Робота комісії громадського контролю

вкл. .

Склад комісії громадського контролю у 2017-2018 н.р.

Голова комісії:

- ЗД з НВР Куц В.В.

Члени комісії:

- представник батьківської громадськості Ставицька Л.А.

- представник батьківської громадськості Дуліда І.М.

- соціальний педагог Луценко Є.В.

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію громадського контролю за якістю харчування

Громадський контроль - це організаційно оформлена діяльність громадян України з контролю за відповідністю діяльності об'єктів громадського контролю нормам Конституції України, законів України, інших актів законодавства та за дотриманням ними державної дисципліни. Об'єктами громадського контролю є підприємства, установи, організації, їх посадові особи, які здійснюють організацію харчування учнів (вихованців) у навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності.

Комісія громадського контролю за якістю харчування (далі - Комісія), утворюється при навчальному закладі з метою здійснення контролю за організацією повноцінного збалансованого харчування, роботою харчоблоку, організацією постачання продуктів харчування. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами міністерства освіти і науки України, Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, наказами управління освіти Запорізької міської ради і цим Положенням.

Завдання комісії:

1. контролювати роботу шкільного харчоблока;

2. активно сприяти покращенню обслуговування учнів та співробітників;

3. забезпеченню належних умов харчування та зниження рівня кишково-шлункових захворювань серед учнів та співробітників.

Робота Комісії полягає в тому, щоб виявляти недоліки у діяльності робітників харчоблоку і активно допомагати їх усуненню, вносити пропозиції на розгляд адміністрації школи та вимагати усунення вказаних недоліків.

Комісія громадського контролю звітує про свою роботу на засіданнях Ради закладу.Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у міру необхідності, але не менш ніж один раз на півріччя.

Члени комісії мають право:

1. Слідкувати за наявністю необхідного асортименту страв, добиваючись необхідного щоденного приготування різноманітних виробів.

2. Слідкувати за дотриманням установлених строків реалізації продуктів, що швидко псуються.

3. Слідкувати за якістю приготовленої їжі, а також за тим, щоб на роздачу надходила така ж кількість порцій, яка була приготовлена; контролювати правильність ваги відпущеної продукції.

4. Слідкувати, щоб в їдальні вчасно вивішувалося меню з зазначенням кожної страви, ваги закладки продуктів і ціни.

5. Перевіряти дотримання в їдальні правильності калькуляції приготовлених страв, чи всі продукти, вказані у калькуляції, закладені при приготуванні їжі, чи не порушуються установлені ціни на продукти, а також націнки на сировину.

6. Перевірити дотримання в їдальні, буфеті правил санітарії, вчасне миття котлів та посуду, санітарний стан підсобних приміщень.