Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 2019

вкл. .

Показники КЕКВ та/або ККК Залишок на початок звітного періоду (ЛЮТИЙ) Надійшло коштів за звітний період (ЛЮТИЙ) Використано за звітний період (ЛЮТИЙ) Залишок на кінець звітного періоду (ЛЮТИЙ)
1 2 3 4 5 6
Видатки та надання кредитів - усього Х 1 916 966 2 930 418 735 1 501 161
У тому числі:
Поточні видатки
2000 1 916 966 2 930 418 735 1 501 161
Використання товарів і послуг 2200 1 916 372 2 930 418 735 1 500 567
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 4 420 0 250,00 4 170
Миючи засоби 2210 3 380     3 380
Щит пожежний, стволи, рукава 2210 790     790
Депутати міської ради 2210 0     0
Депутати областної ради 2210 0     0
Інклюзивна субвенція 2210 0     0
Освітлення до виборів  2210 250   250,00 0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0     0
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 39 013 0 1 361,29 37 652
Доставка підручників 2240 3 120     3 120
Оренда контейненрів 2240 1 044     1 044
Оренда тел на вибори 2240 600     600
Встановлення електроприладів 2240 1 000     1 000
Промивка труб 2240 2 050     2 050
Перевірка теплолічильників 2240 1 300     1 300
Дератизація/дезинфекція 2240 3 709     3 709
Кронування дерев 2240 2 700     2 700
Курс "Школа" 2240 970   970,00 0
Перезарядка вогнегасників 2240 2 720     2 720
           
Послуги зв'язку 2240 19 800   391,29 19 409
Депутати міської ради 2240 0     0
Депутати областної ради 2240 0     0
Поточні ремонти 2240 0     0
Тривожна кнопка 2240 0     0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв: 2270 1 872 939 2 930,00 417 123,77 1 458 745
Оплата теплопостачання 2271 1 693 736   411 329,59 1 282 406
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 20 730   2 867,91 17 862
Оплата електроенергії 2273 146 918 2 825,00 2 821,56 146 921
Оплата природного газу 2274 0     0
Вивіз сміття 2275 11 555 105,00 104,71 11 555
Соціальне забезпечення 2700 594 0 0 594
Інші виплати населенню (стипендія Поляка) 2730 594     594
Капітальні видатки 3000 0 0 0 0
Придбання основного капіталу 3100 0 0 0 0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0     0
Депутати міської ради 3110 0     0
Депутати областної ради 3110 0     0
Інклюзивна субвенція 3110 0     0
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0     0
Капітальний ремонт 3130 0     0
Показники КЕКВ та/або ККК Залишок на початок звітного періоду (БЕРЕЗЕНЬ) Надійшло коштів за звітний період (БЕРЕЗЕНЬ) Використано за звітний період (БЕРЕЗЕНЬ) Залишок на кінець звітного періоду (БЕРЕЗЕНЬ)
1 2 3 4 5 6
Видатки та надання кредитів - усього Х 1 501 161 91 527 4 680 1 588 008
У тому числі:
Поточні видатки
2000 1 501 161 40 000 4 680 1 536 481
Використання товарів і послуг 2200 1 500 567 40 000 4 680 1 535 887
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 4 170 0 0 4 170
Миючи засоби 2210 3 380     3 380
Щит пожежний, стволи, рукава 2210 790     790
Депутати міської ради 2210 0     0
Депутати областної ради 2210 0     0
Інклюзивна субвенція 2210 0     0
Освітлення до виборів  2210 0     0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0     0
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 37 652 40 000 1 023,86 76 628
Доставка підручників 2240 3 120     3 120
Оренда контейненрів 2240 1 044   522,00 522
Оренда тел на вибори 2240 600     600
Встановлення електроприладів 2240 1 000     1 000
Промивка труб 2240 2 050     2 050
Перевірка теплолічильників 2240 1 300     1 300
Дератизація/дезинфекція 2240 3 709     3 709
Кронування дерев 2240 2 700     2 700
Курс "Школа" 2240 0     0
Перезарядка вогнегасників 2240 2 720     2 720
           
Послуги зв'язку 2240 19 409   501,86 18 907
Депутати міської ради 2240 0 40 000   40 000
Депутати областної ради 2240 0     0
Поточні ремонти 2240 0     0
Тривожна кнопка 2240 0     0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв: 2270 1 458 745 0 3 655,97 1 455 089
Оплата теплопостачання 2271 1 282 406     1 282 406
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 17 862   3 655,97 14 206
Оплата електроенергії 2273 146 921     146 921
Оплата природного газу 2274 0     0
Вивіз сміття 2275 11 555     11 555
Соціальне забезпечення 2700 594 0 0 594
Інші виплати населенню (стипендія Поляка) 2730 594     594
Капітальні видатки 3000 0 51 527 0 51 527
Придбання основного капіталу 3100 0 51 527 0 51 527
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0     0
Депутати міської ради 3110 0     0
Депутати областної ради 3110 0     0
Інклюзивна субвенція 3110 0 51 527   51 527
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0     0
Капітальний ремонт 3130 0     0
Показники КЕКВ та/або ККК Залишок на початок звітного періоду (КВІТЕНЬ) Надійшло коштів за звітний період (КВІТЕНЬ) Використано за звітний період (КВІТЕНЬ) Залишок на кінець звітного періоду (КВІТЕНЬ)
1 2 3 4 5 6
Видатки та надання кредитів - усього Х 1 588 008 0 417 761 1 170 247
У тому числі:
Поточні видатки
2000 1 536 481 0 417 761 1 118 720
Використання товарів і послуг 2200 1 535 887 0 417 761 1 118 126
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 4 170 0 0 4 170
Миючи засоби 2210 3 380     3 380
Щит пожежний, стволи, рукава 2210 790     790
Депутати міської ради 2210 0     0
Депутати областної ради 2210 0     0
Інклюзивна субвенція 2210 0     0
Освітлення до виборів  2210 0     0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0     0
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 76 628 0 3 563,29 73 065
Доставка підручників 2240 3 120     3 120
Оренда контейненрів 2240 522   522,00 0
Оренда тел на вибори 2240 600     600
Встановлення електроприладів 2240 1 000     1 000
Промивка труб 2240 2 050     2 050
Перевірка теплолічильників 2240 1 300   1 300,00 0
Дератизація/дезинфекція 2240 3 709     3 709
Кронування дерев 2240 2 700     2 700
Курс "Школа" 2240 0     0
Перезарядка вогнегасників 2240 2 720     2 720
           
Послуги зв'язку 2240 18 907   1 741,29 17 166
Депутати міської ради 2240 40 000     40 000
Депутати областної ради 2240 0     0
Поточні ремонти 2240 0     0
Тривожна кнопка 2240 0     0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв: 2270 1 455 089 0 414 197,50 1 040 892
Оплата теплопостачання 2271 1 282 406   411 329,59 871 077
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 14 206   2 867,91 11 338
Оплата електроенергії 2273 146 921     146 921
Оплата природного газу 2274 0     0
Вивіз сміття 2275 11 555     11 555
Соціальне забезпечення 2700 594 0 0 594
Інші виплати населенню (стипендія Поляка) 2730 594     594
Капітальні видатки 3000 51 527 0 0 51 527
Придбання основного капіталу 3100 51 527 0 0 51 527
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0     0
Депутати міської ради 3110 0     0
Депутати областної ради 3110 0     0
Інклюзивна субвенція 3110 51 527     51 527
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0     0
Капітальний ремонт 3130 0     0
Показники КЕКВ та/або ККК Залишок на початок звітного періоду (ТРАВЕНЬ) Надійшло коштів за звітний період (ТРАВЕНЬ) Використано за звітний період (ТРАВЕНЬ) Залишок на кінець звітного періоду (ТРАВЕНЬ)
1 2 3 4 5 6
Видатки та надання кредитів - усього Х 1 170 607 0 263 773 906 834
У тому числі:
Поточні видатки
2000 1 119 080 0 263 773 855 307
Використання товарів і послуг 2200 1 118 486 0 263 773 854 713
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 4 170 0 3 380 790
Миючи засоби 2210 3 380   3 380 0
Щит пожежний, стволи, рукава 2210 790     790
Депутати міської ради 2210 0     0
Депутати областної ради 2210 0     0
Інклюзивна субвенція 2210 0     0
Освітлення до виборів  2210 0     0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0     0
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 73 425 0 44 693,38 28 731
Доставка підручників 2240 3 120   3 120,00 0
Оренда контейненрів 2240 0     0
Оренда тел на вибори 2240 600     600
Встановлення електроприладів 2240 1 000     1 000
Промивка труб 2240 2 050     2 050
Перевірка теплолічильників 2240 0   1 004,50 -1 005
Дератизація/дезинфекція 2240 3 709     3 709
Кронування дерев 2240 2 700     2 700
Курс "Школа" 2240 0     0
Перезарядка вогнегасників 2240 2 720     2 720
Курси з Охорони праці 2240 360   360,00 0
Послуги зв'язку 2240 17 166   209,28 16 956
Депутати міської ради 2240 40 000   39 999,60 0
Депутати областної ради 2240 0     0
Поточні ремонти 2240 0     0
Тривожна кнопка 2240 0     0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв: 2270 1 040 892 0 215 699,64 825 192
Оплата теплопостачання 2271 871 077   196 889,11 674 188
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 11 338   1 112,79 10 225
Оплата електроенергії 2273 146 921   16 838,36 130 083
Оплата природного газу 2274 0     0
Вивіз сміття 2275 11 555   859,38 10 696
Соціальне забезпечення 2700 594 0 0 594
Інші виплати населенню (стипендія Поляка) 2730 594     594
Капітальні видатки 3000 51 527 0 0 51 527
Придбання основного капіталу 3100 51 527 0 0 51 527
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0     0
Депутати міської ради 3110 0     0
Депутати областної ради 3110 0     0
Інклюзивна субвенція 3110 51 527     51 527
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0     0
Капітальний ремонт 3130 0     0

Показники КЕКВ та/або ККК Залишок на початок звітного періоду (ЧЕРВЕНЬ) Надійшло коштів за звітний період (ЧЕРВЕНЬ) Використано за звітний період (ЧЕРВЕНЬ) Залишок на кінець звітного періоду (ЧЕРВЕНЬ)
1 2 3 4 5 6
Видатки та надання кредитів - усього Х 906 834 104 240 11 415 999 660
У тому числі:
Поточні видатки
2000 855 307 104 240 11 415 948 133
Використання товарів і послуг 2200 854 713 104 240 11 415 947 539
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 790 0 0,00 790
Миючи засоби 2210 0     0
Щит пожежний, стволи, рукава 2210 790     790
Депутати міської ради 2210 0     0
Депутати областної ради 2210 0     0
Інклюзивна субвенція 2210 0     0
Освітлення до виборів  2210 0     0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0     0
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 28 731 0 1 000,00 27 731
Доставка підручників 2240 0     0
Оренда контейненрів 2240 0     0
Оренда тел на вибори 2240 600     600
Інвентаризація об"єкту нерухомості 2240 1 000   1 000,00 0
Промивка труб 2240 2 050     2 050
Перевірка теплолічильників 2240 -1 005     -1 005
Дератизація/дезинфекція 2240 3 709     3 709
Кронування дерев 2240 2 700     2 700
Курс "Школа" 2240 0     0
Перезарядка вогнегасників 2240 2 720     2 720
           
Послуги зв'язку 2240 16 956     16 956
Депутати міської ради 2240 0     0
Депутати областної ради 2240 0     0
Поточні ремонти 2240 0     0
Тривожна кнопка 2240 0     0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв: 2270 825 192 104 240 10 414,62 919 018
Оплата теплопостачання 2271 674 188     674 188
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 10 225   1 846,35 8 379
Оплата електроенергії 2273 130 083 104 240 8 268,60 226 054
Оплата природного газу 2274 0     0
Вивіз сміття 2275 10 696   299,67 10 396
Соціальне забезпечення 2700 594 0 0 594
Інші виплати населенню (стипендія Поляка) 2730 594     594
Капітальні видатки 3000 51 527 0 0 51 527
Придбання основного капіталу 3100 51 527 0 0 51 527
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0     0
Депутати міської ради 3110 0     0
Депутати областної ради 3110 0     0
Інклюзивна субвенція 3110 51 527     51 527
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0     0
Капітальний ремонт 3130 0     0

Показники КЕКВ та/або ККК Залишок на початок звітного періоду (ЛИПЕНЬ) Надійшло коштів за звітний період (ЛИПЕНЬ) Використано за звітний період (ЛИПЕНЬ) Залишок на кінець звітного періоду (ЛИПЕНЬ)
1 2 3 4 5 6
Видатки та надання кредитів - усього Х 999 660 199 999 0 1 199 659
У тому числі:
Поточні видатки
2000 948 133 199 999 0 1 148 132
Використання товарів і послуг 2200 947 539 199 999 0 1 147 538
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 790 0 0 790
Миючи засоби 2210 0     0
Щит пожежний, стволи, рукава 2210 790     790
Депутати міської ради 2210 0     0
Депутати областної ради 2210 0     0
Інклюзивна субвенція 2210 0     0
Освітлення до виборів  2210 0     0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0     0
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 27 731 199 999 0 227 730
Доставка підручників 2240 0     0
Оренда контейненрів 2240 0     0
Оренда тел на вибори 2240 600     600
Встановлення електроприладів 2240 0     0
Промивка труб 2240 2 050     2 050
Перевірка теплолічильників 2240 -1 005     -1 005
Дератизація/дезинфекція 2240 3 709     3 709
Кронування дерев 2240 2 700     2 700
Курс "Школа" 2240 0     0
Перезарядка вогнегасників 2240 2 720     2 720
           
Послуги зв'язку 2240 16 956     16 956
Депутати міської ради 2240 0     0
Депутати областної ради 2240 0     0
Поточні ремонти 2240 0 199 999   199 999
Тривожна кнопка 2240 0     0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв: 2270 919 018 0 0 919 018
Оплата теплопостачання 2271 674 188     674 188
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 8 379     8 379
Оплата електроенергії 2273 226 054     226 054
Оплата природного газу 2274 0     0
Вивіз сміття 2275 10 396     10 396
Соціальне забезпечення 2700 594 0 0 594
Інші виплати населенню (стипендія Поляка) 2730 594     594
Капітальні видатки 3000 51 527 0 0 51 527
Придбання основного капіталу 3100 51 527 0 0 51 527
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0     0
Депутати міської ради 3110 0     0
Депутати областної ради 3110 0     0
Інклюзивна субвенція 3110 51 527     51 527
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0     0
Капітальний ремонт 3130 0     0
Показники КЕКВ та/або ККК Залишок на початок звітного періоду (СЕРПЕНЬ) Надійшло коштів за звітний період (СЕРПЕНЬ) Використано за звітний період (СЕРПЕНЬ) Залишок на кінець звітного періоду (СЕРПЕНЬ)
1 2 3 4 5 6
Видатки та надання кредитів - усього Х 1 199 659 264 257 0 1 463 916
У тому числі:
Поточні видатки
2000 1 148 132 0 0 1 148 132
Використання товарів і послуг 2200 1 147 538 0 0 1 147 538
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 790 0 0 790
Миючи засоби 2210 0     0
Щит пожежний, стволи, рукава 2210 790     790
Депутати міської ради 2210 0     0
Депутати областної ради 2210 0     0
Інклюзивна субвенція 2210 0     0
Освітлення до виборів  2210 0     0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0     0
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 227 730 0 0 227 730
Доставка підручників 2240 0     0
Оренда контейненрів 2240 0     0
Оренда тел на вибори 2240 600     600
Встановлення електроприладів 2240 0     0
Промивка труб 2240 2 050     2 050
Перевірка теплолічильників 2240 -1 005     -1 005
Дератизація/дезинфекція 2240 3 709     3 709
Кронування дерев 2240 2 700     2 700
Курс "Школа" 2240 0     0
Перезарядка вогнегасників 2240 2 720     2 720
           
Послуги зв'язку 2240 16 956     16 956
Депутати міської ради 2240 0     0
Депутати областної ради 2240 0     0
Поточні ремонти 2240 199 999     199 999
Тривожна кнопка 2240 0     0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв: 2270 919 018 0 0 919 018
Оплата теплопостачання 2271 674 188     674 188
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 8 379     8 379
Оплата електроенергії 2273 226 054     226 054
Оплата природного газу 2274 0     0
Вивіз сміття 2275 10 396     10 396
Соціальне забезпечення 2700 594 0 0 594
Інші виплати населенню (стипендія Поляка) 2730 594     594
Капітальні видатки 3000 51 527 264 257 0 315 784
Придбання основного капіталу 3100 51 527 264 257 0 315 784
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0     0
Депутати міської ради 3110 0     0
Депутати областної ради 3110 0     0
Інклюзивна субвенція 3110 51 527 264 257   315 784
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0     0
Капітальний ремонт 3130 0     0

 

Показники КЕКВ та/або ККК Залишок на початок звітного періоду (ВЕРЕСЕНЬ) Надійшло коштів за звітний період (ВЕРЕСЕНЬ) Використано за звітний період (ВЕРЕСЕНЬ) Залишок на кінець звітного періоду (ВЕРЕСЕНЬ)
1 2 3 4 5 6
Видатки та надання кредитів - усього Х 1 463 916 0 0 1 463 916
У тому числі:
Поточні видатки
2000 1 148 132 0 0 1 148 132
Використання товарів і послуг 2200 1 147 538 0 0 1 147 538
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 790 0 0 790
Миючи засоби 2210 0     0
Щит пожежний, стволи, рукава 2210 790     790
Депутати міської ради 2210 0     0
Депутати областної ради 2210 0     0
Інклюзивна субвенція 2210 0     0
Освітлення до виборів  2210 0     0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0     0
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 227 730 0 0 227 730
Доставка підручників 2240 0     0
Оренда контейненрів 2240 0     0
Оренда тел на вибори 2240 600     600
Встановлення електроприладів 2240 0     0
Промивка труб 2240 2 050     2 050
Перевірка теплолічильників 2240 -1 005     -1 005
Дератизація/дезинфекція 2240 3 709     3 709
Кронування дерев 2240 2 700     2 700
Курс "Школа" 2240 0     0
Перезарядка вогнегасників 2240 2 720     2 720
           
Послуги зв'язку 2240 16 956     16 956
Депутати міської ради 2240 0     0
Депутати областної ради 2240 0     0
Поточні ремонти 2240 199 999     199 999
Тривожна кнопка 2240 0     0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв: 2270 919 018 0 0 919 018
Оплата теплопостачання 2271 674 188     674 188
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 8 379     8 379
Оплата електроенергії 2273 226 054     226 054
Оплата природного газу 2274 0     0
Вивіз сміття 2275 10 396     10 396
Соціальне забезпечення 2700 594 0 0 594
Інші виплати населенню (стипендія Поляка) 2730 594     594
Капітальні видатки 3000 315 784 0 0 315 784
Придбання основного капіталу 3100 315 784 0 0 315 784
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0     0
Депутати міської ради 3110 0     0
Депутати областної ради 3110 0     0
Інклюзивна субвенція 3110 315 784     315 784
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0     0
Капітальний ремонт 3130 0     0

 

Показники КЕКВ та/або ККК Залишок на початок звітного періоду (ЖОВТЕНЬ) Надійшло коштів за звітний період (ЖОВТЕНЬ) Використано за звітний період (ЖОВТЕНЬ) Залишок на кінець звітного періоду (ЖОВТЕНЬ)
1 2 3 4 5 6
Видатки та надання кредитів - усього Х 1 463 916 0 0 1 463 916
У тому числі:
Поточні видатки
2000 1 148 132 0 0 1 148 132
Використання товарів і послуг 2200 1 147 538 0 0 1 147 538
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 790 0 0 790
Миючи засоби 2210 0     0
Щит пожежний, стволи, рукава 2210 790     790
Депутати міської ради 2210 0     0
Депутати областної ради 2210 0     0
Інклюзивна субвенція 2210 0     0
Освітлення до виборів  2210 0     0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0     0
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 227 730 0 0 227 730
Доставка підручників 2240 0     0
Оренда контейненрів 2240 0     0
Оренда тел на вибори 2240 600     600
Встановлення електроприладів 2240 0     0
Промивка труб 2240 2 050     2 050
Перевірка теплолічильників 2240 -1 005     -1 005
Дератизація/дезинфекція 2240 3 709     3 709
Кронування дерев 2240 2 700     2 700
Курс "Школа" 2240 0     0
Перезарядка вогнегасників 2240 2 720     2 720
           
Послуги зв'язку 2240 16 956     16 956
Депутати міської ради 2240 0     0
Депутати областної ради 2240 0     0
Поточні ремонти 2240 199 999     199 999
Тривожна кнопка 2240 0     0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв: 2270 919 018 0 0 919 018
Оплата теплопостачання 2271 674 188     674 188
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 8 379     8 379
Оплата електроенергії 2273 226 054     226 054
Оплата природного газу 2274 0     0
Вивіз сміття 2275 10 396     10 396
Соціальне забезпечення 2700 594 0 0 594
Інші виплати населенню (стипендія Поляка) 2730 594     594
Капітальні видатки 3000 315 784 0 0 315 784
Придбання основного капіталу 3100 315 784 0 0 315 784
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0     0
Депутати міської ради 3110 0     0
Депутати областної ради 3110 0     0
Інклюзивна субвенція 3110 315 784     315 784
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0     0
Капітальний ремонт 3130 0     0

 

Показники КЕКВ та/або ККК Залишок на початок звітного періоду (ЛИСТОПАД) Надійшло коштів за звітний період (ЛИСТОПАД) Використано за звітний період (ЛИСТОПАД) Залишок на кінець звітного періоду (ЛИСТОПАД)
1 2 3 4 5 6
Видатки та надання кредитів - усього Х 1 463 916 0 0 1 463 916
У тому числі:
Поточні видатки
2000 1 148 132 0 0 1 148 132
Використання товарів і послуг 2200 1 147 538 0 0 1 147 538
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 790 0 0 790
Миючи засоби 2210 0     0
Щит пожежний, стволи, рукава 2210 790     790
Депутати міської ради 2210 0     0
Депутати областної ради 2210 0     0
Інклюзивна субвенція 2210 0     0
Освітлення до виборів  2210 0     0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0     0
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 227 730 0 0 227 730
Доставка підручників 2240 0     0
Оренда контейненрів 2240 0     0
Оренда тел на вибори 2240 600     600
Встановлення електроприладів 2240 0     0
Промивка труб 2240 2 050     2 050
Перевірка теплолічильників 2240 -1 005     -1 005
Дератизація/дезинфекція 2240 3 709     3 709
Кронування дерев 2240 2 700     2 700
Курс "Школа" 2240 0     0
Перезарядка вогнегасників 2240 2 720     2 720
           
Послуги зв'язку 2240 16 956     16 956
Депутати міської ради 2240 0     0
Депутати областної ради 2240 0     0
Поточні ремонти 2240 199 999     199 999
Тривожна кнопка 2240 0     0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв: 2270 919 018 0 0 919 018
Оплата теплопостачання 2271 674 188     674 188
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 8 379     8 379
Оплата електроенергії 2273 226 054     226 054
Оплата природного газу 2274 0     0
Вивіз сміття 2275 10 396     10 396
Соціальне забезпечення 2700 594 0 0 594
Інші виплати населенню (стипендія Поляка) 2730 594     594
Капітальні видатки 3000 315 784 0 0 315 784
Придбання основного капіталу 3100 315 784 0 0 315 784
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0     0
Депутати міської ради 3110 0     0
Депутати областної ради 3110 0     0
Інклюзивна субвенція 3110 315 784     315 784
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0     0
Капітальний ремонт 3130 0     0

 

Показники КЕКВ та/або ККК Залишок на початок звітного періоду (ГРУДЕНЬ) Надійшло коштів за звітний період (ГРУДЕНЬ) Використано за звітний період (ГРУДЕНЬ) Залишок на кінець звітного періоду (ГРУДЕНЬ)
1 2 3 4 5 6
Видатки та надання кредитів - усього Х 1 463 916 0 0 1 463 916
У тому числі:
Поточні видатки
2000 1 148 132 0 0 1 148 132
Використання товарів і послуг 2200 1 147 538 0 0 1 147 538
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 790 0 0 790
Миючи засоби 2210 0     0
Щит пожежний, стволи, рукава 2210 790     790
Депутати міської ради 2210 0     0
Депутати областної ради 2210 0     0
Інклюзивна субвенція 2210 0     0
Освітлення до виборів  2210 0     0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0     0
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 227 730 0 0 227 730
Доставка підручників 2240 0     0
Оренда контейненрів 2240 0     0
Оренда тел на вибори 2240 600     600
Встановлення електроприладів 2240 0     0
Промивка труб 2240 2 050     2 050
Перевірка теплолічильників 2240 -1 005     -1 005
Дератизація/дезинфекція 2240 3 709     3 709
Кронування дерев 2240 2 700     2 700
Курс "Школа" 2240 0     0
Перезарядка вогнегасників 2240 2 720     2 720
           
Послуги зв'язку 2240 16 956     16 956
Депутати міської ради 2240 0     0
Депутати областної ради 2240 0     0
Поточні ремонти 2240 199 999     199 999
Тривожна кнопка 2240 0     0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв: 2270 919 018 0 0 919 018
Оплата теплопостачання 2271 674 188     674 188
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 8 379     8 379
Оплата електроенергії 2273 226 054     226 054
Оплата природного газу 2274 0     0
Вивіз сміття 2275 10 396     10 396
Соціальне забезпечення 2700 594 0 0 594
Інші виплати населенню (стипендія Поляка) 2730 594     594
Капітальні видатки 3000 315 784 0 0 315 784
Придбання основного капіталу 3100 315 784 0 0 315 784
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0     0
Депутати міської ради 3110 0     0
Депутати областної ради 3110 0     0
Інклюзивна субвенція 3110 315 784     315 784
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0     0
Капітальний ремонт 3130 0     0

 

 

 

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за вересень

вкл. .

Показники КЕКВ та/або ККК Залишок на початок звітного періоду (ВЕРЕСЕНЬ) Надійшло коштів за звітний період (ВЕРЕСЕНЬ) Використано за звітний період (ВЕРЕСЕНЬ) Залишок на кінець звітного періоду (ВЕРЕСЕНЬ)
1 2 3 4 5 2
Видатки та надання кредитів - усього Х 794184,39 0 0 794184,39
У тому числі:
Поточні видатки
2000 693774,52     693774,52
Використання товарів і послуг 2200 0     0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0     0
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 3852,75 4243,87 2073,66 6022,96
Коригування схеми балансової принадлежності мереж водопостачання і водовідведення 2240   1235,00 1231,2 3,8
Тривожна кнопка 2240 0     0
Оренда контейненрів 2240 1000,01   280,08 719,93
Вивіз сміття 2240 0,37 3008,87 111,21 2898,03
Послуги зв'язку 2240 1336,87   451,17 885,7
Дератизація/дезинфекція 2240 0   0 0
Перезарядка вогнегасників 2240 0   0 0
Курс "Школа" 2240 0   0 0
Кронування дерев 2240 1810,5   0 1810,5
Перевезення підручників 2240 0   0 0
Поточний ремонт 2240 0     0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 689921,77   35452,89 654468,88
Оплата теплопостачання 2271 620492,23     620492,23
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 13578,09   1772,59 11805,5
Оплата електроенергії 2273 52006,6   33680,3 18326,3
Оплата природного газу 2274 0     0
Соціальне забезпечення 2700 0     0
Інші виплати населенню (стипендія Поляка) 2730 0     0
Капітальні видатки 3000 0     0
Придбання основного капіталу 3100 0     0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0     0
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0     0
Капітальний ремонт 3130 0     0

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за серпень

вкл. .

Показники КЕКВ та/або ККК Залишок на початок звітного періоду (СЕРПЕНЬ) Надійшло коштів за звітний період (СЕРПЕНЬ) Використано за звітний період (СЕРПЕНЬ) Залишок на кінець звітного періоду (СЕРПЕНЬ)
1 2 3 4 5 2
Видатки та надання кредитів - усього Х 773184,39 0 0 773184,39
У тому числі:
Поточні видатки
2000 683687,71     683687,71
Використання товарів і послуг 2200 0     0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0     0
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 8459,95 0 5607,2 2852,75
Тривожна кнопка 2240 0     0
Оренда контейненрів 2240 140,05   140,04 0,01
Вивіз сміття 2240 482,28   481,91 0,37
Послуги зв'язку 2240 1671,07   334,2 1336,87
Дератизація/дезинфекція 2240 593,05   593,05 0
Перезарядка вогнегасників 2240 2160   2160 0
Курс "Школа" 2240 970   970 0
Кронування дерев 2240 1810,5   0 1810,5
Перевезення підручників 2240 928   928 0
Поточний ремонт 2240 0     0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 675227,76   5305,99 669921,77
Оплата теплопостачання 2271 620492,23     620492,23
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 14050,72   472,63 13578,09
Оплата електроенергії 2273 36839,96   4833,36 32006,6
Оплата природного газу 2274 0     0
Соціальне забезпечення 2700 0     0
Інші виплати населенню (стипендія Поляка) 2730 0     0
Капітальні видатки 3000 0     0
Придбання основного капіталу 3100 0     0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0     0
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0     0
Капітальний ремонт 3130 0     0