону, щоб потенцій­ний переслідувач пройшов повз вас;

•               підчас перебування на дискотеці, потрібно завчасно попередити батьків, щоб зустріли вас після закінчення заходу; керуватися загальними правилами етикету й нормами поведінки, не провокувати оточуючих на агресивну поведінку рухами й словами. У разі небезпечної ситуації пот­рібно звертатися до служби охорони закладу, викликати поліцію за номе­ром 102, зателефонувати батькам;

 • не вчиняти дії, що можуть приз­вести до правопорушень. Неповно­літніми у кримінальному праві вважа­ються особи віком до 18-ти років. За злочин, вчинений після 14-річного віку, неповнолітні підлягають кримі­нальній відповідальності; позбавлен­ня волі неповнолітньому може бути призначене терміном не більш як на 10 років; найбільш суворим примусо­вим заходом виховного характеру є направлення до спеціальних навчаль­но-виховних установ, що здійснюється примусово, незалежно від бажан­ня неповнолітнього чи його батьків;
 • батьки неповнолітніх, які не займаються вихованням своїх дітей, підлягають адміністративному штра­фу в розмірах, передбачених відпо­відною статтею Карного кодексу України;
 • всеукраїнські гарячі лінії під­тримки дітей та молоді України: Все­українська лінія «Телефон довіри» — 800-500-21-80; національна гаряча лінія з питань попередження насиль­ства над дітьми та захисту прав дітей — 800-500-33-50 (у межах Укра­їни дзвінки безкоштовні).

2.2.5. Під час канікул учні пови­нні виконувати правила із запобіган­ня захворювань на грип, інфекційні, кишкові захворювання, педикульоз тощо:

•  при нездужанні не виходити з дому, щоб не заражати інших людей, викликати лікаря;

 • хворому виділити окреме ліж­ко, посуд, білизну;
 • приміщення постійно провіт­рювати;
 • у разі контакту із хворим одяга­ти марлеву маску;
 • хворому дотримуватися пос­тільного режиму;
 • вживати заходів профілактики: їсти мед, малину, цибулю, часник; чіт­ко виконувати рекомендації лікаря;
 • перед їжею мити руки з милом;
 • не їсти брудних овочів та фрук­тів, ретельно їх мити й ошпарювати;
 • для запобігання захворювань на педикульоз, регулярно мити голову; довге волосся у дівчат має бути зібране у зачіску, не слід користуватися засоба­ми особистої гігієни (гребінцем) інших осіб, а також не передавати свої засоби гігієни іншим. Не міряти й не носити чужого одягу, головних уборів, а також не передавати свого одягу іншим;
 • не вживати самостійно медич­них медикаментів і препаратів, не рекомендованих лікарем;
 • якщо ви погано почуваєтеся, а дорослих немає поряд, слід викли­кати швидку медичну допомогу за номером 103, описавши свій стан, назвавши номер свого телефону, до­машню адресу, прізвище, ім'я, а та­кож зателефонувати батькам.

3. Вимоги безпеки життєдіяльнос­ті учнів при виникненні надзвичайної або аварійної ситуації.

3.1. Не панікувати, не кричати, не метушитися, чітко й спокійно вико­нувати вказівки дорослих, які пере­бувають поряд.

 1. 2.Зателефонувати батькам, ко­ротко описати ситуацію, повідоми­ти про місце свого перебування.
 2. 3.Якщо ситуація вийшла з-під контролю дорослих, слід зателефо­нувати в служби екстреної допомоги за телефонами:

101— пожежна охорона;

102— поліція;

103        — швидка медична допомога;

104       — газова служба,

коротко описати ситуацію, назва­ти адресу, де сталася надзвичайна ситуація, своє прізвище, ім'я, номер свого телефону.

3.4. У разі можливості залиште аварійно небезпечну територію.

ПРОФІЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМУ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

вкл. .

На виконання вимог листа департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації від 23.10.2019 № 3924/03.2-18 "Про профілактику травматизму на залізничному транспорті" 28.10.2019р. на базі ЗЗШ № 65 інженером з ОП СП Запорізької механізованої дистанції вантажних робіт Придніпровської залізничної дороги Гончаровою С.Б. з учнями 5-6-х класів була проведена профілактична робота по недопущенню травмування громадян на залізничному транспорті.

IMG 846c747a2292d81faf53dd64014422fe V

IMG 50f1791b762f0aa2bd80c712c2733ac1 V

IMG 38b7f1ee3b5730b7ca78fcf9a687f8db V

екскурсія в СП "Запорізьке моторвагонне депо".

вкл. .

15.10.2019р. для учнів 9-а класу ЗЗШ № 65 Запорізьким міським центром зайнятості була організована та проведена професіографічна екскурсія в СП "Запорізьке моторвагонне депо".
Під час екскурсії дітей ознайомили з Правилами безпечної поведінки на залізничному транспорті.
В час стрімкого технічного прогресу залізничний транспорт не стоїть на місці. Не дивлячись на всі зміни, залізниця залишається зоною підвищеної небезпеки, де смертельною загрозою є наїзд рухомого складу або ураження електричним струмом високої напруги. І саме тому сьогодні так необхідно неухильно дотримуватися Правил безпечної поведінки на залізничних коліях.
imgonline com ua Resize 8tLLam5CIyB
imgonline com ua Resize pSKcNTUmIxsIgq

Як розпізнати кір? Хвороба та її профілактика

вкл. .

Кір у дітей та дорослих: симптоми і лікування
Кір – це інфекційна хвороба, що вражає дітей та дорослих без імунітету проти неї. З початку 2019 року в різних містах України було зафіксовано кілька спалахів кору, а в лікарні потрапили як діти, так і дорослі. Щоб вберегти своє здоров'я, читайте про головні симптоми кору та методи його лікування.
723e402db9b719c9aa4d77701d3357d25ef19207

Кір – небезпечне вірусне захворювання, яке є однією з найпоширеніших причин дитячої смертності у світі. Переважно на кір хворіють саме діти, які не мають щеплень. Однак дорослі та підлітки, яких не вакцинували в дитинстві, також можуть захворіти. Це підтверджує ситуація в Україні: з початку 2019 року кір діагностували у понад 5 тисяч людей.

Зібрали для вас основну інформацію, що таке кір та як вберегтися від цієї недуги.

Як передається кір

Спершу зауважимо, що на кір хворіють тільки люди, відповідно, і зараження відбувається тільки від людини до людини. Вірус кору передаєтьсяповітряно-крапельним шляхомпри тісному контакті з хворим від моменту появи перших симптомів хвороби до 5 дня від початку висипки. В інфікованого кір також проявляється не одразу: від моменту зараження до захворювання проходить від 7 до 21 днів. Це – прихований період хвороби.

Примітка. Кірне передаєтьсячерез побутові предмети та третіх осіб, які контактували з інфікованими.

Важливо відзначити, що кір нестійкий до впливу зовнішнього середовища, відтак, вірус гине під час кип'ятіння чи дезінфекції. За кімнатної температури в приміщенні збудник залишається активним впродовж двох днів. Натомість оптимальною для вірусу є температура нижче за 15 градусів: тоді вірус довго зберігається.

Оскільки вірус кору дуже легкий, вінздатний потрапляти на інші поверхи крізь вікна та вентиляцію та навіть в сусідні будівлі через потоки повітря. Людина може заразитися кором у випадку, коли перебуває в будинку з вірусом або ж контактує з хворим.

 aefdf7e1ed5ce02960503767e4384c5e7bedee71

Здебільшого, на кір хворіють один раз, а повторні випадки трапляються дуже рідко. При цьому заразитися вірусом може будь-яка людина, яка не має імунітету.

Симптоми кору проявляються у кілька етапів. Спершу інфікована людина стає млявою, у неї виникають проблеми зі сном та знижується апетит. Пізніше з'являються нежить та кашель, а також підвищується температура. Ці ознаки легко сплутати із застудою, тому будьте обачні.

Уже через кілька днів температура падає, а от кашель та нежить навпаки посилюються. При цьому в хворого збільшуються лімфовузли, виникає запалення слизової оболонки очей, можуть бути гнійні виділення. Рожеві крапкові висипання з'являються на2-3 день. Їх можна помітити на слизовій оболонці ясен, щік та губ ще до появи висипів на тілі.

На4-5 деньпісля перших симптомів кору температура хворого знову зростає до 39-40 градусів і він вкривається червоними цятками. Спершу висип з'являється на шкірі голови, на обличчі та за вухами, а пізніше розповсюджується на тіло, руки та ноги.

Висип кору – це дрібні рожево-червоні цятки і пухирці, які поступово перетворюються на більші плями.

На додачу, у хворого посилюється нежить, набрякають повіки та обличчя. Людей з кором також мучить головний біль, від якого вони інколи навіть непритомніють. До симптомів може додатися ще й пронос.

Якщо кір проходить без ускладнень, то вже на 4 деньхворому стає краще. У людини нормалізується температура, минає кашель та нежить, а висип зникає у зворотному з появою порядку. Червоні цятки можуть зовсім минутися або ж змінитися на пігментацію.

Основні симптоми кору:

 • сильний головний біль,
 • слабкість,
 • підвищення температури тіла до 40 градусів,
 • втрата апетиту,
 • нежить,
 • сухий і сильний кашель,
 • почервоніння і набряк горла,
 • збільшення лімфовузлів,
 • запалення слизової оболонки очей,
 • висип по тілу.
 • e0623a8fa8c8d6d91aae70f5ffa90cb2e107e1c2
 • Ускладнення, які дає кір

  Насправді – не все так просто. Якби кір минав без жодних наслідків всього за тиждень, він би не спричиняв смерть дітей по всьому світу. Цей вірус небезпечний тим, що ускладнення після хвороби можуть бути ще небезпечнішими за перебіг цієї недуги.

  Кір послаблює імунітеті знижує здатність організму боротися з іншими хворобами, тому організм стає чутливим до будь-якої бактеріальної інфекції.

  Ускладнення можуть спричинити захворювання дихальних шляхів: пневмонію, бронхіт, у дітей часто виникає запалення середнього вуха.

  Кір впливає і на нервову систему, та в деяких випадків може призвести до енцефаліту (запалення головного мозку).

  Лікування кору

  Якщо кір проходить без ускладень – його лікують в домашніх умовах під наглядом лікаря. Та якщо хвороба протікає важко і дає ускладнення, лікування кору проводять в лікарні. Дорослих переважно госпіталізують.

 • Ліків від кору немає – хворим призначають комплексну терапію, яка спрямована на боротьбу з симптомами кору і підвищення імунітету.Висип також не лікують. Спочатку тіло має покритись цятками повністю, і згодом висип зникне.

  Хворим на кір дають:

  • підвищену доза вітамінів А і С;
  • препарати для зниження температури;
  • таблетки або сиропи від кашлю;
  • антигістамінні препарати;
  • краплі від нежитю;
  • мазі і краплі від запалення очей;
  • у рідкісних випадках антибіотики.

  Важливо, щоб у приміщенні, де лежить хворий, щодня робили вологе прибирання та часто провітрювали його. Краще уникати зайвого світла в кімнаті, адже під час кору в людини дуже сльозяться очі. Варто частіше міняти постіль та одяг хворим. Харчування має бути легким та багатим на вітаміни.

 • 8882b0ff710f010a9a28821a4ab43b8d83312214

  Профілактика кору

  Найбільш дієвим способом профілактики кору євакцинація, яка і забезпечує захист від хвороби. Щеплення роблять дитині в 12 місяців та 6 років. Додамо, що в Україні використовують комбіновану вакцину для профілактики одразу від трьох хвороб – кору, епідемічного паротиту та краснухи.

  Не щепленим від цього вірусу дорослим потрібно пройти вакцинацію від кору до 35 років.

  Після щеплення у дітей виробляється імунітет до хвороби вже на другому році життя через місяць після вакцинації. Стійкість до кору зберігається протягом 25 років і тільки в поодиноких випадках може зникнути з часом.

 • Вакцинація від кору вкрай необхідна майбутнім матерям, адже якщо вагітна жінка захворіє на кір, може статися викидень або передчасні пологи.