М Е Р Е Ж А К Л А С І В ЗЗСО № 65 на 2019-2020 н.р.

вкл. .

І. П о ч а т к о в а         ш к о л а

К Л А С И учнів в   них середня наповнюваність

Мова

навчання

1-а 31 українська
1-б 31 українська
1-в 31 українська
1-г (ІПК) 9 українська
ВСЬОГО 1-х класів 4 102 31/26 українська
2-а 31 українська
2-б 31 українська
2-в 32 українська
2-г (ІПК) 8 російська
2-д (ІПК) 11 українська
ВСЬОГО 2-х   класів 5 113 31/22 російська /українська
3-а 35
3-б 36
3-в 34
3-г (ІПК) 9
ВСЬОГО 3-х   класів 4 114 35/29 російська
4-а 32
4-б 29
4-в 26
ВСЬОГО 4-х   класів 3 87 29 російська
Р А З О М 1-4-х класів 16 416 31/26

українська/

російська

ІІ.   Ш к о л а       ІІ   с т у п е н я       н а в ч а н н я

К Л А С И учнів в   них середня наповнюваність

Мова

навчання

5-а 32
5-б 30
5-в 28
5-г(ІПК) 8
ВСЬОГО 5-х   класів 4 98 24/30 російська
6-а 34
6-б 33
6-в 32
ВСЬОГО 6-х   класів 3 99 33 російська
7-а 28
7-б 30
7-в 20
7-г 19
ВСЬОГО 7-х   класів 4 97 24 російська
8-а 31
8-б 30
8-в 30
ВСЬОГО 8-х   класів 3 91 30 російська
9-а 26
9-б 20
9-в 28
ВСЬОГО 9-х   класів 3 74 25 російська
Р А З О М 5-9-х класів 17 459 27/28 російська

ІІІ.   Ш к о л а     ІІІ   с т у п е н я       н а в ч а н н я

К Л А С И учнів в   них середня наповнюваність

Мова

навчання

10-а 31
ВСЬОГО 10-х   класів 1 31 31 російська
11-а 33
ВСЬОГО 11-х   класів 1 33 33 російська
Р А З О М 10-11-х класів 2 64 32 російська
В С Ь О Г О по школі 35 939 27/30

російська/

українська

          

Кількість груп ГПД - 5 (у тому числі - група для дітей класів інтенсивної педагогічної корекції).

В них учнів - 150