ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення особистих прийомів громадян керівництвом ЗЗШ №65

вкл. .

 1. Організація особистих прийомів громадян керівництвом закладу здійснюється відповідно до Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації конституційного права на звернення до орагнів державної влади та органів місцевого самоврядування".
 2. Особистий прийом громадян в ЗЗШ №65 проводиться директором школи, заступниками директора відповідно до розподілу обов'язків з питань, які належать до повноважень школи відповідно до графіку особистого прийому громадян.
 3. Особистий прийом Героїв Радянського Союзу, героїв України, Героїв Соціалістичної праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня" проводиться першочергово, особисто директором школи, або, під час його відсутності, заступником директора(відповідно до розподілу обов'язків), якщо заявник не бажає звернутися до іншої посадової особи.
 4. Особисті прийоми громадян проводяться згідно із затвердженим графіком. Графік прийомів громадян затверджується наказом по школі.
 5. Графік особистих прийомів громадян доводиться до відома громадян шляхом оприлюднення на офіційному веб-порталі школи щороку.
 6. У разі необхідності відповідальна посадова особа надає допомогу громадянину у визначенні посадової особи школи, до якої необхідно записатися на прийом відповідно до специфіки питання, яке порушує громадянин, та компетенції відповідних посадових осіб.
 7. Відповідальна посадова особа за організацію особистого прийому громадян директором школи та введення журналу обліку особистого прийому громадян:
  1. Забезпечує, відповідно до чинного законодавства України, першочерговий прийом Героїв Радянського Союзу, героїв України, Героїв Соціалістичної праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня".
  2. Контролює додержання графіку прийому громадян у школі.
  3. Використовує для поточної роботи (опрацювання документів, роз'яснювальна робота тощо) робочий час, упродовж якого особистий прийом не проводиться.
  4. При наявності резолюції "Роз'яснено на місці" доводить до громадянина, питання якого розглядалося на особистому прийомі, про те, що письмова відповідь йому не надсилатиметься.
  5. У разі, якщо прийом відповідною посадовою особою школи не може відбутися за графіком через поважні причини, відповідальна посадова особа сповіщає громадян про його перенесення(відміну) та за допомогою засобів телефонного зв'язку повідомляє про наступний прийом, який, як правило, переноситься на наступний тиждень.
  6. Відповідає за централізоване формування справ щодо розгляду звернень, поданих заявником на особистому прийомі, які повернулися до відповідальної посадової особи школи з усіма документами щодо їх розгляду і вирішення від відповідального виконавця. Формування і зберігання справ у виконавців забороняється.
  7. Контролює термін зберігання документів за пропозиціями, заявами і скаргами, який складає п'ять років. Після закінчення п'ятирічного терміну зберігання документів за пропозиціями, заявами і скаргами знищуються у порядку, встановленому чинним законодавством.
 1. У разі відсутності відповідної посадової особи школи особистий прийом може проводити інша посадова особа школи, яка заміщує відповідну посадову особу департаменту.
 2. Посадові особи школи, які проводять особистий прийом, здійснюють записи у відповідному журналі обліку особистого прийому.
 3. Якщо вирішити порушені громадянином в усному зверненні питання на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.
 4. Відповідь заявникам за результатами розгляду звернень, які надійшли на особистому прийомі, готується посадовими особами, яким доручено розгляд звернень, за підписом керівництва школи.
 5. Відповідальна посадова особа забезпечує, згідно із дорученням керівництва школи, підготовку матеріалів для надання на розгляд звернень, поданих на особистому прийомі, працівникам закладу, до повноважень яких належить вирішення питань.
 6. Рішення про зняття звернень з контролю приймають посадові особи, які прийняли рішення про контроль, шляхом накладання резолюції "До справи" на інформації про результати розгляду звернення.