М Е Р Е Ж А К Л А С І В ЗЗСО № 65 на 2018-2019 н.р.

вкл. .

І. П о ч а т к о в а         ш к о л а

  К Л А С И учнів   в них середня наповнюваність

Мова

навчання

  1-а 30   українська
  1-б 29   українська
  1-в 29   українська
  1-г (ІПК) 11   російська
  1-д (ІПК) 8   українська
ВСЬОГО   1-х класів 5 107 29/21 російська /українська
  2-а 35    
  2-б 36    
  2-в 35    
  2-г (ІПК) 8    
ВСЬОГО 2-х класів 4 114 34/29 російська
  3-а 32    
  3-б 30    
  3-в 24    
ВСЬОГО 3-х класів 3 86 29 російська
  4-а 30    
  4-б 30    
  4-в 29    
  4-г(ІПК) 9    
ВСЬОГО 4-х класів 4 98 24/29 російська
Р А З О М   1-4-х класів 16 405 25/30

українська/

російська

ІІ.   Ш к о л а       ІІ   с т у п е н я       н а в ч а н н я

  К Л А С И учнів   в них середня наповнюваність

Мова

навчання

  5-а 34    
  5-б 33    
  5-в 31    
ВСЬОГО 5-х класів 3 98 33 російська
  6-а 28    
  6-б 27    
  6-в 26    
  6-г 21    
ВСЬОГО 6-х класів 4 102 26 російська
  7-а 30    
  7-б 31    
  7-в 29    
ВСЬОГО 7-х класів 3 90 30 російська
  8-а 24    
  8-б 24    
  8-в 28    
ВСЬОГО 8-х класів 3 76 25 російська
  9-а 28    
  9-б 28    
  9-в 29    
ВСЬОГО 9-х класів 3 85 28 російська
Р А З О М   5-9-х класів 16 451 28 російська

ІІІ.   Ш к о л а     ІІІ   с т у п е н я       н а в ч а н н я

  К Л А С И учнів   в них середня наповнюваність

Мова

навчання

  10-а 34    
ВСЬОГО   10-х класів 1 34 34 російська
  11-а 26    
ВСЬОГО   11-х класів 1 26 26 російська
Р А З О М   10-11-х класів 2 60 30 російська
В С Ь О Г О   по школі 34 916 27/29 російська

Кількість груп ГПД  - 4

В них учнів  - 120